Klappir og CSR Forum går sammen om at belyse fremtidens krav til ESG-data, IT-infrastrukturer og systemer

Klappir og CSR Forum går sammen om at belyse fremtidens krav til ESG-data, IT-infrastrukturer og systemer

Flere af vores medlemmer kender allerede Klappir, som en dygtig samarbejdspartner med fokus på datakvalitet og nøjagtighed, der giver en pålidelig og transparent måde at måle og styre arbejdet med ESG.

 

Hvorfor Klappir?

Særligt det faglige fokus på integrationen af; ESRS, due diligence og Scope 1, 2 , 3 på tværs af værdikæden, i sine systemer, gør Klappir til en oplagt CSR Forum sponsor og en dygtig samarbejdspartner. En partner der kan være med til at belyse fremtidens krav til ESG-data, IT-infrastrukturer og systemer, hvilket er et tema der fylder mere og mere blandt vores medlemmer – særligt qua udrulningen af CSRD”, udtaler CSR Forums sekretariatsleder Bibi Kristiansen.

 

Hvorfor CSR Forum?

”I Klappir ser vi en stor værdi i at samarbejde med en ledende aktør på på ESG-området, da vi gerne vil indgå i et stærkt fagligt fællesskab med engagerede medlemmer fra de mest innovative virksomheder i Danmark. Vi håber med samarbejdet at kunne bringe yderligere værdi via dialog og faglige inputs, herunder best practice cases”, siger Martin Kahl, Leader of Partnerships, Klappir.

 

Vil du vide mere om samarbejdet og CSR Forums foreningssponsorat?

 • Samarbejdet og sponsoratet løber over 12 måneder
 • Læs CSR Forums sponsorpolitik her
 • Download foreningens sponsor materiale her
 • Læs mere om vores partnerskaber her
 • Skriv til CSR Forum på csrforum@csrforum.dk
CSR Forums sponsorpolitik

CSR Forums sponsorpolitik

Foreningen CSR Forum er, mere end nogensinde, blevet en væsentlig og relevant aktør for de nøglepersoner, der til dagligt driver den bæredygtige transformation i virksomhederne.

For at styrke vores kapacitet, så vi fortsat bedst kan betjene og fagligt understøtte vores mange passionerede medlemmer, i en tid med vokseværk, og samtidig holde kontingentet i den lavere ende, har vi besluttet os for at lancere et nyt foreningssponsorat.

På lige fod med andre foreninger giver vi dermed vores medlemmer, deres virksomheder og andre relevante partnere en mulighed for, at støtte den gode sag og samtidig få tilført en værdiskabende og meningsfuld branding-værdi.

 

Sponsorpolitik

 

 • I CSR Forum betragter vi samarbejdet med virksomheder og organisationer som en god mulighed for gensidig inspiration til gavn for begge parter. Samarbejdet giver foreningen mulighed for at gennemføre aktiviteter på en måde og i et omfang, der ellers ikke ville være mulig
 • CSR Forums sponsorpolitik skal sikre klare retningslinjer for samarbejdet med virksomheder og organisationer, der ønsker at sponsorere foreningen
 • Et sponsorat defineres som en relation, der mod betaling giver sponsor mulighed for at synliggøre sig via CSR Forums medlemsaktiviteter og kommunikationskanaler

 

Retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler:

 

1. Skriftlige aftaler

 • Der skal indgås skriftlige aftaler, der nøje beskriver formål, indhold, arbejdsfordeling, økonomi, aftalevarighed samt øvrige forpligtelser for begge parter

2. Valg af sponsorer

 • Sponsorerne skal repræsentere organisationer og virksomheder med et brand, der ikke strider mod CSR Forums formålsparagraf og samtidig bidrager til medlemmernes faglige udvikling

3. Indflydelse

 • En sponsor må ikke have bestemmende indflydelse på CSR Forums foreningspolitiske virke og faglige retning

 

Vil du vide mere?

