Bæredygtig business i en verden med Corona – en medlemsproduceret artikelrække

Under temaet “Bæredygtig business i en verden med Corona”, har vi i CSR Forum bedt nogle af vores medlemmer om at give deres bud på, hvordan den nære fremtid kan se ud for den bæredygtige udvikling i det danske erhvervslivet med Corona, som bagtæppe.

Vi ønsker en helhedsorienteret behandling af temaet og har derfor valgt at involvere på tværs af praktikkere, forskere og eksperter. 

Det første indlæg i rækken er skrevet af Kristoffer Nilaus Tarp, Bæredygtighedsekspert, SDG Accelerator Consultant, UNDP, Concord Consulting. Læs her

 

Dit bidrag er mere end velkommen

Har du noget på hjerte så send gerne en mail med dit udkast til et blogindlæg. Send til csrforum@csrforum

CSR Forum åbner op for nye medlemmer

Efter en periode på 24 måneder, hvor CSR Forum ikke har optaget nye medlemmer, åbnes der i 2020 op for tilgang af nye medlemmer. Dette sker i relation til kraftigt stigende efterspørgsel på et medlemskab af foreningen.

For bedst muligt at kunne byde nye medlemmer velkommen og fortsat sikre en høj grad af kvalitet i medlemstilbuddet, er der tilført flere ressourcer til CSR Forums sekretariat.

 

Medlemsaktiviteter

I løbet af 2020 inviteres alle medlemmer til en række fælles aktiviteter, der samler medlemmerne på tværs af arbejdsgrupper og netværk.

Programmet tæller for nuværende seks fastsatte faglige arrangementer, hvor der også er tænkt networking ind. Læs mere om programmet for 2020 her

 

Bliv medlem

Ansøg om medlemskab ved at skrive til: csrforum@csrforum.dk

Et medlemskab i CSR Forum er personligt og kontingentet for 12 måneder koster fra 1.000 kr.

Læs mere her

Brancheorganisationer som ramme for den bæredygtige transformation

Brancheorganisationer som ramme for den bæredygtige transformation

Med afsæt i flere års erfaringer med at organisere mange forskelllige aktører under en fælles faglig ramme, etablerer CSR Forum en ekslusivt møderække for de dygtige folk, som til dagligt står i spidsen for de danske brancheorganisationer.

CSR Forum ønsker at skabe et fortroligt rum, hvor der anspores til vidensdeling og samarbejder på tværs.

For at kvalificere den faglige ramme og sikre et udgangspunkt for fælles løsninger, tages der bl.a udgangspunkt i de indsigter, som CSR Forum har indsamlet via en undersøgelse baseret på desk research, hvor 100 brancheorganisationer indgår. Læs mere om undersøgelsen her

Kalender for netværket

 • 11/3 – Kl. 14.30-17.00
 • 10/6 – Kl. 14.30-17.00
 • 16/9 – Kl. 14.30-17.00
 • 1811 – Kl. 14.30-17.00

Møderækken afholdes 

Hos CSR Forum – Klingseyvej 15B, 2720 Vanløse

Pris

 • 1.500 kr ex. moms. pr. møde
 • 4.000 kr. ex. moms for den samlede møderække

I priserne indgår 12 måneders CSR Forum medlemskab

Tilmelding og info

Skriv til CSR Forum på mail csrforum@csrforum.dk

Programmet for medlemsaktiviteter i 2020 lanceret

I forbindelse med at CSR Forum har oprustet på sekretariatet og at der igen åbnes op for nye medlemmer, udvides i 2020, antallet af faglige sammenkomster.

Alle medlemmer på tværs af arbejdsgrupper og netværk, nye som gamle og aktive som passive, inviteres hermed til spændende fagligt program, hvor der som altid også vil være fokus på de sociale rammer, der skaber relationer.

Medlemsaktiviteter i 2020 

Aktivitet 1

 • Dato/tidsrum: 13/5 fra kl. 14.00-17.00
 • Adresse: Hos CSR Forum på Klingseyvej 15B -2720 Vanløse
 • Tema: FNs verdensmål som katalysator i den bæredygtige forretning
 • Indlægsholder: Kristoffer Nilaus Tarp, Managing Director and Initiator, Concord Consulting

Aktivitet 2

 • Dato/tidsrum: 19/6 fra kl. 14.00-17.00
 • Adresse: Hos CSR Forum på Klingseyvej 15B -2720 Vanløse
 • Tema: Bæredygtig innovation i landbrugssektoren
 • Indlægsholder: Carina Christine Skovmøller, Head of Sustainability & Communication Nordic,  Syngenta & External Lecturer CBS, Phd.

Aktivitet 3

 • Dato/tidsrum: 2/10 fra kl. 14.00-17.00
 • Adresse: Hos CSR Forum på Klingseyvej 15B -2720 Vanløse
 • Tema: Bæredygtig ledelse
 • Indlægsholder: Flemming Andersen, selvstændig ledelsesrådgiver og proceskonsulent, IKON

Deltagelse og info

 • Ekslusivt for medlemmer. Bliv medlem her
 • Først-til-mølle-princippet
 • Skriv for til CSR Forums for tilmelding på mail csrforum@csrforum.dk

Organisering af rådgivere med SDG’erne, som fagligt framework 

CSR Forum har til dags dato, involveret og aktiveret 17 professionelle rådgivningsenheder på tværs af størrelse og specialer i udviklingen af det faglige indhold til SDG Leadership platformen sæson 2019. Fælles for de mange bidragsydere er at de anser SDG’erne, som en meningsfuld forretningsmulighed, hvor et professionelt liv og et personligt engagement i den bæredygtige transformation, går hånd i hånd.

Bidragene beløber sig samlet set på mange hundrede arbejdstimer, som er blevet leveret på 100 % frivillig basis fra alle til SDG Leadership platformen via CSR Forum. De mange timer fordeler sig på faglige indlæg, kundecases, procesledelse, moderation, artikler, brugbare tools, relevant litteratur, blogindlæg, undervisningsøvelser, rapporter etc.

Community med omdrejningspunkt om deling af SDG viden og co-creation 

I regi af CSR Forums foreningsstruktur, hvor al engagement foregår på et personligt plan, faciliteres community’et “SDG Leadership Advisor”. Et fællesskab, hvor professionelle rådgivere kan finde sammen om tværgående forretningsmuligheder, der tilgodeser flere bundlinjer hos mange aktører.

Under temaet “Partnerships for Action”, opfordres alle i fællesskabet til at afsøge og undersøge muligheder for tværfaglige og nytænkende samarbejder, der bringes ud i verden, som konkurrencedygtige og prisvenlige konsulentydelser.

CSR Forum understøtter SDG Leadership Advisor online såvel, som i virklighedens verden. Medlemmerne får således:

 • Ongoing projekt- og procesledelse i forbindelse med den daglige drift
 • Adgang til CSR Forums SDG Leadership ekspertpanel direkte via CSR Forums sekretariat
 • Mulighed for eksponering via CSR Forums integreret kommunikationsplatform – online såvel som live.
 • Tre årlige ekslusive fællesmøder med fokus på deling af SDG viden og co-creation
 • En lukket LinkedIn gruppe, hvor medlemmerne opfordres til at mødes mellem de fysiske møder og, hvor der løbende deles viden, problemstillinger, løsningsforslag etc.

The big why & etableringsmøde

SDG Leadership Advisor understøtter på lige fod med andre inhouse grupperinger, CSR Forums formålparagraf og strategi om at skabe transparens og udbrede mindset’et om; fælles løsninger og gevinster over særinteresser til fordel for en global bæredygtig transformation med Danmark forrest.

Den 28. november i tidsrummet kl. 14.00-17.00 samler CSR Forum følgende samarbejdspartnere:

 1. Cph facilitation
 2. Aktionsuniversitet (Webside på vej)
 3. Tania Ellis
 4. PWC,  Sustainability & non-financial assurance
 5. Growing Pathways
 6. Deloitte, SDG Services
 7. SDG Invest
 8. Dansk Etisk Handel
 9. Center for Turismeforskning
 10. EY, Climate Change and Sustainability Services
 11. Board Management
 12. We Love People
 13. Cubion Consulting Copenhagen 
 14. Bæredygtig Ledelse – Ledelse med hjertet
 15. Concord Consulting
 16. SDG Lead
 17. CoCreative

Ovenstående er udvalgt af CSR Forum ud fra referencer, desktop research og udforskende interviews.

 

Vil du vide mere om SDG Leadership Advisor community’et

Skriv direkte til csrforum@csrforum.dk

Stigende interesse for Corporate Volunteering

Via netværket og desktop research har CSR Forum identificeret over 20 store virksomheder på tværs af landet, der har sat Corporate Volunteering på den strategiske dagsorden.

I 2017 fandt vi seks relevante virksomheder, herunder det tidligere Skandia Pension Danmark og IBM Danmark.

Med afsæt i et udtalt ønske om en organisering, har CSR Forum i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af Jesper Richter, Sustainability Consultant, Grundfos Nicoline Weih, Chief Consultant Corporate Responsibility, Danske Bank og Jule Berens, LCEE Consultant, LEGO Group, aktiveret mere end 30 nøglepersoner, som til dagligt arbejder professionelt med Corporate Volunteering. I gruppen indgår desuden relevante eksperter, konsulenter og fonde.    

Fast møderække og LinkedIn gruppe

For at sikre løbende udveksling af viden og networking på tværs, afholdes der løbende en række fælles møder hos udvalgte case-virksomheder.

Det første møde i gruppen blev afholdt tilbage i februar 2019 måned hos Danske Bank i København. Find programmet her. Det næste møde afholdes den 25. september hos LEGO Campus i Billund. Læs programmet her.

Endvidere for at understøtte udvekslingen af viden og networking på tværs, er der oprettet en lukket LinkedIn gruppe, hvor man online og i al fortrolighed kan mødes for at dele viden og problemstillinger.

 

Vil du vide mere om Corporate Volunteering i CSR Forum?

Skriv til  csrforum@csrforum.dk