Connecting Brains

Connecting Brains

Sustainability is a broad topic and a concept that is hard to define. Looking at the UN SDGs, sustainability is defined as both an environmental, institutional, social and economic problem.

In Denmark research on sustainability is accross in many areas within many sciences. Research involves climate change, global development, equality and CSR. This research is divided accross many different research centers and -groups on several Danish universities. Overall transparency is needed: What are overall tendencies in the Danish sustainability research, what are similarities across the universities and what collaborations are possible?

CSR Forum will now dig into the academic world of sustainability in Denmark. In an upcoming publication we will try to map out the research done in the broad field of sustainability. The goal is to create an overview for leaders of the universities, companies and government and thereby enable new synergies.

So far we have looked at the universities in the greater Copenhagen area from the outside – the information that is available online. The leaders of all of them have expressed the importance of sustainability and responsibility in education and research. Looking at the research centres and units, we have found the following:

  • At Copenhagen University they have created a cross-faculty centre for sustainability that focus on uncovering climate change and creating sustainable solutions and multiple levels through different sciences. At the faculty of law there is also a centre for corporate responsibility.
  • At RUC, research is done in social entrepreneurship, development, equality as well as environment.
  • At The Danish Technical University of course take the technical approach and research includes the areas of bio-sustainability en environmental engineering.
  • At Copenhagen Business School CSR is in focus as well as corporate governance as development

As we can see, the topic of development spans across both RUC, KU, and CBS. Environment and climate is a cross institutional focus as well. Our next step is to reach out to the universities to look into their view on their focuses in the sustainability area and the possibilities and challenges in new collaborations between the institutions as well with as other sectors.

Are you a researcher or in the management of a Danish university, we would love to hear your input on the topic – email us at csrforum@csrforum.dk.

Posted by:

Laurits Christensen

Har vi glemt hvad iboende værdi er?

Har vi glemt hvad iboende værdi er?

Dette indlæg skriver sig ind i en diskussion om værdi, som tidligere er blevet belyst af Ole Kjerkegaard Nielsen og Robert Strand.

Jeg vil i dette indlæg påtage mig den blåøjede, idealistiske studerendes standpunkt. Dels fordi det i sandheden. Jeg har endnu ikke været ude i erhvervslivet, og oplevet dets kompleksitet og de kompromiser man måske må indgå. Min sjæl har endnu ikke mærket den parceling out (splittelse, som jeg tolker det), som Robert refererer til hos Max Weber. Men jeg er yderst bevidst om, at virkeligheden er meget kompliceret. Jeg tager dog her et standpunkt for at komme med en pointe. En pointe som bygger på noget, jeg har læst i en bog for nylig.

Lad mig først forklare mig selv: Når jeg siger, at jeg påtager mig et standpunkt, så er det fordi, jeg egentlig ikke ved, hvad mit eget standpunkt er. Jeg studerer til daglig erhvervsøkonomi og filosofi på CBS, og skriver dette semester mit bachelorprojekt. Et grundlæggende træk ved en ’erhvervsfilosof’ (omend jeg ikke vil gå så vidt at kalde mig det endnu) er evnen til at analysere grundlæggende teorier og logikker bag erhvervspraksisser. Dette medfører som oftest et svært tilfælde af manglende evne til at have en holdning på grund af den evigt analytiske tilgang. Jeg har en god, men ofte irriterende, evne til at stille spørgsmålstegn ved ting, men svært ved at give klare svar uden at påtage mig et standpunkt.

Lad mig komme frem til mit spørgsmål: Hvorfor virker man blåøjet, når man taler om, at ens gerninger har en iboende værdi, dvs. værdi i sig selv, som Ole skriver i sit indlæg?

Bytteværdi, nytteværdi og iboende værdi

Mit bachelorprojekt handler om arbejde. Opgaven tager udgangspunkt i Hannah Arendts bog Menneskets Vilkår, og undersøger udviklingen i arbejdets rolle i menneskets liv gennem historien. Derefter forsøger den yderligere at give et bud på, hvordan arbejdets rolle kunne udvikle sig i fremtiden som konsekvens af automatisering, robotter og kunstig intelligens. Jeg vil ikke gå i dybden med detaljerne, men en pointe i Arendts værk satte nogle tanker i gang i forhold til netop denne diskussion om værdi.

Den, efter min mening, meget kontroversielle tese, som Arendt udlægger lyder således: idéen om iboende værdi eksisterer ikke længere. Denne tanke var umiddelbart svær at acceptere, men lad mig prøve at forklare hvorfor, hun mener dette.

I vores samfund taler vi ofte om værdi på en bestemt måde, nemlig bytteværdi eller markedsværdi. Dette monetære mål præger den måde vi forstår ting som værdifulde, fx ved at tilskrive dem værdi, selvom de måske ikke har en reel nytteværdi eller en værdi i sig selv.

