Bestyrelsen og sekretariatet takker for endnu et godt og givende år. Herunder en kort opsamling på 2021:

 • Vi har i 2021 rundet 1000 personlige medlemmer og faste brugere.  
 • Vores medlemmer og brugere arbejder alle professionelt og passioneret med Sustainability/CSR/ESG/SDG/Circularity.
 • Over 85 % af vores medlemmer arbejder til dagligt i Danmarks 1100 største virksomheder. Det er de virksomheder, der lovpligtigt skal rapportere på CSR/Sustainability/ESG. 
 • Vores medlemmer repræsenterer alle lag i organisationen og går på tværs. Dvs. fra direktør til udøver, og fra kommunikation til værdikædestyring etc. 
 • Foreningen “huser” 14 aktive grupper med hvert sit interessefelt og faglige omdrejningspunkt (Eksempler: SDG Leadership, Sustainability Reporting, Sustainable Finance & ESG, Bæredygtige Kommuner, Circular Business Models, Responsible TAX, Social Impact, Bæredygtig Ledelse). 
 • Årligt afholdes der 4-6 møder i hver gruppe, som typisk tæller 10-25 medlemmer.
 • De medlemmer som ikke fast er tilknyttet en specifik gruppe, deltager på ad-hoc basis på tværs og ved foreningens tværgående medlemsaktiviteter.
 • CSR Forum deler – jf. foreningens formålparagraf – sine medlemmers viden og praksisnære erfaringer med omverden. I 2022 har det konkret resulteret i 28 åbne og gratis webinarer
 • Der har gennemsnitligt været 43,7 fremmødte deltagere pr. webinar
 • CSR Forum med afsæt i foreningens faglige medlemskapacitet, udviklet og udbudt en række forskellige læringsforløb i perioden (Eksempler: Sustainability Leader (MNC/QHSE), Circular Business Models (SMV), SDG Leadership Master Class (MNC))
 • Det er ikke nyt for CSR Forum at samarbejde professionelt med kommercielle og/eller store aktører. I 2021 tæller vores forskellige partnere bl.a.; CBS, KPMG ACOR TAX, DJØF, Green Network, KL, Erhvervshusene, Deloitte Economics, Dansk Erhverv, IDA, Bureau Veritas. 

Kontakt og på gensyn i 2022

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk