Circular Economy as a strategic approach in DFDS

Circular Economy as a strategic approach in DFDS

Raphael Wolf Haulage, Compliance Project Owner i DFDS Logistics A/S, delte med medlemmer af CSR Forum, DFDS’ arbejde med cirkularitet i logistikbranchen på et CSR Forum webinar d. 8. juni 2022.

Det er ikke nogen hemmelighed, at logistikbranchen i høj grad er domineret af ”gamle ressourcer” og Raphael gav os et spændende indblik i, hvordan de adresserer dette hos DFDS. Foruden ressourceudfordringen er branchen domineret af stor geografisk og kulturel spredning, lave marginer, kompleks regulering og ikke mindst stigende bæredygtighedskrav fra kunderne. Især ønsket om værdikædetransparens opleves som et vigtigt krav fra logistikbranchens kunder.

Generelt er der enighed om, at logistik spiller en stor rolle for den samlede cirkularitet af produkter, hvilket også blev fremhævet fra deltagergruppen.

Raphael gav os god indsigt i hvorledes DFDS møder disse udfordringer, med udgangspunkt i virksomhedens purpose We move for all to grow. Fokus på dagens møde, var to nøglepunkter i deres strategi; hvordan man sikrer bæredygtighed sammen med medarbejdere og kunder, samt hvordan man i DFDS samarbejder med forretningspartnere for at sikre den nødvendige cirkulære udvikling.

Arbejdet med cirkularitet hos DFDS ligger på tre fundamenter;

 1. Risikovurdering iht. interessenters forventninger og virksomhedens forretningsmodel.
 2. Auditering internt og hos leverandører og andre samarbejdspartnere. DFDS oplever størst værdi af fysiske møder, da der på den måde sikres den bedste dialog og det bedste resultat.
 3. Vedvarende revidering af indsatsområderne for at sikre, at DFDS holder øje på bolden, og adresserer de mest væsentlige forhold. Raphael fremhævede, at den kontinuerlige revidering er essentielt for at fremtidssikre DFDS konkurrencedygtighed.

Webinaret blev afsluttet med en god dialog med medlemmerne, om både vigtigheden af logistikbranchens andel af produkternes fulde cirkularitet, og udfordringerne ved at sikre den ønskede ansvarlighed og transparens af leverandørkæderne.

Vi står tilbage med et solidt billede af udfordringerne med at udvikle bæredygtige forretningsmodeller i logistikbranchen. Men også med den viden, at der bliver arbejdet grundigt og seriøst med problematikkerne både hos DFDS, men også i branchen som helhed. Især det store fokus på samarbejde igennem værdikæden, giver forhåbninger om udvikling og fremskridt.

Af CSR Forum medlem og ressourceperson Carina Lysgaard Hedemark

Kalender for efteråret 2022

Der arbejdes i skrivende stund på at fastlægge efterårets online sessions. Hold dig orienteret her på websiden og tilmeld dig vore nyhedsbrev ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk

Need to Know & Megatrends – CSR Forum holder dig og din virksomhed ajour

Need to Know & Megatrends – CSR Forum holder dig og din virksomhed ajour

99a, CSRD, GRI, IASB, PEFCR, ESRS, SEC, DK2020, TFCD, B Corp, SDG, RTS, IFRS, GHG, SFDR, FutureFit, Tax Governance, FSC, EFRAG, LCA, EU taksonomien, CDP, SASB, EMS, Greenwashing, PAI, TSC, NFDR, SBT, Global Compact, EUGBS, ESG, EcoVadis… Listen er lang – og den bliver kun længere.

Vi oplever allesammen, at vi halter efter den hurtigt løbende Sustainability diskurs – og at vores begrebsforståelse ikke altid er up to date. Vi mangler hele tiden indsigter i ny lovgivning og i de mange nye frameworks og standarder, som vi hele tiden støder på. Den ene megatrend efter den anden fylder forsiderne – og hver gang vi føler, at vi igen er med, er vi hurtigt bagud igen. ‘

 

Vi fastholder kompleksiteten og skaber transparens

Qua vores dygtige medlemmer, en bred skare af følgere, vores tværfaglige panel af ekperter og mange indsigtsfulde samarbejdspartnere, er vi som en kollektiv tværfaglig kapacitet, i stand til løbende, at overvåge udviklingen og overskue kompleksiteten – og skabe transparens til fordel for fælleskabet. Og nu også til fordel for omverden.

 

Need to Know & Megatrends 

Vi udbyder fra august 2022 et dynmisk kurateret forløb – der både vil være aktualitetsbaseret og fremadskuende. Det gør vi med en ongoing række af webinarer, hvor vi løbende skaber overblik, giver indblik og fremtidsblik.

 

Upcoming webinarer – Need to Know & Megatrends

 1. august kl. 09.00-09.45
 • CBS – Overview on the standard-setting playing field – and the future
 • Webinar with an overview on the standard-setting environment and what to expect from different levels and when
 • Caroline Aggestam Pontoppidan, Ph.D, Associate Professor, Department of Accounting Copenhagen Business School (CBS)
 • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass here.