En anden måde vi taler om værdi er instrumentel værdi eller nytteværdi. Her tilskrives en handling eller genstand værdi i kraft af at være et middel til at nå et mål. Dette mål kan fx være virksomhedens bundlinje eller vækst. Når Ole skriver om, hvordan han og hans kolleger skal argumentere for, hvad de skal bruge deres budgetter til ved at præsentere noget kvantitativ, så tolker jeg det således: at de må bevise, at deres gerninger har medført resultater, altså at de har bidraget til at opnå et mål. I den forstand vil jeg give Robert ret i sin observation: der er fare for, at midlet bliver målet. At selve målingen bliver det afgørende i stedet for handlingen.

Hvordan kan noget være værdifuldt i sig selv?

Derudover vil jeg påstå, at den omvendte bevægelse er sket, nemlig at målet bliver et middel. Når Arendt skriver, at vi ikke kender til iboende værdi som idé, så er det fordi, samfundet er præget af et nytterationale, hvor alting gøres til midler til et mål. Når ét mål opnås, opfattes det i samme øjeblik som middel til et andet. Den gode handling ses altså ikke som et mål i den engelske forstand ’end’– enden. Man må straks finde en måde at måle den, rapportere den, kommunikere den.

Arendt går så langt som at sige, at vi fordi vi har glemt ideen om iboende værdi, kan vi slet ikke tænke værdi i objektive termer. Alt skal værdisættes udfra dets nytte- eller bytteværdi, hvilket medfører en tilstand af meningsløshed. Eksempelvis har vi mistet evnen til at se mennesket som et mål i sig selv, og menneskerettigheder bliver bundet af byttemarkedet. Mennesket har kun værdi, for så vidt som det kan bringe en anden form for værdi ind på markedet.

Om Arendt har ret kan selvfølgelig diskuteres. Men for nu at holde hvad jeg lovede, så vil jeg tage et standpunkt og give hende ret. Da jeg stillede mig selv spørgsmålet, hvad iboende værdi er, så kunne jeg ikke komme med et klart svar. Idéen gav ikke umiddelbart mening for mig udfra de logikker, jeg tænker i. Som jeg forstår begrebet, så er det at en handling skaber glæde eller lykke heller ikke ensbetydende med iboende værdi. Handlingen eller aktiviteten kan være værdifuld i sig selv. Men hvad betyder det? Det er her vigtigt at forklare, at Arendt henter sin inspiration fra Aristoteles og antikkens Grækenland, hvor helt andre logikker herskede.

Vi må se tilbage til antikken og forsøge at forstå, hvad iboende værdi egentlig vil sige. Vi må klø os selv i filosofskægget og forsøge at diskutere os frem til det. Det der tæller er måske det, der slet ikke behøver at blive talt. Det har værdi i sig selv.

 

Laurits profil:

Jeg studerer erhvervsøkonomi og filosofi på tredje år på CBS og arbejder desuden som studentermedhjælper i CSR Forum et par dage om ugen. Lige nu venter jeg på svar på min kandidatansøgning og regner med at læse videre på CBS et par år endnu. Derudover er jeg netop valgt til Vice President af den danske afdeling af den internationale studenterforening for en bæredygtig omstilling Oikos

New Academy Spring Programme out now!

New Academy Spring Programme out now!

The general theme for our spring semester is Sustainability in Supply Chain Management.

We currently have the following two lectures and one workshop to present for this semester:

The first lecture is themed “Transforming into a Sustainable Corporation” It will be held on the Wednesday the 26th of April at 17h30, also on our Solbjerg Campus.

The lecture would present the changes and challenges companies face when transitioning to a more sustainable supply chain. Within this theme, we are quite flexible as to what you would like to present. It can include different parts of the supply chain that your company has had particular struggles with to become more sustainable and how you faced these challenges. It can include how sustainability has produced the need for more transparency along the supply chain, as well as how including sustainability in a company  demands a new company strategy.

For this lecture, we currently have Accenture, Grundfos  and associate professor Steen Valentin from CBS presenting on the topic.

 

The second lecture  is themed “Ethics in the Supply Chain”. It will be held on the 9th of May at 17h30 at the CBS Solbjerg campus.

In this lecture, we will discuss the ethical role in supply chains. We would like to invite companies that portray exemplary behavior along their supply chain and to demonstrate how this was achieved. It would include companies that have based their organization on ethical principles from the very start, but also companies that have had to face the struggle of having to take the initiative to implement ethnical policies and changing their business’s strategy. We would like to present different corporations demonstrating how ethnics can be achieved in different ways, and why it is so fundamental when running a business. But also, how being ethical relates to sustainability in economics and management. We would leave it open to you, from which angle you would like to approach the topic, discussing the challenges, solutions and upsides of being ethical in business.

 

Our workshop will be held held on the 23th of May at 17h30 at the CBS Solbjerg Campus. The program for the workshop will be published later on this semester.

 

All CSR Forum members can join the Spring Semester Course for free. To register send an application here

Watch out for Academy  updates here on the blog!!!