 • Læs mere om vores partnerskaber her
 • Eller skriv til os på csrforum@csrforum.dk

 

 

 

 

 

 

Folkene bag CSR Forum – De frivillige

CSR Forum oplevede i 2022 den største medlemstilgang i foreningens mere end 15 års levetid. I takt med at vi i den grad har fået vokseværk er CSR Forums ressource-team ligeledes blevet både større og stærkere.

 

CSR Forums nye ressource-gruppe

 

CSR Forum formaliserede i 2022 rammerne for foreningens frivillige i form af en ressource-gruppe. Udover at være ambassadører for den gode sag og aktivt arbejde for at udbrede foreningens formålsparagraf, bidrager ressource-gruppen også, ved vores mange events som moderatorer, som netværksledere på tværs af vores grupper, med generel foreningsudvikling og meget andet, som alt sammen kommer vores medlemmer til gode.

 

Tværfaglighed – en styrke 

 

I ressource-gruppen dyrker vi tværfagligheden og anser vores mangfoldighed, som en styrke i relation til medlemsbetjeningen. Mød CSR Forums ressource-personer herunder:

 • Lene Wildfang – CSR Specialist – CSR & Compliance, Schou
 • Caroline Aggestam Pontoppidan – Ph.D, Associate Professor, Institut for Regnskab, CBS
 • Vibeke Hølmich Rasmussen – Compliance officer, Arbejdernes Landsbank
 • Line Poulsen – Sr. Sustainability advisor, freelance
 • Gitte Grove Poulsen – Sr. Sustainability advisor, freelance
 • Karim Buus Drif – Sr. Sustainability advisor, freelance & CSR Forum Chairman
 • Carina Lysgaard Hedemark – Business driven ESG and sustainability advisor
 • Sanne Urbak Rasmussen – Afdelingsdirektør, Corporate Social Responsibility, IBM

Billeder af og LinkedIn profiler på ressource-personerne klik her

Bliv en del af CSR Forums ressource-gruppe

 

Vi mødes i gruppen 4 gange årligt, hvor vi dyrker både fagligheden og fællesskabet.

Du kan kontakte CSR Forums sekretariat for mere info om dine muligheder for at blive frivillig i CSR Forum.

Skriv til csrforum@csrforum.dk

 

CSR Forum søger moderatorer

CSR Forum søger moderatorer

Foreningen CSR Forum har mere end 15 år på bagen. Vi har specialiseret os i at formidle og facilitere deling af kompleks viden om bæredygtighed med afsæt i best practice og ekspertindsigter.   Vi har i 2022 knap 100 vidensbaserede aktiviteter i form af webinarer, seminarer, online masterclasses, netværksmøder etc.  Vores fællesskab er drevet frem af vores mange dygtige og passionerede medlemmer, som i et tæt samarbejde med CSR Forums sekretariat løbende sikrer, at vores mange aktiviteter er værdiskabende og meningsfulde – også for omverden. Læs mere om CSR Forum her

Tør du lede og facilitere dialogen?  

Vi søger dig; der ikke er bange for at stille dig op foran et dygtigt og dedikeret publikum, dig som ikke er bleg for at stille de svære spørgsmål og samtidig kan give plads til dialogen og fordre den.   Din faglighed på området er enten bredt funderet eller specialiseret, og du har gerne nogle års erfaring fra praksis enten i en virksomhed eller som rådgiver. Du er et socialt anlagt menneske, der brænder for relationerne og som naturligt dyrker netværkstanken.  Du behøver ikke at komme med professionel erfaring som moderator. 

Udover at støtte den gode sag får du…

Som moderator i CSR Forum følger en lang række personlige fordele, der styrker både din faglighed og din karriere. Udover at blive associeret med CSR Forum og eksponeret for et relevant økosystem af nøglepersoner på området, får du mulighed for at bygge værdifulde relationer mere effektivt.  

Kontakt os for mere info 

Skriv til os på csrforum@csrforum.dk 
CSR Forums online bibliotek for medlemmer

CSR Forums online bibliotek for medlemmer

Med mere end 100 faglige aktiviteter årligt, opsamler CSR Forums sekretariat løbende nyeste viden og best practice i form af relavante materialer, slidehows og optagelser fra diverse online og hybrid sessions.

