A morning at UN City, Copenhagen.

A morning at UN City, Copenhagen.

Around 70 people were gathered for two talks at UN City in Copenhagen a sunny Wednesday morning in the end of August. By show of hands, the moderator established that the crowd consisted of 40% from UN agencies, 5% from government institutions, and the rest from civil society. I wondered why there was no reference to a ‘private sector’ category. Perhaps the private sector is now viewed as part of civil society? Or perhaps no one thought they would prioritize the UN events over office time, and therefore their presence didn’t need to be established? The lack of roll call for for-profit representatives in the debate was something that echoed through the talks in general. A hope for stronger cooperation with the private sector is still a focus of the SDGs, further emphasized by goal #17 “global partnerships for sustainable development”.

Two topics were on the agenda: “From Poverty to Prosperity” and “The United Nations in a time of change”, both with four participants in the panel representing the world of international relations from ambassadors to UN officials.

In the first session, four Danish ambassadors candidly painted different pictures of how the work on SDGs is progressing, and the challenges and opportunities related to them. During the second session, four representatives from central UN agencies discussed the three priority areas set by the Secretary General: peace and security, the UN development system and the reform plans that are underway for the UN. Proactive actions should be prioritized over delayed aid, particularly in cases where there is a high risk of humanitarian catastrophes. Further, UN agencies should cooperate more on joint programs and missions.

The UN as a mirror of the world

Throughout the two sessions I was reminded of an important aspect of human and government nature: self interest. Donor countries earmark funding for the causes they themselves think are most important, and the UN agencies compete among themselves for limited funding. There is a trade off between nutritional health in Mozambique and basic education in Myanmar. As the Danish ambassador to Mali pointed out, the “sexy” projects get the most funding.

Several times the panelists made a point of highlighting that the SDGs are not a roadmap for UN activities until 2030, but in fact are goals agreed to by national governments, making them a global roadmap we are jointly accountable to. Many, myself included, seem to forget this in the rush to try to remember the periodic table containing all 17 of them. Official development assistance (ODA) increased by 8.9% in 2016 to USD 142.6 billion. At the same time, there is a global infrastructure gap, with a USD 1-1.5 trillion annual gap in developing countries alone. With this in mind, it is apparent that accountability to the SDGs needs to be shared in the broadest of terms.

State of the nations

We heard from ambassadors from Austria, Ghana, Italy, Mali, Mozambique and Myanmar. We heard from representatives in Copenhagen and New York. We also heard questions and remarks from the crowd. One man from Benin stood up and asked an interesting questions related to the structural dependency of 14 central and western African countries on the CFA-franc. The question reached beyond the current state of global geopolitics and well into the colonial past. It is a reminder that we in future solutions still are stuck in past structures. The question was lost in the many that came from the crowd, and was not answered during the sessions. Several other remarks echoed the thoughts that cooperation on international development is becoming more nationalistic in approach and focus, and that lack of funding is resulting in a ‘blame game’. It nicely summed up the current state of the UN and the world, with both new challenges and old frameworks.

I left with new information on dynamics and priorities, and with a reinforced conviction that the call to action initiated by the SDG cannot be left to governments and international agencies alone.

By:

Eva C. Knutsen 

3 dialogmøder om god praksis inden for rapportering på CSR-området

3 dialogmøder om god praksis inden for rapportering på CSR-området

CSR-udvalget i regi af FSR har til formål “At understøtte revisor som den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med private og offentlige virksomheders arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR), herunder med særlig fokus på 1) integrationen af CSR i andre forretningsområder og i virksomheders forretningsmodeller og strategi, 2) kvaliteten af ikke-finansielle informationer og rapportering om CSR, samt 3) valg af erklæringsydelser på CSR-området”. 

Inden ferien kiggede en lille delegation af CSR Forum’s fageksperter forbi til nogle af de åbne faglige events, som FSR og CSR-inviterede til. Blandt andet den 15. maj  afholdte FSR sammen med Berlingske Tidende en event om erhvervselitens samfundsansvar. Her handlede det om tillid og ordentlighed i erhvervslivet, og hvordan virksomhederne kan være med til at løse den tillidskrise, som ulmer over alt i verden. Læs mere om den faglige event her

Et efterår med mere FSR & CSR rapportering

I efteråret inviterer FSR CFO’er, CSR-, regnskabs- og rapporteringsansvarlige, samt revisorer til tre dialogmøder i efteråret 2017 med fokus på god praksis inden for rapportering på CSR-området. Der vil på forskellig vis blive sat fokus på god praksis af danske virksomheders efterlevelse af lovkrav om CSR-redegørelser, samt virksomheders muligheder for at understøtte fortællingen om deres social-økonomiske værdiskabelse.

Det første dialogmøde i rækken er torsdag den 31. august. Her er temaet Menneskerettigheder og moderne slaveri. 

Læs mere om de dialogmøderne og tilmeld dig her

En snak om Grøn Vækst med Væksthus Regionhovedstaden

En snak om Grøn Vækst med Væksthus Regionhovedstaden

Dan Boding-Jensen fra Væksthus Hovedstaden holder forlænget weekend på Færøerne for at vandre i de lokale fjelde, men nåede lige en snak med CSR Forum om, hvad han ser i det danske marked når det gælder grøn omstilling.

  Hvor længe har du lavet arbejde for Væksthuset?

Jeg startede i Væksthus Hovedstaden for tre år siden efter at have arbejdet ti år i Vestforbrænding. De sidste 2,5 år har jeg haft ansvar for projektet Grøn vækst via grønne forretningsmodeller. Væksthus Hovedstaden har primært kunder indenfor SMV gruppen, hvor vi ser tre forskellige hovedgrupper: Dem der overvejer at starte virksomhed, de små nye virksomheder med op til fem ansatte, og de større SMV’er med op til 250 ansatte. Vi møder i praksis i den sidste gruppe klart flest med op til 100 ansatte.

Totalt møder vi omkring 2000 virksomheder om året, i forskellige sektorer. Ud af de 2000, er der omtrent 600 der får individuel vejledning. Videre, deltager ni virksomheder netop nu i vores ’grønne omstillingsprogram’ og de repræsenterer ni forskellige brancher.

– Hvad ønsker du at se i grøn omstilling i Danmark?

Jeg ser helt klart et meget stort økonomisk potentiale, og gode forudsætninger for danske virksomheder at deltage i den innovation, der er nødvendig for at gå fra en lineær til cirkulær økonomi. Grøn omstilling passer også godt i et land som Danmark. Det er ikke sikkert, at vi skal satse på stor-skala produktion, men vi har en helt klar en rolle at spille i den omstilling af de værdikæder der skal til for at komme videre med den cirkulære tankegang.

Vi er i Danmark ikke nødvendigvis ledende på det globale plan, og vi ser blandt andet Holland og flere Amerikanske stater der er langt fremme i udviklingen generelt. Samtidig er der andre lande, som gør det godt inden for mere specifikke områder.

Vi ser den grønne omstilling i to niveauer i Danmark – et på virksomhedsniveau, hvor vugge-til-vugge (cradle-to-cradle) fylder mere og mere, og et på samfundsniveau, hvor cirkulær økonomi er i fokus.

Noget af det jeg oplever som fylder en del er, at danske virksomhederne udtrykker stor ydmyghed i forhold til deres muligheder for at øve indflydelse på deres leverandører. De grønne krav og ønsker skaber grobund for at leverandørerne kan differentiere sig i forhold til andre kunder. Derfor kan vejen til grønne leverandører være noget kortere end de fleste forventer.   Når  leverandørerne honorerer de grønne krav stillet af f.eks. danske virksomheder, vil det også have en ’spillover effect’ til andre markeder i den globale landsby.

– Hvad ser du som den største udfordring?

Omstillingen er stadig forsinket af at for mange af de nye virksomheder i de grønne værdikæder forventer at grønne modeller har dårligere tekniske egenskaber, og at de samtidig er dyrere. Det er forældet men svært at få bugt med og helt oplagt noget som forsinker

Samtidig har kunder i mange værdikæder en forventning om, at alle de tekniske egenskaber for grønne løsninger skal være på niveau med de gamle der forurener, og det skal være til samme pris.. Det kan virke hårdt men er en målsætning som er nødvendig, hvis virksomhederne skal lykkes. 

I den måske mindre rationelle afdeling er der desværre også fortsat mange måske især ældre som stadig er en del af en kultur, hvor det er legalt at latterliggøre det grønne. Man kan sige at der er et efterslæb i forståelsen af, at man fremadrettet skal tjene sine penge i de grønne værdikæder og at klimaudfordringerne ikke bare forsvinder. Det er også en dansk udfordring i at vi spilder et stort innovationsog indtjeningspotentiale, når vi blot kigger på mens de bolde vi burde gribe, falder til jorden.

