Workshop: Egetæpper A/S, Lendager Group og KLS Pureprint A/S bidrager til SDG videndeling

CSR Forum inviterer i samarbejde med Roskilde Universitet til SDG workshop den. 23. oktober

Formålet med workshoppen er, at give mulighed for at dele viden og indsigter fra praksis med fokus på deltagernes egne medbragte SDG Business Cases. Formålet er endvidere, at etablere nye partnerskaber med verdensmålene som strategisk framework, samt skabe fagligt indhold til igangsættelsen af et fagspecifikt SDG Leadership netværk, der startes op i løbet af februar 2019.

Læs mere om CSR Forum og Mandag Morgens fælles projekt SDG Leadership her

Indlægsholdere med præsentation af  SDG Business Case:

 • Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, Egetæpper A/S
 • Sasha Beckmann, Senior Consultant, Lendager Group
 • Kasper Larsen, Kommerciel Direktør / CCO, KLS Pureprint A/S

Læs mere om workshoppen her

Kontakt

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til CSR Forum på mail: sekretariatet@csrforum.dk

Strategic Reporting – Sådan kommer din virksomhed i gang med CSR rapporten

På baggrund af en kvalitetskontrol af faglige udbydere på CSR- og bæredygtighedsfeltet, påbegyndt tilbage i 2016, valgte CSR Forum i 2017, at gå forrest med at udvikle et sammenhængende læringsprogram, over 4 lektioner om CSR rapportering. Alle fire lektioner blev afholdt på CBS.

Blandt de mere end 10 indlægsholdere og Co-Creators fra CSR Forums faglige netværk, var blandt andre; Carina Ohm, Executive Director, Climate Change and Sustainability Services hos EY,  Anne Gadegaard, Director Global TBL Management hos Novo Nordisk A/S og Mia Kaspersen, Assistant Professor på Copenhagen Business School (CBS).

Læs mere om CSR rapporterings læringsprogrammet her

Halvdags workshop konceptet, tager sit naturlige afsæt i CSR Forums erfaringer indsigter fra ovenstående udviklings- og afprøvningsforløb.

Tilbuddet er landsdækkende og sætter fokus på:

 • Faglige indlæg
 • Etablering af netværk
 • Rådgivning til udarbejdelse af lokale funktionsbeskrivelser

Halvdags workshop konceptet er målrettet de mere end 1000 største virksomheder, som omfattes af loven og dermed i regnskabsåret 2021 skal have kravene implementeret i forbindelse med revisorpåtegnelse.

Sådan kommer din virksomhed i gang med CSR rapporten. Find en workshop nær dig her

CSR Forums kontaktperson

Mads Rohde, CSR Forum Networks & Bridging 

Kontakt Mads her

Foreløbig opsamling på CSR Forums Folkemøde-engagement

Allinge på solskinsøen Bornholm, satte den bedst tænkelige ramme for CSR Forums debut i regi af Folkemødet.

CSR Forum var hen over tre ud af fire mulige dage, repræsenteret med fem forskellige faglige events. Tilfælles for alle nedslag var, at bidrage til debatten om CSR og bæredygtighed generelt, og for at bygge bro på tværs af sektorer.

Med omdrejningspunkt  om CSR Forums faglige afsæt i FNs verdensmål nummer 17, var værkstøjskassen fyldt op med både efterprøvede dialogformater og en række friske fra fad, heribandt en dialogfrokost i en uformel ramme, men med komplekse opgaver, gruppearbejde og en formel opsamling i plenum.

Ved CSR Forums engagement på Folkemødet, aktiveredes både eksisterende partnere og potentielle. På listen finder man blandt andet; IBM Danmark,  RUC, FriSe, Skandia Pension, Fonden For Socialt Ansvar, POV International,  Center for Frivilligt Socialt Arbejde, AskovFonden, TDC Group, UNDP, EY og Deloitte.   

Udover et engagement i egne faglige events havde CSR Forum under 2-3 faglige agenter i marken. Samlede set nåede CSR Forums team at kvalitetskontrollere 19 udvalgte faglige events udbudt af forskellige aktører på tværs af flere interessentklynger.

Den samlede analyse af CSR Forums deltagelse ved og bidrag til Folkemødet 2018 pågår fortsat. Med afsæt i en brugerevaluering, den førte logbog og egne observationsstudier, vil sekretariatsledelsen sammen med bestyrelsen, henover sommerferien, drøfte om CSR Forum skal være en del af Folkemødet i 2019.