Vi styrker den digitale platform

I sommerferien 2022 skifter vi fra en Dropbox løsning til enten Sharepoint eller Microsoft Teams. Dette sker i forbindelse med en omstrukturering og forbedring af vores online bibliotek for CSR Forums medlemmer.

Få adgang til unik viden og brugbar best practice 

 • Læs mere og ansøg om dit CSR Forum medlemskab her

Tomorrow ser dagens lys

Tomorrow – sammen fordrer vi til den bæredygtige transformation.

Formålet med Tomorrow

Vi tror på at morgendagens løsninger bygger på; transparens, viden, kollektiv læring og ikke mindst forbindelser og nytænkende partnerskaber på kryds og tværs af individer og organisationer.

Formålet med Tomorrow er derfor, at facilitere den kvalificerede faglige dialog, hvor der deles brugbar viden og efterprøvede metoder imellem os, der bidrager passioneret og professionelt til den bæredygtige transformation via vores daglige beslutninger og handlinger i en mindre eller i en stor virksomhed eller i en organisation – enten i den offentlige sektor eller i civilsamfundet.

Et tværgående fællesskab for bæredygtige beslutninger og handlinger 

I Tomorrow fordres og undertøttes de bæredygtige beslutninger og handlinger ved, at vi sammen holder os oplyst, stiller hinanden spørgsmål og deler de indsigter, der gør, at vi sammen kan fastholde og udfolde kompleksiteten i de udfordringer vi står overfor.

Vi er et fællesskab, der sammen udholder de mange benspænd i vores daglige og praksisnære arbejde med, at transformere vores virksomheder og organisationer til katalysatorer for den bæredygtige udvikling.

Vi er 100 % non profit.

Tomorrow deler med omverden

I 2022 vil vi sætte i gang med en række initiativer og aktiviteter, der skal styrke vores fælles viden, faglighed og give os et sprog til, at diskutere og perspektivere på tværs af fagligheder, funktioner og kontekster, såsom brancher og sektorer.

Frem til 2023 vil vi, uden beregning, invitere til webinarer, seminarer, netværksmøder, konferencer, projektmøder, der skal være med til, at styrke vores vidensgrundlag, løfte vores faglige udgangspunkt og udfolde best practice. Derudover vil vi henover foråret lancere et online univers, som understøtter vores faglige rejser, delingen af viden, dialogen og vores relationer på tværs.

Vi vil i perioden organisere os, som en samlet og fælles kapacitet, der aktivt deler med hinanden og omverden.

Initiativtagerne og støtterne bag Tomorrow

 • Caroline A. Pontoppidan, P.h.D, Ass. Professor, Dep. of Accounting, Copenhagen Business School (CBS)
 • Karim B. Drif, Sustainable Business Development Lead, Bureau Veritas Nordic & CSR Forum Chairman
 • Jacob Dahl Rendtorff, Professor, Department of Business & Social Sciences, Roskilde University (RUC)
 • Lene Wildfang Larsen, CSR and Sustainability Specialist, Schou
 • Jette Søndergaard Hansen, Strategisk programchef, Herning Kommune
 • Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director at Danfoss A/S
 • Malene Brandt, Selvstændig Sr. Sustainability Advisor, Tidl. chef for partnerskaber i Røde Kors, WWF og Fonden for Socialt Ansvar
 • Flemming Olsen, Selvstændig, Sr. Sustainability Advisor, Tidl. direktør i Herlev Kommune og Vallensbæk Kommune, Co-founder & Partner i rådgivningshuset Cph Facilitation ,
 • Majbritt Skov, Partner, Chief Economist & Head of Deloitte Economics
 • Heidi Volke, Selvstænig strateg & kommunikatør, Tidl- kreativ direktør på flere reklamebureauer, Co-founder Protocol
 • Henriette Kahré Freris, Senior Management Consultant, International Business Development & SDG, Erhvervshus Hovedstaden

Bureau Veritas støtter i 2022 udviklingen og udbredelsen af Tomorrow, ved at stille udvalgte nøglemedarbejdere til rådighed.

Mere info om Tomorrow

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk