Developing & Implementing the ESG Strategy in Danfoss

More than 100 participants from all over the world attended our webinar about Danfoss’ journey from development to implementation of the ESG strategy.

CSR Forum with its partners thank Flemming Lynge Nielsen (Sustainability Director) for a formidable post and for sharing invaluable know-how with the rest of us.

ESG criteria are of increasing interest to companies, their investors and other stakeholders. With growing concern about he ethical status of quoted companies, these standards are the central factors that measure the ethical impact and sustainability of investment in a company.

Our focus on ESG will continue to be on best practice and next practice. What works and what does not work, now and in the future?

Together with our competent members and partners, we will regularly invite you to free webinars of high professional quality.

Keep an eye on the event calendar here on our website and follow us on LinkedIn.


.

Genanvendelig emballage, deling af viden og koblingen til det strategiske arbejde med cirkulær økonomi og verdensmål – Webinar med Plus Pack A/S

Om webinaret

Gennem arbejdet med FN’s verdensmål har Plus Pack forpligtet sig til, at udvikle bæredygtige og genanvendelige emballageløsninger, der bidrager til en cirkulær økonomi og samtidig reducerer CO2.

På dette webinar bliver vi klogere på, hvordan Plus Pack’s helhedsorienterede tilgang til den bæredygtige transformation, har skabt nye forretningsmæssige fordele og muligheder.

Vi kigger konkret ind i projektet ”Emballageskolen”, hvor Plus Pack forener sin bæredygtige udvikling med sit samfundsmæssige ansvar.

På Emballageskolen uddannes både medarbejdere og kunder. Derudover deles fakta og viden om materialer, som kan bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomi på samfundsplan.

Indlægsholder                                                                                                   

 • Ksenija Garbacenka Group Sustainability Manager, Plus Pack A/S.

The Strategic & Systematic Approach to Circular Economy

Webinar-rækken i 2022 er udviklet i et tæt parløb mellem:

 • Dell Technologies, Danmark
 • Bureau Veritas
 • CSR Forum
 • Erhvervshus Hovedstaden
 • Green Network
 • PlanMiljø
 • Jespers Torvekøkken
 • Plus Pack A/S

Mere info 

 • Skriv til os på csrforum@csrforum.dk 

ESG as an strategic choice and Ørsted’s experiences related hereto

Thursday 24th of March we had our first webinar on the topic “EU Taxonomy, Compliance & Sustainability”.

About the webinar

The EU has established the EU taxonomy as an important enabler to scale up sustainable investments and make the EU carbon-neutral by 2050.

At the webinar we got an understanding of why Ørsted welcomes the EU taxonomy as a catalyst for real change and a strategic opportunity to strengthen the capabilities to secure future growth across more than one bottom-line.

We also had a peek into Ørsted’s ESG methodology on how to scope, measure and implement at an operational level.

Guest speaker

 • Peter Gylling Krusaa, Senior Lead Regulatory Advisor Group Regulatory Affairs, Ørsted.

Next webinars on the topic 

EU Taxonomy, Compliance & Sustainability

This webinar-series is brought to you in a collaboration between:

 • AP Møller – Maersk
 • Bureau Veritas
 • CSR Forum
 • Ørsted
 • Copenhagen Business School, The Department of Accounting
 • Board Management

Price & Info

 • It is free to participate
 • We screen all registrants before approving their participation
 • Slides and recordings are exclusively reserved for members of CSR Forum

Endnu en Sustainability/ESG Reporting gruppe

I CSR Forum har vi allerede en Sustainability/ESG Reporting gruppe, hvor vi har dygtige folk med fra blandt andet virksomheder som Ørsted, Arla, Chr. Hansen, Danfoss, Maersk og Danske Bank.

Der har været stor interesse for et nyt netværk og vi har derfor besluttet os for, at etablere en søster-gruppe til det allerede eksisterende.

Formålet med gruppen

Formålet med gruppen er, at skabe et fortroligt rum, hvor medlemmerne med støtte fra en professionel mødeleder kan udveksle strategiske og operationelle udfordringer, sparre, problemløse og blive opdateret på, hvad der sker på sustainability/ESG reporting området både fagligt og lovmæssigt.

Møder i gruppen 

Der er 5 møder på et år. 3 møder vil foregå online og 2 møder vil være fysiske, dog med mulighed for online deltagelse.

De første 3 møder afholdes inden sommerferien. Her vil vi fokusere på, at opbygge nogle stærke sociale bånd medlemmerne imellem samtidig med, at vi sammen bliver klogere og får skabt en fælles referenceramme for gruppens videre faglige rejse. Planlagte møder:

Fredag den 22. april kl. 09.00-11.00 – Via Microsoft Teams

 • Etablering af netværket med afsæt i Netværkstanken
 • Bordet rundt – Hvem er vi samlet, hvad er vi optaget af – og hvad er vi på jagt efter?
 • Dagens tema – Fastlægges med afsæt i mødeleders møde med det enkelte medlem forinden
 • “Nøddeknækkeren” – Hvilken konkret udfordring eller problemstilling skal gruppen hjælpe mig med i dag? (Introduktion til metoden)

Onsdag den 25. maj kl. 09.00-11.00 – Via Microsoft Teams

 • Bordet rundt – Hvem er vi samlet, hvad er vi optaget af – og hvad er vi på jagt efter?
 • Dagens tema – Fastlægges med afsæt  i forrige møde i gruppen
 • “Nøddeknækkeren” – Hvilken konkret udfordring eller problemstilling skal gruppen hjælpe mig med i dag?

Fredag den 17. juni kl. 10.00-13.00 – Fysisk fremmøde og mulighed for online deltagelse 

 • Speed Dating – Vi får mulighed for at møde hinanden 1-til-1
 • Workshop med fælles afsæt i best practice case med fokus på egen organisation
 • Planlægning af efterårets 2 møder

Gruppen henvender sig til

Nøglepersoner der arbejder med CSR/Sustainability/ESG Reporting i en strategisk kontekst, i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og bæredygtighed jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D. 

Mere info om gruppen

 • Max 15 medlemmer
 • Kontingent for personligt medlemskab i 2022 = 5.000 kr. Din virksomhed kan betale
 • Der er 5 møder på et år. 3 møder vil foregå online og 2 møder vil være fysiske, dog med mulighed for online deltagelse
 • Book et uforpligtende og udfoskende møde ved at skrive til os på csrforum@csrforum.dk 

Mulighed for at benytte CSR Forums navn og logo

Flere og flere medlemmer og samarbejspartnere ser stor nytte i, at anvende CSR Forums navn og logo til at styrke egne karriemuligheder og/eller virksomhedens omdømme.

Det skal give mening – og skabe værdi begge veje

I CSR Forum læner vi os op ad AERIK-modellen (Kilde: Tanja Moesgaard), som udfolder den værdiskabelse CSR Forums navn og logo, kan give det enkelte medlem og vores samarbjedspartnere, hvis anvendt jf. vores anbefalinger til brug.

AERIK – Sådan synliggøres værdien 

A = Associering med CSR Forums stærke faglighed, fællesskab og brand

= Eksponering over for CSR Forums medlemmer, samarbejdspartnere og følgere

R = Relationer du og din virksomhed ellers ikke har adgang til

IK = Integreret Kommunikation via en plan for fælles formidling af associering

CSR Forums kommunikationskanaler 

 • Foreningens webside
 • Nyhedsbrev 4-5 gange årligt
 • LinkedIn side og grupper
 • Mere end 100 faglige aktiviteter årligt – online såvel som live

Vil du vide mere?

 • Skriv til sekretariatet på mail csrforum@csrforum.dk