Se verdensmålene som en ny forretningsmulighed!

Se verdensmålene som en ny forretningsmulighed!

Se verdensmålene som en ny forretningsmulighed 

Reklamebureauet We Love People bød på modigt på brunch og handlekraft serveret af nogle af erhvervslivets purpose-drevne frontrunners, der ser stort kommercielt potentiale i at løse verdens problemer.

Det hele foregik torsdag den 18. marts på Kunsthal Charlottenborg, hvor den kreative kok Frederik Bille Brahe har åbnet en ny kantine og bar og hvor selv maden på Apollo Bar har verdensmålpotentiale. Den er økologisk, sæsonbetinget og lokal.

Verdensmålene er vores største forretningsmulighed nogensinde

Claus Stig Pedersen, Head of Corporate Sustainability, Novozymes snakkede om hvordan han vil gøre verden til et bedre sted med en forretningsmodel, og verdensmålene hvorfor styrker rejsen. Han fortæller blandt andet om Novozymes’ CSR-rejse, og om hvordan virksomheden i dag bruger bæredygtighed til at forme deres strategiske fremtid.

Under hele sit indlæg omtaler Claus konsekvent CSR som en forretningsmulighed, og hvordan han med denne tilgang fik bæredygtighed til tops i Novozymes.

Verdensmål giver os nye handlemuligheder

Thomas Roland, Afdelingschef for ansvarlighed, Coop Danmark omtaler selv COOP som en frontrunner, der allerede er i gang. Thomas fortalte i forlængelse heraf, hvordan COOP strategisk arbejder med en forretningsmodel, der skaber efterspørgsel efter bæredygtige fødevarer blandt forbrugerne.

Grib the CEO Challenge

For Stine Kirstein Junge, partnership analyst, UNDP er Verdensmålene en mulighedsdagsorden, der inviterer virksomheder med til at løse verdens problemer. UNDP ønsker at operationalisere verdensmålene og vil inviterer nordiske CEOs til åbent at forpligte sig til at identificere forretningsmuligheder med effekt på verdensmålene.

Stine fortalte desuden om UNDP’s Accelerator initiativ, hvor de vil invitere 50 nordiske CEOs til at gå forrest som rollemodeller, og vil inspirere med fortællinger om virksomheder, der allerede bruger deres brand power til at give forbrugerne bedre valgmuligheder og dermed ændre deres adfærd i en positiv retning.

Redefining the good life – idéer, der driver positiv forandring

Christina Blak, kreativ direktør & Gry Knoop, Strategy & Process planner, We Love People
snakkede om, at bæredygtige valg er ikke længere drevet af pligt og fravalg af det gode liv.

Christina afrunder:“Bevidste forbrugere kører i Tesla, klæder sig i Aiayu, melder sig ind i GoMore og downloader madspilds app’en Too Good To Go. En lang række produkter redefinerer i disse år det gode liv og bruger deres brand power til at give mennesker bedre valgmuligheder og dermed ændre deres adfærd i en positiv retning.

I forlængelse heraf rejser We Love People: “Hvor ligger din forretningsmulighed?”

CSR Forum takker for en inspirerende formiddag med vitaminer både til hoved og sanser!

CSR Forum deltagere:

Mikkel Nedergaard og Karim B. Drif

Nytænkende Kommunikationsindsats

Nytænkende Kommunikationsindsats

Aktører på tværs af sektorer gives mulighed for at gå sammen i et tværfagligt journalistisk kollektiv, der fagligt og politisk udforsker og formidler udvalgte emner og temaer, der ser de egentlige problemer i øjnene og med formålet om at skabe transparens i den offentlig debat. Der skal leveres en faglig modig CSR debat i Danmark med kant og solidt, fagligt indhold i øjenhøjde med læseren.

Foreningens kommunikationsindsats kommer til at centrere sig om at forstærke vidensdeling og -udvikling gennem community-opbygning og sikring af transparens i alt hvad vi kommunikere. Vi tager udgangspunkt i en eksperimenterende metodetilgang og mener at de stærkeste elementer til at sikrer denne tilgang, er at tilbyde kommunikation som er brugerdrevet, open source og interaktivt/demokratisk.

Vores facilitering af kommunikation vil således sikre, at så mange stemmer/interessenttyper som muligt er repræsenteret i foreningens faciliterede debatter – lige fra den kendte CEO til den generte iværksætter og den nysgerrige forsker (brugerdrevet). Alle der har noget på hjertet får en chance!