 

CSR Forums kontaktperson

Julie Rohde, CSR Forum Projects 

Kontakt Julie her

Nyt fra projektet “ESG Insights & Transparency”

Siden Økonomisk Ugebrev Ledelse og CSR Forum tilbage i januar, lancerede projektet “ESG Insights & Transparency” her på bloggen, har interessen været overvældende stor. Flere aktører på tværs af forskellige sektorer, har allerede meldt sig på banen og er aktivt gået ind i projektet.

På det første officielle projektmøde den 26. februar blev der lagt sidste hånd på den projektskitse, som styregruppen i tæt samarbejde med CSR Forums sekretariat, skal navigere efter frem til projektets afslutning i foråret 2019.

Herunder udvalgte aktiviteter fra projektskitsen:

 • Udarbejdelse af  brancheoversigt og markedsanalyse over ESG-dataleverandører
 • Co-creation workshop (1) for hele projektorganisationen
 • Spørgeskemaundersøgelse om større danske virksomheders holdninger til og brug af ESG-ratingbureauer
 • Synkronisering af den faglige forståelsesramme og etablering af et fælles sprog. Et af initiativerne er udgivelsen af en artikelrække her på bloggen
 • Symposium med faglige indlæg fra og en “ESG Battle” – Journaliast vs. CSR chef – En konkret ESG-analyse på en dansk virksomhed med svar fra virksomheden
 • Gennemførelse af kvalitative interviews med udvalgte virksomheder og andre relevante aktører
 • Co-creation workshop (2) for hele projektorganisationen
 • Lancering af det endelige produkt i form af en skabelon for “Q&A om ESG rating og CSR strategi”, som CSR chefen eller andre kan benytte forbindelse med investor road-shows, pressepræsentationer eller lign., hvor virksomhedens bæredygtige historie og værdiskabelse kræves fortalt og belyst

Ønsker du at høre mere om projektet er du mere end velkommen til at kontakte CSR Forums sekretariat ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk

Talerør for indflydelsesrige meningsdannere

Talerør for indflydelsesrige meningsdannere

Siden CSR Forum i april 2017 lancerede foreningens 100 % medlemsdrevet blog, har foreningens redaktion sammen med en række udvalgte medlemmer eksperimenteret med forskellige formater for at fremelske en værdifuld og meningsfuld demokratisk debat på CSR og bæredygtighed feltet. Det er første gang siden foreningen blev stiftet for mere end 15 år siden hvor, der har været åbnet op for den tværgående debat, som førhen ikke har været offentlig tilgængelig for personer udenfor CSR Forum.

Læs udvalgte blogindlæg herunder:

I 2018 byder CSR Forum på endnu mere meningsfuld og værdifuld debat. Følg med her på bloggen og deltag selv ved at kontakte foreningens redaktion på csrforum@csrforum.dk (Att Redaktionen).

Skrevet af Karim B. Drif

Semester om CSR-rapportering skudt i gang (Lektion 1)

Semester om CSR-rapportering skudt i gang (Lektion 1)

Onsdag den 1. november blev vores åbne lectures om CSR-rapportering skudt i gang.

De kommende 3 onsdage i tidsrummet 14.30-16.00 fortsætter vi succesen.

Hold øje med eventkalenderen til højre på siden.

Men hvorfor er CSR-rapportering relevant?

Det er det bl.a., fordi en ny lov forpligtiger 1100 større danske virksomheder til at udarbejde CSR-rapporter fra 2018. Imidlertid mangler mange virksomheder konkret erfaring med hvordan de griber rapporteringen an, og vi ønsker med disse lectures at sprede viden om hvad lovgivningen indebærer og hvordan man kommer i gang.

Til det første lecture gav Carina Ohm fra EY en god introduktion til lovgivningens indhold, mens Vibeke Molin fra Skandia gav et spændende og ærligt indblik i, hvordan det er at arbejde med CSR i praksis. Christel Skousen Thrane styrede den interessante debat, der fulgte, og vi takker alle, der var med.

Deltag i vores næste lecture

Emnet for Lecture 2 er “How to Increase Bottom Line through Shared Value?”, og du kan blive klogere på emnet ved at deltage den 8. oktober kl. 14.30 hos Scandia. Læs mere her

For deltagelse skriv til CSR Forums sekretariat på csrforum@csrforum.dk

Skrevet af CSR Forums redaktion

Kontakt CSR Forums redaktion på csrforum@csrforum.dk