CSR Forum inviterer freelancere og mindre konsulenthuse til dialogmøde

CSR Forum inviterer freelancere og mindre konsulenthuse til dialogmøde

Passionerede og i stand til at omsætte CSR og Sustainability viden til konkurrencedygtige virksomheder og forretningsmodeller, er den voksende underskov af de små og mindre konsulenthuse i Danmark, essentielle for etableringen af en fair mulighed for en bæredygtig omstilling blandt dansk erhvervslivs små og mellemstore virksomheder.

Målet med dialogmødet d.  30/3- 2017 er, at inddrage så mange af Jer som muligt i en kvalificeret dialog omkring potentialet i en tværfaglig og professionel organisering i en 100 % demokratisk og medlemsdrevet foreningsramme.

En vigtig del af CSR Forums kerneformål er at udbrede viden og metoder til alle danske virksomheder, hvilket fordrer at foreningen nu gennem dette møde forsøger at skabe en organiseringsmodel for den upcoming branche af fagligt og professionelt stærke freelance konsu lenter og mindre rådgivningsvirksomheder.

Denne organiseringsmodel kan på sigt give mulighed for at skabe fag- og branchespecifikke netværk, hvor øvrige interessenter fra foreningen inddrages med henblik på at hæve tværfagligheden i vidensdelingen.

Den foreløbige dagsorden:

09.00-09.30

Fælles morgenkaffe og networking

09.30-09.40

Velkomst og præsentation af foreningen v. CSR Forums formand

09.40-10.00

Korte case-præsentationer inkl. motivation og gevinst ved at deltage i netværk.

10.00-11.00

Workshop :  åben dialog om fordele ved en tværfaglig og kollektiv organisering i netværk.

11.00-11.15

Opsamling inklusiv indsamling af konkrete forslag fra deltagerne.

11.15-12.00

Networking og evt. fælles frokost

Praktisk info

  • Tilmelding sker ved at skrive til csrforum@csrforum.dk
  • For fysisk deltagelse er adressen Nomad Workspace på Blegdamsvej 6, 2200 København N. Gode parkeringsmuligheder mod betaling
  • For online deltagelse tilbydes opkobling via Skype. Giv besked ved din tilmelding hvis dette har interesse.
  • Afhængigt af tilmelding arrangerer vi mulighed for tilkøb af frokost.
  • Gratis kaffe/the, vand og frugt.
  • Ved spørgsmål kan du skrive direkte til CSR Forums sekretariat på csrforum@csrforum.dk