Status 2: Kort om CSR Forums demokratiske tilstand og lidt om fremtiden!?

Et opbrud med det etableret, skjulte dagsordner og ufine metoder, betød at bestyrelsen i CSR Forum over vinteren, gennemgik en decimering. Læs mere om dengang her 

Et  lille persongruppe anvender fortsat ufine metoder

En håndfuld personer – der enten var direkte eller inddirekte berørt af opbruddet – har siden hen af flere omgange, modarbejdet den siddende bestyrelses arbejde med reorganiseringen og relanceringen af CSR Forum.

Omtalte persongruppe står blandt andet bag en nylig mobilisering af udefrakommende personer, baseret på bagvaskelse og manipulation. Da situationen også inkluderer omfattende og systematisk infiltration, får to medlemmer tilbagebetalt deres medlemskontingent. På kreditnotaen står der “Kontingent retur for udemokratisk og undergravende virksomhed af foreningen”. Begge personer er dermed ikke længere at betragte, som medlemmer i CSR Forum.

Bestyrelsen arbejder fortsat tæt sammen med den medlemsdrevet task force (Omtalt i Status 1) om, at håndtere den yderst udemokratiske og personskadelige situation.

Grundet den verserende bagvaskelses- og infiltrationssituation, udvides fokus i mandatet således. Fra at dække overvågning af den demokratiske proces, til nu også at inkludere dokumentation og sikring frem mod generalforsamlingen. Læs mere om den planlagte generalforsamlings historik her

For fortsat at sikre 100 % transparens og for at komme de personer – der for nyligt var ofre for bagvaskelse og manipulation – til undsætning – har vi i CSR Forum – besluttet at afholde en række dialogmøder, for lige netop denne gruppe. Fredag den 15. september afholdtes det første møde i rækken. Mere end 15 personer var inviteret. På dialogmødet var både mulighed for at snakke med foreningens advokater og en professionel konfliktekspert. 

For at berolige vores medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere!

 Trods den vedvarende chikane fra den omtalte persongruppe, er et stadig mere talstærkt og sammentømmeret community af Transition Makers (CSR Forum medlemmer) med i realiseringen af efterårets medlemsaktiviteter.

Innovation og co-creation lægger til grund for efterårets 100 % medlemsdrevet tilbud. Det betyder konkret at mere end 50 personer på tværs af medlemsgruppen, sekretariatet og CSR Forums samarbejdspartnere, tilsammen co-funder 1000’er af frivillighedstimer ind i efterårets medlemstilbud .

Læs mere om efterårets 100 % medlemsdrevet medlemstilbud her 

Demokratisk generalforsamling… dato på vej!

Af respekt for afviklingen af efterårets program, de demokratiske processer internt i CSR Forum og for at sikre foreningens ildsjæle et 100 % transparent medejerskab, er det blevet besluttet på bestyrelsesmøde den 14. september, at indkalde til generalforsamling ultimo november eller primo december.

Som tillæg til indkaldelsen fremsendes regnskabet for 2016, formandens beretning og en redegørelse af den verserende bagvaskelses- og infiltrationssituation.

Alle betalende medlemmer kan deltage ved generalforsamlingen og gå på valg jf. foreningens vedtægter

Til de berørte, som vi enndu ikke kender til

Alle personer der ufrivilligt er blevet involveret af omtalte personergruppe i nævnte bagvaskelses- og infiltrationssituation, er mere end velkommen til at tage direkte fat i CSR Forum for nærmere info og mere baggrundsviden om situationen og håndteringen heraf.

Skriv direkte til formanden på karim@csrforum.dk eller fang én af vores medlemsrepræsentanter og task force tovholdere Eva C. Knutsen, Allan Duus og Mette Vinding på csrforum@csrforum.dk

Tøv ikke med at række ud. Du vil ikke være den første.

Skrevet af:

Maria W. Reinhard og Allan Duus 

Folkeoplysning, Folkemøde & Folkestemning

Folkeoplysning, Folkemøde & Folkestemning

Generalforsamlingen der i første omgang var sat til Torsdag d. 15/6 2017 falder oveni Folkemødet. Bestyrelsen har loddet folkestemningen blandt foreningens stadig voksende gruppe af frivillige ildsjæle og har besluttet at skubbe Generalforsamlingen til efter somerferien

Fra d. 1/5 2017 har du mulighed for at melde dig ind i CSR Forum for blot 500 Kr. pr. 12 mdr. og på den måde få ret til at støtte og styrke den demokratiske proces i vores allesammens CSR Forum.

Meld dig ind her

Folkeoplysning:

Kan det utålmodige medlem ikke vente til  generalforssamlingen efter sommerferien, men ønsker indflydelse og dermed impulsivt ønsker, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, kan guidelines herfor, læses i foreningens vedtægter  her.

Læs mere om CSR Forums organisering her