Siden 2016 har Skandia og CSR Forum været forbundet i et tæt og værdiskabende partnerskab med omdrejningspunkt om videreudviklingen og en re-lancering af CSR Speed Dating konceptet.

Siden er CSR Speed Dating er blevet testet og tilført en række nye og innovative indspark i kombination med koblingen til et stærkt og bredt netværk på tværs af virksomhedsledere, forskere, politikere, embedsværket, NGO’er, interesseorganisationer, studerende, konsulenter, brancheforeninger etc. 

I sensommeren inviterede Skandia og CSR Forum de partnere – som fra start af – har været involveret i udviklingen af CSR Speed Dating til et udforskende møde omkring projektet. 

I efteråret 2017 besluttede Skandia og CSR Forum og partnerne sig for fortsat at samarbejde på at udvikle og løfte konceptet ind i nutiden og ud i fremtiden ved fx. at tilføje og matche flere målgrupper på tværs af sektorer end førhen og ved at satse på etableringen af et understøttende online format samt uddannelse af lokale CSR Speed Dating  instruktører.

I november samledes Skandia, CSR Forum og partnerne en sidste gang i 2017. På mødet blev det besluttet at CSR Forums sekretariat skulle fungere, som projektets faglige tovholder og aktivt sikre brobygningen til de ca. 1100 store virksomheder, der i regnskabsåret 2018 lovpligtigt skal rapportere på CSR.

Derudover blev det besluttet at udvide gruppen med udvalgte flagskibsvirksomheder og organisationer på Corporate Volunteering feltet. Metoden for udvidelsen er netværksorienteret i tråd med CSR Forums erfainger fra lign. forenings aktiviter.

Netværksmødet den 26. februar 2018 baserede sig på ovenstående beslutninger og var det faglige afsæt for netværkets fælles udforskning af fremtiden for Corporate Volunteering i Danmark og internationalt.

Ønsker du at høre mere om projektet og/eller netværket er du mere end velkommen til at kontakte CSR Forums sekretariat ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk