Den danske model og vores helt eget transitionslaboratorium

Den danske model og vores helt eget transitionslaboratorium

I CSR Forum har vi siden det tidlige forår arbejdet målrettet på at skabe transparens og opbygge et community for faglige ildsjæle på CSR og Sustainabilty feltet. Det har vi gjort ved blandet andet at lancere CSR Forums første medlemsdrevet blog tilbage i marts/april 2017.

Båret frem af medlemmernes faglighed, frivillighed og innovation på tværs af flere sektorer og forskellige interesser, har vi eksperimenteret med den danske model. Dialog og en fælles vilje til en bæredygtig transition, og en bedre fremtid på flere parameter, er omdrejningspunktet for den voksende og mangfoldige gruppe af medlemmer, der bidrager til foreningens fremgang.

Siden reorganiseringen og relanceringen af CSR Forum tilbage i foråret, har vi oplevet en talstærk tilsluting til vores åbne dialog og eksperiment med den danske model. På tværs af vores afdelinger i Århus, Odense og København, er der afholdt mere end 20 åbne dialogmøder for vores medlemmer og andre likeminded. Læs fx. om vores dialogmøder for freelancere og mindre konsulenthuse på tværs af medlemsgruppen og landsdele her

Baseret på traditionelle foreningsprincipper, innovation, nytænkende frivillighed og co-creation, oplever vi at flere og flere dygtige og engageret medlemmer og samarbejdspartnere, tager ejerskab i CSR Forums eksperiment med den danske model.   

Den danske model 2.0

Over 75 % af CSR Forums medlemmer og følgere, arbejder hver dag professionelt med CSR og Sutainabilty i en virksomhed i den private sektor, hvilket har været med til at skabe gennemsigthed og give indsigter fra praksis – på både operationelt og strategisk niveau.

Rapportering, interessentdialog, leverandørstyring, kommunikation er nogle af de faglige områder, som vi i CSR Forum har udforsket og bearbejdet. I foråret gik CSR Forum fx sammen med samarbejdspartnere på Copenhagen Business School (CBS) og en række virksomheder (Accenture, Pandora, Unilever og Grundfos) om en række faglige events med fokus på udforskningen af vejen frem for en bæredygtig transition af leverandørstyring i praksis. Læs mere om det tværgående samarbejde her

I efteråret udvider vi eksperimentet med den demokratiske dialogform og den danske model til også at inkludere et rum i tid og sted for konkret løsningsorienteret co-creation på tværs af sektorer. Den danske model 2.0 om man vil!

Transition Lab

Transition Lab er et 100 % medlemsdrevet intiativ, hvor CSR og Sutainabilty ildsjæle er gået sammen i udforskningen af vejen frem for en bæredygtig transition.

Eksperimentet med den danske model og dialog som demokratiske omdrejningspunkt, har resulteret i at stadig flere medlemmer og samarbejdspartnere er gået helt tæt sammen i mere eller mindre formelle partnerskaber og løsningsorienteret co-creation projekter.

For at sikre den optimale ramme for det stigende antal tværfaglige projekter botaniseret i og omkring CSR Forum i fremtiden, lancerer vi i efteråret 2017, Transition Lab.

Med udgangspunkt i vores erfaringer fra den eksperimenterende og demokratiske tilgang, vil etableringen af det ny Transition Lab være en åben proces. Alle medlemmer og samarbejdspartnere, opfordres derfor til at tage ejerskab i udviklingen af en levedygtig ramme for nye bæredygtige partnerskaber på tværs af sektorer, landsdele og interesser.

Initiativtagerne bag Transition Lab inviterer i første omgang til dialogmøder i København og Århus.

De første dialogmøder i København er torsdag den 5. oktober og igen tirsdag den 6. november. Begge dage mødes vi på CSR Forums sekretariat på Nomad Workspace i tidsrummet fra klokken 8.30 til 10.00. Sæt kryds i kalenderen!

Dialogmøder for medlemmer på tværs af landet, markedsføres løbende i vores eventkalender til højre.

For nærmere info kan man også kontakte vores tre udvalgte tovholdere på etableringen af Transition Lab. Skriv direkte til Allan Duus, Mette Vinding og Stéphane Pisani via CSR Forums sekretariat på csrforum@csrforum.dk

Hold desuden øje med bloggen, hvor vi løbende rapporter fra vores spændende Transition Lab projekter.

Skrevet af

Maria W. Reinhard og Mette Vinding