Den 14. september afholdte Dansk Erhverv og CSR Forum det første netværksevent for CSR/Sustainability rådgivere. Eventen blev afholdt med fysisk fremmøde i den gamle Børsen bygning jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Paneldebatter på dagen 

“Markedet for bæredygtig rådgivning”

  • Mads Kjøller Damkjær, Managing Director, Designit
  • Anne Katrine Blirup, Founder, Direktør, Sustania Wear
  • María Ana Petrer, Manager, DC SDG Strategy and Innovation, Deloitte Birgitte Kofod Olsen,
  • Partner, Ph.D., Carve Consulting

“Rådgivernes rolle i den bæredygtige transformation”

  • Sofie Heilskov, Sustainability Lead, Telia Company
  • Dorthe Friis-Vigh, Chef for Indkøb og Betaling, Gentofte Kommune

Formålet med efterårets eventrække

  • Facilitere et tværfagligt rum, hvor der skabes en fortrolig ramme for en åben debat om rådgivernes rolle i den bæredygtige transformation af danske virksomheder. Og herunder udforske hvordan der i fællesskab kapacitetsopbygges
  • Struktureret indsamling af kvalitative inputs fra paneldiskussionerne ved de to netværksevents til styrkelse af eksisterende indsigter fra blandt andet spørgeskema- undersøgelse foretaget i foråret 2020
  • Formaliseret netværksetablering i 2021 med omdrejningspunkt om videndeling og nye samarbejder. Et netværk der sammen sikrer et højt fagligt niveau. Et netværk der har en stærk stemme og gerne deler med omverden. Også internationalt.

Kommende netværksevents

Læs mere om og tilmeld dig her

Rekvirering af skriftlig opsamling fra eventen

Skriv til csrforum@csrforum.dk