Inspiration og sparring om ligestilling og mangfoldighed

Baggrund for netværksmødet

Lad os kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade… Således indledte Stine Hove Marsling, Corporate Communication, Branding & CSR, Danske Spil CSR Forums kampagne på CSR rapportering tilbage i september 2017, med et blogindlæg på csrforum.dk

Siden da har vi søsat følgende kampagneaktiviteter på CSR Rapportering:

 1. Monitorering af de ca. 1100 virksomeheder, som lovpligtig skal rapportere på CSR. Monitoreringen løber frem til 2021.
 2. Seminarrække (4 stk.) for virksomhedsledere, relevante studerende og forskere med indsigter fra praksis fra bl.a. EY, Skandia, Novo Nordisk, PWC, DSV, PANDORA og Deloitte.
 3. 3 netværksmøder under forskellige temaer.
 4. Brobygning til aktionsforskning i samarbejde med Mia Kaspersen, PhD, Lektor, Institut for Regnskab, CBS og hendes team
 5. Udvikling af netværk i samarbejde med Mandag Morgen omkring CSR rapportering med SDG’erne, som strategisk framework med lancering i foråret 2019.

Missionen med netværksmødet

Det sidste netværksmøde i 2018, blev afholdt hos PANDORA torsdag d. 15 november med

Missionen med netværksmødet hos PANDORA torsdag d. 15 november var fagligt, at bidrage til en oplyst debat om CSR rapportering samtidig med at deltagerne fik mulighed for at dele indsigter og erfaringer. PANDORA havde, som vært , fastlagt den faglige ramme for mødet, som handlede om ligestilling og mangfoldighed i henhold til CSR rapportering.

Der var deltagere fra både rådgivningsvirksomheder, en NGO og forskellige private virksomheder og derfor fremkom flere forskellige og spændende tilgange til, hvordan der arbejdes med ligestilling og diversitet, med fokus på, hvordan og hvad der kan måles og rapporteres på.

Oplægsholderne på dagen var:

Inspiration til at få ligestilling og diversitet på agendaen

Efter en introduktion af CSR Forum præsenterede Trine Pondal PANDORAs tilgang til diversitet og ligestilling med fokus på deres fabrik i Thailand og deres konkrete udfordringer med at måle og rapportere på disse emner.

Anne-Louise fra SDG Invest præsenterede efterfølgende, hvordan de hjælper investorer med at levere attraktive afkast produceret af de stærkeste virksomheder, der samtidig agere ansvarligt, bæredygtig og visionært. SDG Invest har udviklet en meget grundig screening- og scoringsmodel, der først frasorterer virksomheder indenfor visse brancher, og dernæst måles og point gives virksomhedernes arbejde med lederskab, bæredygtighed og governance.

IKEA blev repræsenteret af Jonas Engberg, som forklarede, hvordan de i deres relativt nye CSR strategi har valgt ulighed som et af de tre fokusområder. Dette er både ift. deres leverandører i den 3. verden, men også ledelsen og nordiske ansatte er i fokus, når der bliver snakket ligestilling i virksomheden. Med flere kvinder end mænd ansat og 49% kvinder i ledelsen, er IKEA på kønsligestilling et forbillede. IKEAs udfordring er derimod deres enorme forsyningskæde med ansættelser i 3. verdenslande fx fastholdelse og underbetaling. Jonas afsluttede med en anbefaling om at vælge en væsentlighedstilgang, hvor man får udvalgt fokusområder med de største påvirkninger og problematikker.

Som den sidste indlægsholder viste Carina Ohm, hvordan man i EY’s bæredygtighedsafdeling arbejder med ligestilling og diversitets udfordringer hos deres kunder. Det handler om italesættelse af de svære emner og om konkrete handlinger bag ved ord/mål.

Involverende og motiverende fællesdialog

I den efterfølgende dialog var der stor enighed om, at der er grundlæggende holdninger, der skal ændres. Den gamle garde skal omvendes. Nogen har brug for at blive konfronteret med det sprog, de er vant til at tale, andre skal inspireres med et helt nyt sprog.

Helt sammenfattende kan det beskrives, at der er et spændingsfelt imellem kortsigtede og langsigtede incitamenter. Etisk og moralsk er der behov for ligestilling lige nu og her og hvilket er bakket op af den nye generation, der forhåbentlig kan drive markedsefterspørgslen tilstrækkeligt i tide. Derimod er de økonomiske gevinster ift. ligestilling og mangfoldighed overvejende langsigtede. Da virksomhedskulturen er et afgørende parameter for at få ligestilling implementeret i alle dele af virksomheden, kan det ligeledes give langsigtede perspektiver i mere konservative etablerede virksomheder.

Afsluttende råd var at starte med den data man har tilgængelig og løse et problem ad gangen. Dernæst at søge ekstern sparring og opsøge strategiske partnere, der kan hjælpe i processen.

Om netværket og aktiviteter i 2019

I løbet af december, lancerer CSR Forums sekretariat 2019 aktivitetskalenderen for netværket .

Bliv medlem af CSR Forum, hvis du vil modtage interessante og spændende tilbud i form af netværk, indsigter, publikationer, events, projektsamarbejder osv. Et årligt personligt medlemsskab koster 1.000 kr.

Meld dig ind i CSR Forum her

Kontakt CSR Forum

For flere oplysninger om netværket og CSR Forum generelt, kan der rettes henvendelse til foreningens sekretariat på mail: sekretariatet@csrforum.dk

Verdensmål som brobygger mellem erhvervsliv og akademia

SDG Leadership workshoppen på den 23. oktober var tilrettelagt, som en break out session i regi af en to dages international forskningskonference, under titlen; “Sustainable Development Goals” (SDG’s), Ethics and Global Business i samarbejde med Research Group on Leadership and Organization, ISE and the Program on Social Entrepreneurship, IMT.

Missionen med workshoppen 

”At give mulighed for at dele viden og indsigter fra praksis med fokus på indlægsholdernes og deltagernes egne SDG Business Cases. Missionen er endvidere, at etablere nye partnerskaber med verdensmålene som strategisk framework samt at samskabe fagligt indhold til igangsættelsen af et fagspecifikt SDG Leadership netværk for ovenstående målgruppe, i løbet af februar 2019.”

Til dette formål havde CSR Forums sammensat et tværfagligt hold af indlægsholdere, som med hver deres indsigter, kunne være med til, at kvalificere den efterfølgende dialog.

Oplægsholdere på dagen var:

 • Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, Egetæpper
 • Sasha Beckmann, Senior Consultant, Lendager Group
 • Kasper Larsen, Kommerciel Direktør/ CCO, KLS Pureprint

Co-creation af det oplyste grundlag

Den første case, der blev præsenteret, var Egetæpper med deres naturlige tilgang til bæredygtighed og best-in-class craddle-to-craddle indsats. Miljø og bæredygtighed har fra starten være en del af Egetæppers kerneforretning på trods af det komplekse produkt og intransparente logistikkæde. SDGerne har derfor været naturligt at integrere i virksomheden og bruges primært til markedsføring af deres bæredygtighedsindsats og til at booste initiativer og performance.

Herefter blev vi præsenteret for Lendager Group og deres solide profil indenfor cirkulær økonomi i arkitekt- og byggebranchen. Lendager udfordrer løbende sin egen indsats og uddyber, at de først virkelig gør en forskel gennem strategiske partnerskaber og deraffølgende synergier, der levere løsninger med stordriftsfordele og derigennem bæredygtig impact.

KLS Pureprint fremlagde deres spændende og udfordrende rejse i en presset branche, hvor de fik brugt en bæredygtighedsstrategi som konkurrencefordel. I et market der gik ned med 60% på 6 år, valgte de at have en målsætning om at blive verdens grønneste printvirksomhed. De gjorde det ikke for at redde verden men for at redde virksomheden – heldigt at de to ting var korralerende.

Vi havde altså at gøre med tre miljø- og klimafokuserede virksomheder, der i hver deres branche, i hver sit modenhedsstadie og på hver sin måde har brugt bæredygtighed som strategisk konkurrencefordel. Således blev det demonstreret hvor alsidigt SDGerne kan finde anvendelse.   

SDG Leadership brobygger til forskning 

De deltagende forskere fik mulighed for at kommentere på de tre cases og stille uddybende spørgsmål. Der blev helt fundamentalt spurgt indtil, hvad der kræves, for at den store masse af øvrige virksomheder, der ikke kan se fordelene ved at prioritere bæredygtighed. Hvad er udfordringerne ved at arbejde med SDGerne og er det måske ikke blot gammel vin på nye flasker?

Med udgangspunkt i afrundende udtalelser fra vores UNDP SDG Accelerator-deltager, så lad os se på bæredygtighed med den indsigt, at det skaber interessante forretningsmuligheder og ikke blot deprimerende udfordringer, der skal overkommes. Produkt- og service innovation er en stor nøgle ift. at bibeholde den konkurrencemæssige bæredygtighedsfordel, når de resterende virksomheder tilslutter sig bæredygtighedsrejsen. Faktum er at de bedste og mest robuste virksomheder inviterer konkurrence ind for, at skærpe egen indsats og sikre, at forspringet bibeholdes.   

Nærværende workshop var startskuddet på et samarbejdet mellem CSR Forum, de deltagende virksomheder og RUC, der sammen med andre forskere fra bl.a. CBS og KU, bidrager til SDG Leadership projektet. RUC har stor værdi i at benytte udvalgte case-virksomheder i konkret aktionsforskning, virksomheder kan få perspektiveret og udfordret deres strategier og indsatser fra en akademisk vinkel og fra ligesindede virsomheder og CSR Forum bruger det fagligt udviklede indhold til at styrke SDG Leadership projektet.

Kontakt og medlemsskab 

For flere oplysninger om SDG Leadership projektet og CSR Forum generelt, kan der rettes henvendelse til foreningens sekretariat på mail: sekretariatet@csrforum.dk

Bliv medlem af CSR Forum her

CSR Forums bidrag til Folkemødet 2018

CSR Forums bidrag til Folkemødet 2018

CSR Forum deltager ved Folkemødet for første gang

I tråd med foreningstanken, anser CSR Forum Folkemødet, som en ideel demokratisk platform for CSR og bæredygtigheds debatten.

Folkemødet har i 2018 mere end før fokus på CSR, bæredygtighed, cirkulær økonomi mv.

Vi vil med vores tilstedeværelse ved Folkemødet overvåge og selv bidrage til debatten med fem faglige events, samtidig med at vi styrker eksisterende partnerskaber og opbygger nye relationer på tværs af sektorer.

Alle vores events vil aktivt forsøge at skubbe til indholdet i debbatten, afsøge grænser for nytænkende partnerskaber og teste nye debatformater.

CSR Forums tilgang første år vil være afsøgende, eksperimenterende og være med til at lægge fundamentet for en evaluering og en afgørelse om, hvorvidt CSR Forum bidrager ved Folkemødet i 2019.

Relevant info 

 • Læs om alle fem faglige Folkemøde events her
 • Blandt CSR Forums aktive partnere er; TDC, FriSe, Skandia, RUC og IBM Danmark,
 • 25 indsigtsfulde og udvalgte personer fra community’et er involveret på tværs af de fem events
 • Er aktive med faglige events på hhv. Grønbech Hotel og AskovFondens eventområde
 • CSR Forums sekretariat er repræsenteret med fem personer under hele Folkemødet, som support
 • Kan kontaktes fra torsdag d. 14/6  til søndag d. 17/6 i tidsrummet kl. 09.00-22.00
 • CSR Forum kontaktperson er sekretariatsleder Bibi Kristiansen. Bibi kan kontaktes her 
CSR Forum lancerer networking koncept sammen med Skandia

CSR Forum lancerer networking koncept sammen med Skandia

Skandia og CSR Forum er gået sammen i et værdiskabende partnerskab med omdrejningspunkt om videreudviklingen og re-lanceringen af www.csrspeeddating.dk

Med afsæt i eksisterende erfaringer og en række tests i 2016, vurderer teamet bag partnerskabet, at potentialet er stort i relation til CSR Forums arbejde med at skabe transparens i øjenhøjde og et community på tværs af sektorer.

CSR Speed Dating 2.0 i konceptet tilføres en række nye og innovative CSR Forum indspark i kombination med koblingen til et stærkt og bredt netværk på tværs af virksomhedsledere, forskere, politikere, embedsværket, NGO’er, interesseorganisationer, studerende, konsulenter, samfundsdebattører, brancheforeninger etc. 

I efteråret 2017 vil Skandia og CSR Forum sammen med blandt andet Københavns Kommune, fortsat arbejde på at udvikle og løfte konceptet ind i nutiden og ud i fremtiden ved fx. at tilføje og matche flere målgrupper på tværs af sektorer end førhen og ved at satse på etableringen af et understøttende online format samt uddanne lokale CSR Speed Dating 2.0  Agents.

Kick Start Workshop 

Den 8. september 2017 afholder initiativtagerne bag CSR Speed Dating 2.0 sammen med et tværgående team af konsulenter fra Københavns Kommune den første Kick Start Workshop. 

Følg med i udviklingen her på bloggen og på www.csrspeeddating.dk, der fortsat er under konstruktion. 

Har du brug for selskab?

Har du brug for selskab?

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 09.00-15.30 kan du komme med dig selv eller med din bedste CSR buddy i foreningens kontortid.

Dit medlemskab giver dig mulighed for at afprøve Nomad Workspace som arbejdsplads indtil ultimo juni:

– Én station til dit arbejde i åbne kontorlokaler.
– Wi-Fi til din bærbar
– Køleskab til din madpakke
– Mødelokaler til dine forretningsforbindelser*
– Café og frokostordning til dine sanser og dit blodsukker*

*) på egen regning

Når du arbejder fysisk tæt med os andre:

– Networking med andre CSR Forum ildsjæle
– Synergier gennem udvikling af samarbejdsmuligheder
– Professionel sparring til dine faglige udfordringer
– Fysisk fundament for at skubbe til CSR Forum community og få mere ud af dit medlemskab.

 

Blandt brugerne af CSR Forums tilbud om fælleskontor kan du  fx rende på:

 • Mette Vinding – Ejer af Responz*ibility – www.responzibility.dk
 • Claus Aabling -Ejer af Sustainable Business Advice – www.sba-csr.dk
 • Kamilla Lembke – Partner i Nordic Consulting Group – www.ncg.dk
 • Heidi Volke – Creative Lead i We Love People – www.welovepeople.dk
 • Daniel Sammy Guldmand – Ejer af Barnets Tarv – www.barnets-tarv.dk
 • Hans E. Mayland – Ejer af Maylandconsult – www.maylanconsult.biz
 • Peter Haisler – Ejer af Sustain Consulting – www.sustainconsulting.dk
 • Heidi Hjorth – Ejer af Copenhagen Social – www.copenhagensocial.com
 • Ulla Norup Panild – Ejer af Hybrid Kommunikation – www.hybridkom.dk
 • Tanja Bisgaard – Ejer af Novitas Innovation – www.novitasinnovation.com

 

 

Ønsker du på lige fod med andre medlemmer at gøre brug af tilbuddet, skriv til på csrforum@csrforum.dk en uges tid i forvejen, så vi kan bedst muligt kan gøre din plads klar hos os på CSR Forums hovedkontor på Blegdamsvej 6, 2200 København N. Tjek location her.

Medlemsaktiviteter med et purpose!

Medlemsaktiviteter med et purpose!

Med afsæt i indsigter fra vores kortlægning og interessentdialog fra 2016 udvikles CSR Forums medlemsaktiviteter i overensstemmelse med foreningens eksperimenterende og brugerinvolverende tilgang. Således vil aktivitetspakken løbende tilpasses i hht. efterspørgsel og brugeres tilbagemeldinger. Dvs. at alle tilbud bygger på 100 % frivillighed, 100 % crowd sourcing af ressourcer og crowd funding af kompetencer. Nærværende skal således ses, som foreningens oplæg for 2017, hvor de endelige medlemstilbud afhænger af opbakning og støtte/bidrag fra foreningens medlemmer og frivillige.

Sekretariatet har med afsæt i en række pilotprojekter udviklet tre formater, som vi i tråd med vores virke ser frem til at kunne tilbyde vores tværfaglige medlemsnetværk

Organisering i faglige netværk

Når vi giver vores medlemmer mulighed for at organisere sig i faglige netværk, giver det bl.a. mulighed for at dele og videreudvikle viden inden for eget interessefelt. Der skabes grundlag for merværdi og effektivitet for det enkelte medlem gennem mulighed for at udvikle nye løsninger på udfordringer og barriere.

Videnskabelsesevents

Vi vil afprøve en række event- og faciliteringsformater for at identificere de mest effektive metoder til fysisk at dele tværfaglig viden og til relationsudvikling.

Det er fuldstændig afgørende, at eventformatet er fleksibelt, afslappet og i øjenhøjde med deltageren, så det nemmest muligt kan passes ind i folks dagligdag og skaber motivation for hyppig deltagelse.

Af aktiviteter under dette initiativ kan nævnes:

Sociale Foreningstilbud

For primært at fremme foreningens relations- og communityopbygning vil vi løbende tilbyde sociale arrangementer og sportslige aktiviteter. Dette er en unik mulighed for at netværke i et mere afslappet format og at blive en del af fællesskabet og få et endnu bedre tilhørsforhold til din forening.

Af sociale arrangementer kan nævnes CSR Forums Foreningsdag, Ildsjæledag (til ære for de frivillige), Sommerfest og Julestue.

Vi vil i løbet af året lancere mulighed for at tilmelde sig sportslige aktiviteter såsom Yoga, Fodbold fitness, Dans, Havkajak og Futsal, der altid afsluttes med networking.

Alle vores arrangementer bliver løbende publiceret i vores aktivitetskalender, som du kan orientere dig i til højre på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller input til ovenstående så kontakt os venligst via kontaktformularen.