2019 byder på organiseret og eksklusiv networking, i et nytænkende arbejdsgruppeformat, hvor en høj grad af faglighed og samskabelsen om et værdiskabende output for det enkelte arbejdsgruppemedlem og den brede offentlighed, er den gennemgående mission.

I hver gruppe er der er 8-12 ressourcepersoner, som alle til dagligt arbejder med det respektive område i en stor organisation, hvor CSR og bæredygtighed er sat højt på dagsordenen. Derudover er der koblet 2-3 udvalgte eksperter på hver arbejdsgruppe og en gennemgående mødeledere/moderator.

Herunder en liste over temaer, der for nuværende fungerer som arbejdstitler for de fem arbejdsgrupper:

  • Partnerships for Corporate & Employee Volunteering
  • CSR Reporting on Planet SDG (Tidl. Rapporteringsgruppen)
  • Tax – A new blueprint for Governance
  • Investing in the Future – A New Business Model for Sustainable Investments (Tidl. ESG Insights & Transparency)
  • New Business Models

I hver arbejdsgruppe afholdes tre eksklusive morgenmøder. Derudover afholdes der to fyraftensmøder, som går på tværs af de fem arbejdsgrupper.

 

Samskabelse og outcome til til omverden

I alle grupper arbejdes der med en række co creation projekter til gavn for CSR Forums resterende medlemmer og andre interesserede.

En paneldebat ved årets Folkemøde, en konference om ansvarlig skattepraksis, en ESG manual og en kortlægning af best practice på CSR rapportering er nogle af de værdiskabende bidrag, som arbejdsgrupperne udkommer med i løbet af året.    

En projektleder fra CSR Forums sekretariat ser til at leverancerne falder jf. aftaler samt fungerer, som faglig sparringspartner og brobygger i mellem møderne.

 

Sådan bliver du medlem af en CSR Forum arbejdsgruppe

Send en motivationsbeskrivelse og book et møde ved at skrive til sekretariatet@csrforum.dk