Den 1. oktober afholdtes den første virtuelle session  i webinar-rækken under titlen “Kommunerne som accelerator af den bæredygtige transformation”, som er fagligt udviklet af CSR Forum, SDG Leadership, KL og Bureau Veritas i et tæt parløb med flere kommuner på tværs af landet.

Reportage fra webinaret

 • Præsentation af analyserne fra KMD og Epinion om hvilken betydning borgerne tillægger klima, miljø og bæredygtig omstilling i kommunerne ved Flemming Olsen, Cphfacilitation, der tidl. direktør i Herlev Kommune og den gennemgående moderator på næreværende webinar-række.
 • Verdensmålene skal ledes” ved Maria Maarbjerg, udviklingskonsulent med verdensmålsfokus i Gentofte kommune. I den kommende byrådsperiode skal handleplaner for bæredygtig omstilling implementeres. FN`s verdensmål fodrer et helhedsorienteret fokus på alle kommunale kerneområder, økonomi, uddannelse, socialpolitik, klima og miljø m.m. Derfor er ledelsens fokus på omstillingen helt central. Dette er et vigtigt fokus i Gentofte Kommunes arbejde med at gøre verdensmålene til konkret og lokal handling. Et af initiativerne er, at Gentofte har produceret en podcast sammen med LYDPOL, som er tilgængelig i de apps, hvor du plejer at lytte til podcasts. Læs mere og find den her: Hvordan leder vi bæredygtig udvikling? – Gentofte Kommune

Kommende webinarer

Den 1. november kl. 09.00-10.00

Mine oplevelser af verdensmålenes betydning for kommunalvalget og den næste byrådsperiode

 • Steen Hildebrandt har gennem de sidste år turneret rundt til rigtig mange kommuner og drøftet verdensmålene og en bæredygtig udvikling med mange borgmestre, kommunalpolitikere og embedsmænd. Steen har lovet at give os et billede af hvordan han ser interessen for verdensmålene op til kommunalvalget og de muligheder der er for at de kan danne grundlag for politikudvikling i den kommende byrådsperiode.
 • Samtidig udgiver Steen Hildebrandt i november bogen ” Det bæredygtige velfærdssamfund”, som Steen vil præsentere centrale pointer fra, som oplæg til en drøftelse af hvordan udviklingen af et bæredygtigt velfærdssamfund kan understøttes.

Den 8. november kl. 09.00-10.00

Partnerskab for handling – erhvervslivet som medspiller af den lokale bæredygtige omstilling

 • FN17 Business center i Viborg understøtter virksomheder i at gøre verdensmål til forretning” ved bestyrelsesformand Carsten Stenrøjl. FN17 Business center er et etableret som et partnerskab af en række aktører og Viborg Kommune. Målsætningen er at støtte virksomheder, især SMV`ere i at forløse deres fulde potentiale. Efter model fra sportens verden er der etableret et fysisk center, hvor virksomheder kan sende medarbejdere hen for at modtage koncentreret træning med udgangspunkt i virksomhedens egne styrker og svagheder. Centret består af 3 sammenhængende dele: akademi, inkubator og eksploratorium.
 • Nyborg Kommunes arbejde med politik for grøn omstilling med særligt fokus på verdensmål 11 – ansvarligt forbrug og produktion”, ved Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingschef Babak Djarah. Nyborg kommune vedtog i 2020 en politik for grøn omstilling. Politikken fokuserede som et af indsatsområderne på hvordan kommunen kunne understøtte lokale virksomheders arbejde med den grønne omstilling og muligheder for at skabe forretning heraf. Der er formuleret en række konkrete målsætninger:
  • styrke de cirkulære virksomheder og sikre de bedste betingelser for at klynger der arbejder med cirkulær produktion kan tiltrække nye virksomheder
  • styrke symbiosesamarbejdet, så ressourcer udnyttes gensidigt fx varme, køl, organisk materiale
  • understøtte implementering af kodeks for bæredygtigt byggeri

Mere info og tilmelding 

 • Det er gratis at være med
 • Webinar-rækken afholdes via Microsoft Teams
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk for tilmelding