Vi er gavmilde! Alt hvad vi opnår af relevant og interessant viden, deles for maksimal læring på samfundsplan (open source). Vi vil kontinuerligt arbejde hårdt på at publicere denne viden i et så gavnligt/brugbart format som muligt, så vores viden og læring rammer bredt og effektivt.

Vi mener, at viden der udfordres, kvalificeres og valideres gennem skarpe, interaktive, tværfaglige debatter og åbne kommunikationskanaler producerer langt mere nuanceret, dybdegående og interessant viden. Ved at inddrage brugerne på denne måde, kan informationen målrettes bedre efter en konkret efterspørgsel/interesse.

Vi arbejder som udgangspunkt med to typer information:

  • Succesfulde cases/resultater/løsninger, som andre kan lære af, og som vi kan hjælpe med at omsætte til kopiérbare metoder/værktøjer.
  • Skildring af udfordringer/barrierer, hvor der inviteres til debat og bud på løsninger.

 

Online kommunikation

Blogging

Det hele starter med en interessant vinkel eller spørgsmål, der kan skabes en kommunikationsindsats omkring. Vi inviterer vores medlemmer til at stille et sådant   spørgsmål gennem et skarpt blogindlæg, der publiceres på vores hjemmeside og linkes til fra SoMe. Vi inviterer derefter øvrige interessenter ind fra vores medlemsbase, som vi mener kan have en kritisk mening om pågældende emne, til at kommentere på blogindlægget og dermed kickstarte en online-debat. Hvis nogen ønsker at følge op med et supplerende/uddybende blogindlæg er det kun endnu federe!

Dette format skal give mulighed for at nye/uventede/mangfoldige stemmer bliver hørt og kan udfordre de gængse stemmer. Det uredigerede, ucensurerede blog-format kombineret med det brugerinddragende element er med til at sikre transparens.

Afstemninger

Vi eksperimenterer med afstemningsformatet – primært gennem en simpel afstemningsapp “Vote” – for at kunne indsamle kvantitativ viden på kort tid. Denne viden kan både bruges til at udfordre og kvalificere vores online kommunikationsindsatser og til fysiske events. Det giver det mere passive medlem eller den almene forbruger/borger en vigtig stemme, som vi kan sikre bliver hørt og inddraget i debatten.

Fysiske Events

Hvis en kommunikationsindsats har været succesfuld i at skabe debat og opmærksomhed skal det følges op med et fysisk event. Formålet hermed er primært, at øvrige medlemmer kan få lov at møde de mest bidragende eksperter (dem der har skabt mest opmærksomhed) og i øjenhøjde at diskuterer videre med dem i en afslappet og fleksibel setting. Dette format sikre transparens i debatten og derudover en spontan og effektiv afholdelse samt hyppig og mangfoldig medlemsdeltagelse.

Den forudgående online kommunikationsindsats vil bidrage til at forberede og forbedre forudsætningerne for hver enkelt deltagers indsats og bidrag på mødedagen, ved at højne og perspektivere vidensniveauet samt ved at inspirere mest muligt.

Formatet skal også sikre netværksudvikling og community-opbygning gennem et socialt setup, der gør det rart og attraktivt at møde sine foreningskompaner.

Whitepaper

Sustainability Forum har altid fokus på læring og vidensdeling. Derfor vil vi altid tilstræbe at opsamle process, publikationer, eventuelle resultater og tilbagemeldinger fra deltagere og samarbejdspartnere –  til dokumentation og læring for foreningen internt, medlemmer og andre interessenter. Whitepapers uploades til egen dokumentation og foreningsudvikling samt til publicering på hjemmesiden.

 

 

Henriks profil:

Henrik lider af en ekstrem nysgerrighed og er derfor en del af forretningsudviklingen i DAFI. I øjeblikket er Henrik tovholder på DAFIs Shared Facility Service projekt, som arbejder målrettet på at udvikle en fælles platform for modebranchen, der vil gøre det både billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark.

Henrik har en meget blandet baggrund, der inkluderer arbejde i Skatteforvaltningen, TDC, musikbranchen, Artrebels og har desuden erfaring som selvstændig med virksomheden Small Loud and Angry. De sidste 10 år har han arbejdet indenfor de kreative brancher i København, og har bl.a. tidligere haft medansvar for Modezonen.

Henrik har en cand. merc. int fra Copenhagen Business School.