Bæredygtig Vækst: Fokus på rygraden af dansk erhvervsliv

Under titlen “Bæredygtig Vækst”, lanceres fra 2019 et projekt, som samler en række efterprøvede og populære koncepter på tværs af Dagbladet Børsens integrerede platform af online og offline aktiviteter.

Formålet med projektet

At skærpe og sætte fokus på SMV’erne og bæredygtige forretningsmodeller, som tilgodeser bundlinjen.

Hovedaktiviteter i projektet

  • Årlig undersøgelse til brug for faglige inputs
  • Årlig heldags konference i København, hvor det overordnede faglige tema og de udvalgte emner til breakout sessions, samskabes i dialog med SMV’erne
  • Løbende journalistisk dækning på tværs af Dagbladet Børsens mange medieplatforme

 

Kontakt

For yderligere oplysninger om projektet kan der rettes henvendelse til CSR Forum på mail: sekretariatet@csrforum.dk

Workshop: Kommunerne som SDG Front Runners – Gladsaxe, Vejle og Slagelse med helt forrest

Ved en workshop den 21. november er offentlige direktører og ledere inviteret med til at kickstarte SDG Leadership netværket for kommuner og offentlige organisationer. Formålet, er gennem en samskabende proces, at inspirere kommuner til at skabe og formidle viden omkring brugen af verdensmålende.

I samarbejde med forskerteamet Christa Breum Amhøj og Oleg Kofoed, startes procesen med afsæt i workshoppen. Deltagerne samskaber fagligt indhold med afsæt i deres arbejde med SDG’erne. Resultatet formidles på en konference til februar.

På workshoppen bidrager følgende ressourcepersoner med faglige indspark:

  • Line Vind, Chefkonsulent, Strategi, kommunikation og HR, Gladsaxe Kommune
  • Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Slagelse kommune
  • Ulla Varneskov, Chief Resilience Officer – chefkonsulent, Integration, boligsocialt samarbejde & resiliens, Vejle Kommune

Listen opdateres løbende. Med forbehold for ændringer.

Læs mere om workshoppen her

Kontakt

For flere oplysninger om workshoppen, kan der rettes henvendelse til CSR Forum på mail: sekretariatet@csrforum.dk

ESG Transparency & Insights – Spørgskemaundersøgelse kvalificerer fagligt møde

Siden Økonomisk Ugebrev Ledelse og CSR Forum tilbage i januar, lancerede projektet “ESG Insights & Transparency”, har et bredt og tværfagligt netværk af aktører på ESG feltet, bidraget med indsigter. Læs mere om projektet her

I foråret gennemførtes en spørgskemaundersøgelse blandt samtlige virksomheder i C20-indekset, med en svarrate på over 70 %. Resultaterne er sidenhen publiceret i en artikelrække i Økonomisk Ugebrev Ledelse

Med afsæt i data og indsigter fra spørgeskemaundersøgelsen afholdes den 24. oktober et fagligt for et lukket netværk af udvalgte interessenter.

Det faglige fokus på mødet:

  • Præsentation af netværket og projektet /v Karim B. Drif, formand CSR Forum
  • Præsentation af resultater og fortolkninger /v Joachim Kattrup, redaktør Økonomisk Ugebrev Ledelse
  • ESG’erne i praksis – en virksomhedscase v/ Louise Rosenmeier, Sustainability Business Partner, Chr. Hansen

Læs mere om det faglige møde her

 

CSR Forums kontaktperson

Mads Rohde, CSR Forum Networks & Bridging 

Kontakt Mads her

Corporate Volunteering læringsprogram

CoVoCo brobygger og skaber fælles sprog

Forankret i et fælles ønske, om et øget fokus på koblingen mellem frivillighed og CSR samt skabelsen af et fælles sprog, har CSR Forum og CoVoCo indgået et samarbejde omkring brobygning på tværs af sektorer.

Københavns Kommune og Frivillighedscenter VSV, der begge indgår i CSR Forums Corporate Volunteering netværk, etablerede i 2017 CoVoCo, som et kvalificeret bud på en Corporate Volunteering platform for virksomheder, der søger et vellykket partnerskab i foreningslivet.

CoVoCo samler viden og erfaringer fra corporate voluteering cases i Københavns Kommune, hvor virksomheder og foreninger, er gået sammen om et fælles socialt eller miljømæssigt formål. Blandt virksomhederne er bl.a. Daimler Mercedes-Benz, Podio og Maersk.

CSR Forums bidrag 

Som rådgivende partner, har CSR Forum sammensat et tværfagligt team, der sammen med CoVoCo, skal udvikle og efterprøve en række faglige koncepter, der tilgodeser virkomhedernes strategiske arbejde med CSR relaterede KPI’er.

Konkret understøttes initiativet “Continuous Involement” med udviklingen og afprøvningen af et læringsprogram, målrettet ledere, mellemledere, medarbejdere, projektledere og konsulenter i erhvervslivet.

Programmet veksler mellem teori og praksis, for at sikre deltagerne det bredeste udbytte af læringsforløbet. Indholdet vil bestå af flere faser, hvor der bl.a. skal kortlægges behov og KPI’er, med henblik på at involvere de enkelte organisationer og målrette indholdet af programmet.

CSR Forums sekretariat varetager udviklingsarbejdet og kvalitetssikringen, som projektledere.

 

CSR Forums kontaktperson

Julie Rohde, CSR Forum Projects 

Kontakt Julie her

CSR Forum opruster endnu en gang sit sekretariat

CSR Forum opruster endnu en gang sit sekretariat

Flere ressourcer med de rigtige kompetencer tilføres

I takt med at CSR Forum oplever en stigende tilgang af medlemmer og partnere, oprustes der tilsvarende med de rette ressourcer og kompetencer på sekretariatet. 

Sekretariatet drives per 1. juni 2018 frem af et team, der på fuldtid, arbejder for at udbrede formålsparagraffen og sikre at foreningens interessenter, imødekommes professionelt på deres individuelle faglige interesser.

Teamet er bemandet af en håndfuld udvalgte akademikere med CBS baggrund, der alle har projektledelses- og formidlingskompetencer samt praktiske professionelle erfaringer fra CSR og bæredygtigheds feltet.

Sekretariatet trækker til dagligt på et tværfagligt netværk af indsigtsfulde praktikere, dygtige konsulenter og forskere for at sikre transparens og kvalitet i alle foreningens aktiviteter – online såvel som offline.

Læs mere om os i teamet, vores åbningstider, hvor du kan møde os og find kontakt info her

Corporate Volunteering & Co Creation

Corporate Volunteering & Co Creation

Siden 2016 har Skandia og CSR Forum været forbundet i et tæt og værdiskabende partnerskab med omdrejningspunkt om videreudviklingen og en re-lancering af CSR Speed Dating konceptet.

Siden er CSR Speed Dating er blevet testet og tilført en række nye og innovative indspark i kombination med koblingen til et stærkt og bredt netværk på tværs af virksomhedsledere, forskere, politikere, embedsværket, NGO’er, interesseorganisationer, studerende, konsulenter, brancheforeninger etc. 

I sensommeren inviterede Skandia og CSR Forum de partnere – som fra start af – har været involveret i udviklingen af CSR Speed Dating til et udforskende møde omkring projektet. 

I efteråret 2017 besluttede Skandia og CSR Forum og partnerne sig for fortsat at samarbejde på at udvikle og løfte konceptet ind i nutiden og ud i fremtiden ved fx. at tilføje og matche flere målgrupper på tværs af sektorer end førhen og ved at satse på etableringen af et understøttende online format samt uddannelse af lokale CSR Speed Dating  instruktører.

I november samledes Skandia, CSR Forum og partnerne en sidste gang i 2017. På mødet blev det besluttet at CSR Forums sekretariat skulle fungere, som projektets faglige tovholder og aktivt sikre brobygningen til de ca. 1100 store virksomheder, der i regnskabsåret 2018 lovpligtigt skal rapportere på CSR.

Derudover blev det besluttet at udvide gruppen med udvalgte flagskibsvirksomheder og organisationer på Corporate Volunteering feltet. Metoden for udvidelsen er netværksorienteret i tråd med CSR Forums erfainger fra lign. forenings aktiviter.

Netværksmødet den 26. februar 2018 baserede sig på ovenstående beslutninger og var det faglige afsæt for netværkets fælles udforskning af fremtiden for Corporate Volunteering i Danmark og internationalt.

Ønsker du at høre mere om projektet og/eller netværket er du mere end velkommen til at kontakte CSR Forums sekretariat ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk