CSR-udvalget i regi af FSR har til formål “At understøtte revisor som den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med private og offentlige virksomheders arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR), herunder med særlig fokus på 1) integrationen af CSR i andre forretningsområder og i virksomheders forretningsmodeller og strategi, 2) kvaliteten af ikke-finansielle informationer og rapportering om CSR, samt 3) valg af erklæringsydelser på CSR-området”. 

Inden ferien kiggede en lille delegation af CSR Forum’s fageksperter forbi til nogle af de åbne faglige events, som FSR og CSR-inviterede til. Blandt andet den 15. maj  afholdte FSR sammen med Berlingske Tidende en event om erhvervselitens samfundsansvar. Her handlede det om tillid og ordentlighed i erhvervslivet, og hvordan virksomhederne kan være med til at løse den tillidskrise, som ulmer over alt i verden. Læs mere om den faglige event her

Et efterår med mere FSR & CSR rapportering

I efteråret inviterer FSR CFO’er, CSR-, regnskabs- og rapporteringsansvarlige, samt revisorer til tre dialogmøder i efteråret 2017 med fokus på god praksis inden for rapportering på CSR-området. Der vil på forskellig vis blive sat fokus på god praksis af danske virksomheders efterlevelse af lovkrav om CSR-redegørelser, samt virksomheders muligheder for at understøtte fortællingen om deres social-økonomiske værdiskabelse.

Det første dialogmøde i rækken er torsdag den 31. august. Her er temaet Menneskerettigheder og moderne slaveri. 

Læs mere om de dialogmøderne og tilmeld dig her