Clean Energy Investment and Avoiding Transition Risks konference

Onsdag den 23. Maj var Christiansborg samlingspunkt for spidser og interesserede i grøn energi og investering med henblik på bl.a. at diskutere, hvordan der kan arbejdes hen mod Paris-aftalen 2015.

Til konferencen blev der stillet spørgsmålstegn ved politikeres rolle i arbejdet mod grøn energi og stillet skarpt på vigtigheden af, at det er de rigtige data og analyser der bliver arbejdet med i forbindelse med konsekvenserne af virksomheders og investeringsfondes passivitet.

Rasmus Nordquist (MP), Alternativet, åbnede med en introduktion til den (ønskede) politiske grønne omstilling, hvorefter vi igennem en videooptagelse fra Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation, og en af hoved arkitekterne bag Paris-aftalen, fik et indblik i udviklingen af risikominimering i investeringsverdenen. Herefter gav Michael Waldron, Energy Investment Analyst at the IEAS, et oplæg omkring konkrete analyser af energisituationen.

Sian Ferguson, Trust executive at the Sainsbury Family Charitable Trust, satte fokus på det finansielle, lovpligtige og etiske omkring vigtigheden af investorenes omstilling fra at investere i fossile brændstoffer til investering i vedvarende energi.

Oplæggene gav som vist ovenfor en meget bred viden både teknisk og praktisk i hvordan det både er nødvendigt med en grøn omstilling indenfor investering, men også minimeringen af risiciene herved.

Henrik Jeppesen, Carbon Tracker, Head of investor Outreach North America, gav et oplæg om økonomisk attraktive investeringer og en indsigt i at fossile brændstoffer simpelthen ikke er en økonomisk bæredygtig investering længere. Konferencen sluttede af med en paneldebat bestående af Troels Børrild fra MP-Pension, Søren Larsen, Nykredit og Kasper Billy Jacobsen fra Sparinvest, som svarede på nogle meget direkte spørgsmål omkring, hvad investorer helt konkret kan gøre, både for at opnå målene i Paris-aftalen og samtidig tilgodese deres kunder.

Find flere udvalgte faglige CSR Forum events her

Mini-konference om ”Corporate Social Activism”

Corporate Social Responsibility og CSR som begreb er mere og mere udbredt og kendt blandt de    fleste virksomheder. Corporate Social Activism er derimod ikke et begreb, der er en del af den  gængse virksomhedsjargon.

 

Til The Social Business Clubs forårs mini-konference, med Tania Ellis i spidsen, fik vi en introduktion til og kæmpe indsigt i begrebet Corparate Social Activism (CSA). Til konferencen var alle oplægsholdere med til at give dagen en alsidig og nytænkende fremstilling af måden hvorpå man kan drive en fremtidig og bæredygtig forretning. Ligesom ved de andre af The Social Business Clubs mini-konferencer, blev der afsat tid til networking ala speeddating, styret af Tania Ellis. På den måde havde alle deltagere mulighed for at snakke og udveksle visitkort med flere andre tilstedeværende.

 
Tania Ellis lagde selv ud med et spændende oplæg omkring begrebets stigende betydning og alsidige
brug hos virksomheder. Under oplægget blev vi taget med igennem udviklingen og introduceret for
What, Why and How indenfor CSA.

 
Corporate Social Activism sker ifølge Tania Ellis pga. presset fra offentligheden, forventningerne fra
kunderne og stakeholdere, som jo er i deres gode ret til at forlange. Ved at drive en forretning som har taget et standpunkt og praktiserer dette, giver det både stakeholdere og medarbejdere mulighed for at føle et medejerskab.

 
Efter den meget interessante introduktion til CSA og et indblik i både hvorfor og hvordan
virksomhederne bruger aktivisme i deres forretning, var det Thomas Roland, CSR Manager hos COOP, der med sin brede viden og stilling hos COOP gav et indblik i COOPs CSR arbejde. Her var hans vinkel, hvilken virksomhed man kan være; den der følger trenden eller den der har sin egen vision. Og med det blev vi taget med igennem COOPs innovative og til tider aktivistiske CSR strategi.

 
Herefter fortalte Hanne Lindblad, forhenværende CEO i Call me, omkring hendes rejse med det nye
”tal ordentligt” slogan, som var et revolutionerende tiltag i telebranchen, som ellers ikke er kendt for den type standpunkter. Sammen med Hanne Lindblad var Anja Enggaard, forhenværende marketingmanager I Call Me, og hendes opfordring til at have flere virksomheder som Call me, hvor
virksomhedsledere går forrest med visionen.

 
Til sidst havde vi fornøjelsen af at lytte til Veronica D’Souza, Ceo og Founder af CARCEL, som er den første virksomhed der ansætter kvindelige indsatte og har deres produktion i fængsler i Peru og snart også i Thailand. Af Veronica fik vi et fantastisk eksempel på, hvordan en virksomhed helt fra begyndelsen kan tage et standpunkt i forhold til medarbejdere, kvalitet og formål gennem virksomhedens grundlæggende virke.

 

Efter de tre utroligt spændende oplæg og tre meget forskellige tilgange til Corporate Social Activism
forlod man konferencen med en indsigt og forståelse af den nye fremtidige og bæredygtige virksomhed og ikke mindst en ny måde at tænke CSR på.

 
Det er dermed ikke længere udelukkende NGO’er, forbrugere eller medierne der kan have en  aktivistisk tilgang til bæredygtighed, men virksomhederne kan ligeledes selv tage et aktivistisk standpunkt.