 

 1. september kl. 09.00-09.45
 • EHHS – Greenwashing og bæredygtig branding
 • På dette webinar får du et overblik over, hvad du bør gøre og undgå
 • Susanne Krogh Petersen, Senior forretningsudvikler, EHHS (Erhvervshus Hovedstaden)
 • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass via vores NemTilmeld webside her.

 

 1. oktober kl. 09.00-09.45
 • B Corp – What & how? 
 • På dette webinar bliver vi klogere på B Corp certificerings-konceptet, hvad B Corp bevægelsen står for og hvordan din virksomhed kan komme i gang
 • Steffen Kallehauge, Head of Growth, B Corp Nordics
 • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass her.

 

 1. oktober kl. 09.00-09.45
 •  EU Taksonomi – hvordan skal vi gribe det an?
 • På dette webinar bliver deltagerne klogere på, hvad taksonominen betyder for virksomhederne
 • Lars Konggaard, CSR & Sustainability Specialist, Founder CSR-rådgivning.dk og Co-founder CSR Advisors
 • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass her.

 

Pris og mere info 

 • Det er gratis at være med
 • Deltag gerne flere fra din virksomhed/organisation
 • Via Microsoft Teams
 • Slides og optageler er forbeholdt medlemmer
 • Læs mere og ansøg om dit personlige CSR Forum medlemskab her.

  Sustainability Bootcamp for SMV’er

  Sustainability Bootcamp for SMV’er

  De danske SMV’er rykker på den bæredygtige dagsorden. Og det vil vi sammen med vores dygtige medlemmer og dedikerede samarbejdspartnere gerne bakke op om – og understøtte med det vi er allerbedst til. Nemlig at formidle kompleks viden om bæredygtighed med fokus på best practice, metode-overdragelse og konkrete handleanvisninger til brug hjemme i egen virksomhed.

  Traditionelt set har vi i CSR Forum primært været et fagligt samlingspunkt for Sustainability Practitioners fra de helt  store virksomheder. Men trods de seneste års mange benspænd i form af pandemi, usikre forsyningslinjer, mangel på arbejdskraft, krig, inflation etc., oplever vi, at flere og flere dygtige nøglepersoner fra SMV’er, fra alle brancher, støder til CSR Forum for, at blive klogere på den komplekse bærdygtighedsdagsorden og finde efterprøvede løsninger blandt fagligt ligesindede.

  For bedst muligt at imødekomme de mange nye medlemmer og følgere, har vi tilrettelagt en Sustainability Bootcamp for SMV’er, hvor man som nybegynder eller garvet, gratis får adgang til brugbar viden via en række online masterclasses, der kombinerer teori med best practice.

  Forløbet består af 5 masterclass lektioner henover perioden fra den 6. september og frem til den 8. november. Her lærer du fra de bedste fra med nogle af DKs dygtigste Sustainability-praktikere, som underviser med afsæt i egne erfaringer og indsigter.

   

  Undervisere

  • Bent Hübertz, CMO, KLS PurePrint
  • Thomas Trads Hansen, CEO, Aluproff
  • Christina Saxkjær, CSR-chef, Elis
  • Mette R. Nørrelykke, Group Quality Manager, ALLER AQUA
  • Dorthe Aaboe Kallestrup, Global CSR Lead, EGE Carpets

   

  Fagligt fokus

  Der er tænkt en faglig rød tråd i bootcamp forløbet, hvor forretningsperspektivet er centralt og gennemgående. Emnemæssigt behandler vi bærdygtighed henlhedsorienterede, hvilket bringer os forbi FNs verdensmål, CSR rapportering, Greenwashing, CO2 reduktion og andet af relevans.

   

  Bootcamp – kalender for efteråret 2022 

  1. september kl. 09.00-09.45
  • KLS PurePrint – Fra en snak om greenwashing til konkret handling – Masterclass med fokus på inspirerende best practice case om anti-greenwashing, der kobler innovation og produktudvikling med nye teknologier
  • Bent Hübertz, CMO, KLS PurePrint
  • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass her.

   

  1. september kl. 09.00-09.45
  • Aluproff – Sådan kobler du virksomhedens værdier med en bæredygtig strategi, der skaber vækst på flere bundlinjer og på tværs af landegrænser – Masterclass med afsæt i best practice case, der fremhæver kundeperspektivet og eksportmulighederne.’
  • Thomas Trads Hansen, CEO, Aluproff
  • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass her.

   

  1. oktober kl. 09.00-09.45
  • Elis – Fra CSR til SDG og værdiskabelsen på tværs af flere bundlinjer – Masterclass med udgangspunkt i en brugbar best practice case om koblingen mellem arbejdet med CSR og FN’s Verdensmål, herunder det strategiske framework og systematikken bag.
  • Christina Saxkjær – CSR-chef, Elis
  • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass her.

   

  1. november kl. 09.00-09.45
  • ALLER AQUA – The big WHY og erfaringer fra CO2 verificering på proces- og produktplan – Masterclass med afsæt i best practice case om arbejdet med troværdig CO2-mærkning af produkter, PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rule) og Feed for Food-Producing Animals.
  • Mette R. Nørrelykke, Group Quality Manager, ALLER AQUA
  • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass her.

   

  1. november kl. 09.00-09.45
  • EGE Carpets – CSR rapporteringens svære kunst – Masterclass med udgangspunkt i inspirerende best practice case om processen bag den gode rapportering.
  • Dorthe Aaboe Kallestrup, Global CSR Lead, EGE Carpets
  • Læs mere og tilmeld dig denne masterclass her.

    

   Pris og mere info

   • Det er gratis at være med
   • Deltag gerne flere fra din virksomhed
   • Al undervisning foregår online via Microsoft Teams
   • Q&A med underviser og diskussion i mindre medlemsforum fra kl. 09.45-10.30
   • Slides og optagelser er forbeholdt medlemmer
   • Læs mere og ansøg om CSR Forum medlemskab her.

   Overblik, indblik og blik for fremtiden

   Overblik, indblik og blik for fremtiden

   Den 24. maj deltog over 100 deltagere ved webinaret ”Samspillet mellem EU Taksonomien & CSRD”, hvor Birgitte Rose Mogensen gav en grundig præsentation af et kompliceret emne og et situationsbillede af hvor er vi på rejsen.

   Efterfølgende deltog Birgitte i et mindre medlemsforum, hvor dagens indlæg blev yderligere udfoldet, diskuteret og perspektiveret.

   Reportage fra webinaret 

   Med udgangspunkt i Taksonomien, opfriskede vi Taksonomiens overordnede mål om at re-orientere kapital mod mere bæredygtige investeringer. Der er i Taksonomien også en forbindelse til NFRD eftersom den indeholder disclosure krav til virksomheder der i forvejen er omfattet af NFRD.

   Den 6. april udkom et supplement til Direktivet rettet mod den finansielle sektor (SFDR). De såkaldte PAIs (Principal adverse sustainability), er obligatoriske rapporteringsskemaer som er redskaber der vil skulle benyttes.

   Vi fik en opdatering på arbejdet med CSRD og ESRD-standarder. Man kan finde disse på EFRAGs webside

   De seks mål fra Taksonomien går igen under miljødelen. For Social er der fem standarder og for Governance 2 standarder. Senere kommer flere sektor specifikke, og der bliver 14 sektor grupper og 40 sektorer.

   Fremover må man gøre brug af antagelser, scenarier og lignende hvis man ikke har den nødvendige konkrete data, hvilket er et tydeligt eksempel på en ændring i CSRD’en, ligesom man forventes at fortælle om planer for indsats.

   Vi fik også et nærmere kik ESRS-standarderne og så hvordan nogle af dem forventes at blive ret omfattende. Indberetningen bliver i xbrl platform ligesom finansiel rapportering.

   Der er høringsfrist 8 august. Det forventes ikke at implementering kan nås i 2023 og det bliver i stedet 2024.

   Af CSR Forum medlem og ressourceperson Vibeke H Rasmussen 

   Kalender for efteråret 2022

   Der arbejdes i skrivende stund på at fastlægge efterårets online sessions. Hold dig oritenteret her på websiden og tilmeld dig vore nyhedsbrev ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk

   CSR Forum søger moderatorer

   CSR Forum søger moderatorer

   Foreningen CSR Forum har mere end 15 år på bagen. Vi har specialiseret os i at formidle og facilitere deling af kompleks viden om bæredygtighed med afsæt i best practice og ekspertindsigter.   Vi har i 2022 knap 100 vidensbaserede aktiviteter i form af webinarer, seminarer, online masterclasses, netværksmøder etc.  Vores fællesskab er drevet frem af vores mange dygtige og passionerede medlemmer, som i et tæt samarbejde med CSR Forums sekretariat løbende sikrer, at vores mange aktiviteter er værdiskabende og meningsfulde – også for omverden. Læs mere om CSR Forum her

   Tør du lede og facilitere dialogen?  

   Vi søger dig; der ikke er bange for at stille dig op foran et dygtigt og dedikeret publikum, dig som ikke er bleg for at stille de svære spørgsmål og samtidig kan give plads til dialogen og fordre den.   Din faglighed på området er enten bredt funderet eller specialiseret, og du har gerne nogle års erfaring fra praksis enten i en virksomhed eller som rådgiver. Du er et socialt anlagt menneske, der brænder for relationerne og som naturligt dyrker netværkstanken.  Du behøver ikke at komme med professionel erfaring som moderator. 

   Udover at støtte den gode sag får du…

   Som moderator i CSR Forum følger en lang række personlige fordele, der styrker både din faglighed og din karriere. Udover at blive associeret med CSR Forum og eksponeret for et relevant økosystem af nøglepersoner på området, får du mulighed for at bygge værdifulde relationer mere effektivt.  

   Kontakt os for mere info 

   Skriv til os på csrforum@csrforum.dk