Ansvarligt lederskab var temaet i de smukke rammer på Chr. IV’s gamle Børs – CSR konference 2017

Ansvarligt lederskab var temaet i de smukke rammer på Chr. IV’s gamle Børs – CSR konference 2017

Igen i år var CSR eksperter fra store, mellemstore og små virksomheder samlet til inspiration og videndeling fra indlægsholdere, paneldeltagere og mellem deltagerne i networking pauserne.

Personlig må jeg sige at det var en særskilt stor fornøjelse at deltage i år – det var vedkommende, interessant og relevant.

Når vores Finansminister Kristian Jensen stiller sig op, uden manus, og taler om Ansvarlig ledelse i et politisk perspektiv, hvor han roser sine politiske folketingskolleger på nabo matriklen Christiansborg, for deres engagement og ambitioner for Danmark.

Dejligt at høre DET fra en folketingspolitiker og bruge vendinger som: ”Tale hinanden op” og ”at man skal gøre sig fortjent til at lede ved anvendelse af discipliner som ærlighed, ydmyghed og ambitioner”  – fint sammenfald med det at arbejde med CSR.

Med henvisning til årets økonomiske topmøde i Davos, hvor verden er rystet af ubekendte som Brexit og valget af Donald Trump i USA, udtaler Kristian Jensen ”Men når der skal tænkes løsninger og metoder til samme, kigger verden på os – lille Danmark!

Det gør de fordi vi  – til sammenligning med de fleste andre lande – arbejder med inddragelse, åbenhed og inklusion i vores politiske og forretningsmæssige tænkning.”   

Det var en minister som havde klare budskaber, som bragte sig selv i spil, og hvor jeg, som politisk nomade, kunne jeg få helt lyst til at sætte et kryds.

En interessant case

Dong Energy/Ørsted v. Jakob Askou Bøss, som er lykkedes med, at være konkurrencedygtig på grøn energi – og i dag regnes for det grønneste energiselskab i Europa.

Og ja, selvom Dong Energy har været ”tvunget” til at omstille sig, ved frasalg og nyt fokus, så kan man ikke andet end syntes godt om deres resultater.

 I fælles forum afsluttes Ansvarlig ledelse med en fin paneldebat, deltagende:

Kristian Jensen Finansminister (V), Susanne Mørch Koch, adm. Direktør, Danske Spil, Christian Friis Bach, kommende generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp samt Pelle Pedersen, Head of Responsible Investments, PKA.

Fra Christian Friis Bach, blev der talt mere risikovillighed ved indgåelse i partnerskaber. Hvis partnerskaber skal være frugtbare skal der tænkes mere risikovilligt og nyt. Alle taler om partnerskaber, men kun de få afprøver og endog lykkedes med gode og forretningsmæssige frugtbare resultater.

Palle Pedersen, (den unge løve) var befriende i sin tilgang til investeringer i ansvarlig ledede virksomheder. Han udtaler; ”De langsigtede ledelsesbeslutninger kan koste på den korte bane og det straffes (tab for investorerne) – men vi skal holde fast i det rigtige og høste gevinsterne på lang sigt!” – mere behøves der ikke at siges om det.

I én af fire afholdte workshops med temaet:  ”Ansvarlig ledelse – hvordan kan vi skabe harmoni mellem at tænke langsigtet, være agile og træffe hurtige beslutninger” deltog undertegnede.

Ikke så meget nyt under solen ift. eksempelvis incitament strukturer. Letz Sushi imponerede dog med sine omfattende aktiviteter som ansvarlig Restaurantkæde.

 Så var der uddeling af CSR Rapporteringsprisen 2017

CSR Rapporteringsprisen sætter fokus på god praksis inden for rapportering af CSR.

I 2017 uddeles priser for bedste CSR rapportering inden for tre priskategorier:

  1. CSR Rapporteringsprisen 2017 – børsnoteret virksomhed med flere end 500 medarbejdere – Gik til Novo Nordisk
  2. CSR Rapporteringsprisen 2017 – virksomhed med flere end 250 medarbejdere – Gik til Palsgaard
  3. CSR Rapporteringsprisen 2017 – virksomhed med færre end 250 medarbejdere – Gik til Vandcenter Syd

Læs mere om selve prisen her

Jeg forlod konferencen lige inden prisuddelingen – men igen, der var god energi og masser af inspiration på denne efterårs eftermiddag i København. Og så var der gode muligheder for at networke i pauserne – det er vigtigt på en sådan konference!

Skrevet af Mette Vinding

Mettes profil:

Jeg stiftede Responzibility efter 12 år i Forlagsbranchen som Kommunikation og Marketing chef. I Responzibility arbejder jeg med Life Cirkle Assessments – LCA og Cirkulær Økonomi og ressourceøkonomi.

3 dage i ugen arbejder jeg fast i en Virksomhed som CSR Manager med primær opgaver i discipliner som Leverandørstyring, BSCI Standarden, Fødevarekontaktmaterialer og diverse certificeringer.

Cirkulære indkøb i kommunerne – hvordan står det til?

Cirkulære indkøb i kommunerne – hvordan står det til?

Den 27. Juni deltog jeg i konferencen for Cirkulære Indkøb arrangeret af KL og Forum for Bæredygtige Indkøb. Et helt igennem godt arrangement, med gode indlægsholdere der beskæftiger sig med det Cirkulære på flere niveauer. Denne artikel beskriver hovedpointerne vedrørende indsats, praksis og struktur for Cirkulære indkøb.

