Medlemskab

Hvorfor blive medlem – udover at støtte den gode sag?

I CSR Form er det forenings-DNA’et og de nære personlige relationer, der skaber “livslange” medlemmer.

Udover at tilgodese vores formålsparagraf om, at udbrede og dele brugbar viden og metoder til accelerationen af den bæredygtige transformation, får vores medlemmer adgang til et eksklusivt community, der løbende kan være med til, at understøtte fagligheden og styrke karrieren.

Hvad dækker dit CSR Forum medlemskab?

Kontingent og medlemsvilkår

  •  3.000 kr.
  • Alle medlemskaber er personlige og løber over 12 måneder fra indmeldingsdatoen
  • Din virksomhed/organisation har mulighed for, at betale dit kontingent

Ansøg om medlemskab

Skriv til os på mail csrforum@csrforum.dk med følgende oplysninger:

  • Navn og efternavn
  • Organisation, titel og ansvarsområde
  • CV og kort motivationsbeskrivelse

Behandlingen af ansøgninger varetages af sekretariatet i fuld fortrolighed og berammes til 7 dage. Du vil modtage en kvittering på modtagelsen af din ansøgning inden for 24 timer.

CSR Forum & Databeskyttelsesforordningen

CSR Forum overholder regler for foreningers og frivillige organisationers behandling af almindelige persondata og personoplysninger, herunder billeder.

Jf. foreningens slettepolitik, kan du selv afmelde dig foreningens kontaktliste. Skriv direkte på mail afmelding@csrforum.dk