– Hvad ser du som den største mulighed?

Vi oplever at der er store muligheder i den omstilling vores virksomheder har gang i. Det er ikke nødvendigvis fordi de altid er first movers eller first followers globalt, men de er det lokalt og i deres egen værdikæde. Der er det nemmere at se og udnytte det grønne som en differentieringsstrategi. De virksomheder, der lykkes med at skabe en ny plads for sig selv og deres produkter i markedet, er dem der lykkes.

Jeg vil også gerne tilføje, at nogle af de rigtig store virksomhederne, som Ikea for eksempel, ved at stille krav i deres værdikæder skaber store muligheder for dem som kan og vil gribe boldene.

En del af vores grønne program er også at de private konsulenter som hjælper vores virksomheder ved at løse opgaver inden for de grønne problemstillinger kan dokumentere at de reelt skaber værdi for virksomhederne og dermed understøtter deres muligheder for at få flere opgaver.

– Og på det mere personlige plan – hvad er en god bog/artikel du lige har læst, og som du gerne vil anbefale andre?

Jeg vil varmt anbefale alle der arbejder med mennesker, at læse ”Aben og jakkesættet” skrevet af konsulenthuset KL. 7. Den giver noget inspiration, og man lærer samtidig meget om sig selv, sine kunder og sine konkurrenter.

Jeg vil også anbefale ”10 skarpe om at samarbejde”, som handler om samarbejde og samhandel mellem det offentlige og det private. Det at sælge sig selv til det offentlige er et håndværk, og noget mange undervurderer og slår sig på.

 Og hvad er dit favorit rejsemål?

Lige nu er Færøerne et godt bud –Der er mulighed for at se noget fantastisk natur – der er vandreture for både de mere og mindre trænede. Vi har også set sæler og søpapegøjer under vores ophold.

Ellers vil jeg gerne anbefale alle at tage til Nordby på Fanø i efterårsferien – dog måske ikke alle på en gang! Efterårsferien er turistsæsonens sidste uge. Det oplever jeg medvirker til at alle er ekstra glade og afslappede, og man har også mere af naturen og restauranterne for sig selv.

 

Mere om Grøn Vækst med Væksthus Hovedstaden

Væksthus Hovedstaden er i gang med at rekruttere virksomheder til deres grøn vækst via grønne forretningsmodeller program. De udvalgte virksomheder bliver tilbudt et 8 måneders forløb med det formål at udvikle og teste en grøn forretningsmodel.

Programmet består af et intensivt rådgivningsforløb med feltets bedste rådgivere og eksperter, netværksdannelse mellem deltagerne og adgang til sparring med succesfulde serieiværksættere. Virksomhederne forpligter sig til at møde til fem workshops med forskellige tema, bl.a. salg. Samtidig møder virksomhederne vores sounding board tre gange undervejs –  ved start, midtvejs og ved afslutningen. Her får de konstruktiv feedback på deres vækstplan.

Kravet er at virksomheden skal have firmaadresse i Hovedstadsregionen og mindst 5 ansatte, og har et uudnyttet vækstpotentiale i voksende grønne markeder.

 

Den lille – og vigtige – detalje

Det koster 50.000 kr. at deltage i programmet, dette inkluderer et økonomisk tilskud på 180.000 kr. til køb af rådgivningsydelser, som fx materialestrømsanalyser, markedsanalyser, sikring af rettigheder, certificering, etc.

Det næste hold starter oktober 2017.

 

Du kan læse mere her

http://startvaekst.dk/vhhr.dk/groen_vaekst

https://www.hvidovre.dk/Erhverv/Erhvervsnyheder/2017/05/groenvaekst

http://startvaekst.dk/vhhr.dk/soundingboard-forretningsmodeller

Erhvervselitens nye samfundsansvar og revisorernes rolle

Erhvervselitens nye samfundsansvar og revisorernes rolle

FSR var mandag den 15. maj sammen med Berlingske vært ved et arrangement om erhvervselitens samfundsansvar.

Arrangementet handlede om tillid og ordentlighed i erhvervslivet, og hvordan virksomhederne kan være med til at løse den tillidskrise, som ulmer over alt i verden.

CSR Forum var inviteret og havde som flere andre mandag morgen fundet frem til København K gennem morgenmuldet til et  arrangement, som viste sig at være turen værd.

En af talerne der absolut bidrog til værdien var Mads Nipper, CEO i Grundfos, der har udtalt: “…at virksomhedslederes traditionelle måde at drive forretning på vil møde voksende modstand fra befolkningen, ligesom den politiske elite møder voksende modstand. Derfor skal virksomheder til at operere med en helt ny socialt inkluderende og grøn økonomisk model”

Vil du læse mere om arrangementet og initiativtagernes motivation bag kan du oplagt læse Charlotte Jepsen, direktør i FSR – danske revisorer – fine kommentar om arrangementet her

Berlingske har samlet præsentationer og artikler fra dagen her

CSR Forum takker for et vedkommende og rigtig godt arrangement!

Status: Stéphane’s research on the concept of identity of CSR in Denmark

Status: Stéphane’s research on the concept of identity of CSR in Denmark

Stéphane has so far conducted eleven in-depth interviews with CSR and sustainability consultants and practitioners.

He stopped by CSR Forum before the long weekend, and we made sure to get an update about his work and findings so far.

Eva: How many interviews have you conducted so far?

Stéphane: So far I have conducted 11 interviews with consultants working in a variety of organizations including non-profit sector, small consultancies, freelance/independent consultants as well as consultants from the big 4.

Eva: What are the most interesting aspects/themes you have come across so far?

Stéphane: Without revealing specifics, I think that the most interesting aspect for me is the debate between structure and agency and how it reveals itself in concrete examples. It is interesting to see that people in Denmark have a perception of being able to play a role in the situation. They have a perception of being in power to influence and do something. My experience so far is that structure is not seen as a constraint in Denmark, but rather perceived to be there to help. There is an element of trust, of course. At the same time, the structure is perceived and experienced as something there to provide ability, it is empowering. I don’t know the extent yet, but there’s an interesting mix here.

Another theme I have seen is that there are different characteristics across the different types of employment, from non-profit all the way to the big 4. However – all consultants I have talked to have a self-identification as a “problem solver”. I find this very fascinating.

Eva: Interesting – how do you see this in contrast to your previous experience and prior knowledge?

Stéphane: This is somewhat in contrast to other cultures I have experience from, most notably France. However, there is not that much difference with Québec. Or there, there are other elements of influence.

Eva: Is there any particular question you ask where you are surprised with the answer you get?

I think the most interesting question I ask is ‘what is good CSR?’. The answers I get are very diverse and subjective from person to person, but all very interesting!

Eva: And finally – any plans for the long weekend? I know you have been traveling around Scandinavia since coming to Copenhagen.

Stéphane: This weekend I am staying in Denmark – first I am attending a workshop on vocational training at CBS then I am going to Aarhus to work from there next week. But I will surely travel more later on!

Read the fist post about the collaboration between Stéphane Pisani from Laval University (Québec, Canada) a and CSR Forum here

First step towards catalyzing and transforming CSR Forums accumulated knowledge into competitive companies and business models!

First step towards catalyzing and transforming CSR Forums accumulated knowledge into competitive companies and business models!

In continuance with our meetings to connect our passionate members, we are excited to test some new formats to ensure that we support and catalyze the discussion of how to transform CSR and Sustainability knowledge into competitive companies and business models.

In establishing a starting point and a forum for sustainable conversations among our network, we have invited  Stéphane Pisani from Laval University (Canada, Québec) to join us at the upcoming Dialog & Netværk meetings, targeted consultancy firms within the area of CSR and Sustainability consultants.

Stéphane is currently based on CBS and he is researching the concept of identity of CSR and interviewing consultants to explore the links between the identity tensions of the consultants and their institutional context in Denmark. His goal is also to better understand how the roles and identities of consultants are defined in the process of ‘commodification’ of social responsibility within organizations.

Stéphane will present himself and his research project at the upcoming Dialog & Netværk meetings.

First time is Wednesday April 26th. At the meetings  you will get the opportunity to discuss with Stéphane one-on-one. In that way you will be able to take advantage of Stéphane’s insights into the field, as well as get some unique exposure of yourself and your consultancy firm. Stéphane will ultimately publish a research paper with his findings. The consultancy firms involved in the research will get the opportunity of being covered here in our blog as well.

PROFILE:

Stéphane moved to Denmark in September, and since then he has immersed himself in Danish culture, including being well on his way to learning Danish! He has a unique background encompassing a wide range of experiences, including working for the French Army and Eurocorps, being an entrepreneur and working with strategic planning and logistics, as well as ecotourism.

To read more about Stéphane (in French)