CSR Forum netværk som en del af bundlinjen!

CSR Forum netværk som en del af bundlinjen!

Torsdag morgen – arbejdsdag der starter i godt selskab med Lauren på Cafe Social på Nørrebro. Efter nogle års arbejde med sustainability i en global virksomhed i New York er Lauren vej rundt i Europa i en tiltrængt pause fra hverdagens trummerum. Undervejs vil hun gøre status – lade sig inspirere og udstikke en retning for sit videre arbejdsliv med sustainability. Hun har inviteret sig selv på kaffe – præsenteret sig som social good seeker. Hendes åbenhed og engagement er ikke til at afslå. Således har hun mødt en social økonomisk virksomhed i Lisabon, en iværksætter inden for cirkulær økonomi i Amsterdam og i København fundet Copenhagen Social. Det bliver et interessant møde, hvor vi kommer omkring mange forskellige vinkler på sustainbility og forsøger at sætte mit arbejde med social impact assessment og ligestilling ind i en større sammenhæng.

Gennem aktiv deltagelse i CSR forum håber jeg at kunne tage på en rejse, som Lauren – blot uden togkort til hele Europa. Håbet er, at vi gennem netværket kan dele erfaringer og inspiration fra vores arbejde med sustainability – hvad enten det er sociale og miljø aspekter, CSR strategi, rapportering, kommunikation eller et andet hjørne af sustainability feltet. Som selvstændig rådgiver med fokus på sociale aspekter, ansvarlige investeringer og international udvikling vil det være inspirerende at sparre med jer der arbejder med danske virksomheder – med CSO partnerskaber – eller noget helt tredje. Som små konsulent virksomheder har vi alle forskellige nicher af ydelser og kundesegmenter, som giver mulighed for gensidig inspiration – og måske endda nye muligheder for at koble forskellige tilgange til gavn for os selv og virksomheder der ønsker at sætte fokus på sustainability. For tiden arbejder jeg på udviklingen af et omfattende stakeholder engagement program på tværs af tre landegrænser. En opgave som har givet anledning til en del grublerier – hvordan sikre vi, at alle relevante stakeholders involveres og informeres gennem egnede kommunikationskanaler? Hvornår har en given stakeholder et reelt legitimt krav om involvering? Som meget andet omkring sustainability udfordrer arbejdet ude i felten, det der på papiret virker enkelt og ligetil – og afslører et væld af dilemmaer. Dilemmaer som vi i CSR Forum kan udforske sammen.

Jeg håber at se dig til vores Dialogmøde d. 30/3! Læs mere om Dialogmødet her

 

Heidis profil: 

Undervejs. Læs dog mere om Heidis kompetencer på hendes virksomhed Copenhagen Social’s webside her