Cirkulære Indkøb blev introduceret grundigt af blandt andre Flemming Besenbacher, formand for Advisory Board og formand for bestyrelsen i Carlsberg Fonden. En lokalpolitiker fra Aalborg Kommune beskrev Aalborgs Kommunes politiske veje til at arbejde med cirkulære indkøb, og så var der en konkret case omkring istandsættelse og genanvendelse af skolemøbler og anbringe dem i nye læringsmiljøer – en spændende case med interessant potentiale.

Vi er der ikke endnu!

Jeg sad dog tilbage med en oplevelse af, at cirkulær økonomi i det offentlige stadig er baseret på enkeltstående projekter, og som primært baseres på enkeltstående ildsjæle i stedet for et reelt cirkulært strategisk fundament. For mig er det et vigtigt mål, at organisationer tænker cirkulære indkøb ind som en del af det strategiske fundament. Dér er vi ikke endnu.    

For fire år siden deltog jeg i et lignende arrangement – også i Forum for Bæredygtige indkøb  – og jeg oplevede ikke at Danmarks kommuner og Regioner er kommet stort videre.

Naturligvis er det ikke rimeligt at vurdere Kommuners og Regioners samlede arbejde på ud fra denne konference, men jeg vil alligevel mene, at vi burde være kommet længere på både et politisk/strategisk og operationelt niveau.

Hvad kan nogle af årsagerne være?

En indikation kom tydeligt frem, da jeg senere på dagen deltog i Workshoppen med titlen: ”Samarbejde og organisationer bag de cirkulære indkøb” . Her var en række kommuner, en Region, en større og et par mindre virksomheder repræsenterede.

En af de første udfordringer der blev nævnt var ”os der sidder i Klima/miljø/bæredygtigheds afdelingerne i Regionerne og kommunerne blive ofte ikke lyttet til og vi bliver sat i den der lidt fodformede kasse, hvor ting som ofte er lidt for komplekse, vores gennemslagskraft er lille og vores handlinger begrænset som følge heraf”.

Når CSR bliver skudt til hjørne

Jeg kan godt nikke genkendende til denne placering af CSR – i min egenskab af CSR konsulent har jeg flere gange oplevet virksomhedernes eget syn på CSR. CSR bliver ofte projekter som ikke nødvendigvis implementeres uanset hvor god en idé det måtte være – og der videreudvikles ikke på det.

Men denne position kan og skal man selv aktivt ændre på:

  1. Tænk alle dine Projekter og tiltag som har noget med Bæredygtighed/Klima/Cirkulære indkøb som en businesscase, fremlæg det som en og evaluér det som en
  2. Beting at såfremt resultaterne er gode er det et KRAV at de implementeres, ikke bare i den enkelte enhed, men i hele kommunen. Naturligvis skal det samtidig deles med andre kommuner. Et godt eksempel er netop Aalborg Kommunes skolemøbel projekt.
  3. Kommuner og Regioner er også virksomheder og i virksomheder kommer man ikke uden om at ”Money talks”. Med en god økonomisk business case OG et projekt der gør gode og nyttige ting for borgerne, vil Borgmestre, Regionsråds formænd, kommunalbestyrelser , regionsråd og økonomifolkene i Regioner og kommuner nu være lydhøre.

I plenum blev der spurgt ind til, hvor Staten var ift. Cirkulære indkøb og cirkulær tænkning, samt hvordan man med lovgivning og regelsæt på et overordnet plan kan gøre offentlige indkøb nemmere og mere fornuftige. Med henblik på at staten bidrager til at skabe en hurtigere og bedre fremdrift på den Cirkulære tænkning og udvikling.

Dette var et godt spørgsmål der ikke blev besvaret – og som hermed er givet videre…

Tak for en god eftermiddag i det Cirkulære tegn – lad os sammen rykke lidt hurtigere!

Mettes profil:

Jeg stiftede Responzibility efter 12 år i Forlagsbranchen som Kommunikation og Marketing chef. I Responzibility arbejder jeg med Life Cirkle Assessments – LCA og Cirkulær Økonomi og ressourceøkonomi.

3 dage i ugen arbejder jeg fast i en Virksomhed som CSR Manager med primær opgaver i discipliner som Leverandørstyring, BSCI Standarden, Fødevarekontaktmaterialer og diverse certificeringer.

“At turde, er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde, er at miste sig selv!”

“At turde, er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde, er at miste sig selv!”

Sådan er en essens trukket ud af Søren Kierkegaard kloge nedskrevet tanker.

Jeg valgte for 8 år siden at springe fra et godt job – efter 12 år oplevede jeg at jeg  mistede lidt af mig selv for hvert år jeg fortsatte i det job. Tiden måtte være inde til at prøve noget helt nyt.

Som ansat i forlagsbranchen igangsætte jeg en af de første lærebøger om CSR og der kunne jeg mærke, at det var her jeg skulle slippe det trygge og erobre nye faglige felter.

Nu har jeg arbejdet med CSR- og bæredygtigheds projekter i 8 år og ikke een dag har jeg fortrudt. Tak Søren Kierkegaard, for at dele dit vid.

I CSR Forum har jeg blandt andre mødt Mads, Heidi og Eva. Dem har jeg valgt at dele mine projektideer og forarbejde med, for løfte dem ene mand er ikke muligt. 

Nu er opgaven for os 4 at turde kaste tid, kreativitet, energi og glæde så projektet kan realiseres. Jeg glædes allerede over vores forskellige kompetencer og vi har snart vores tredje procesmøde med fuld dagsorden og facilitering.

Jeg tør rigtig godt at glæde mig den videre proces.

Mettes profil:

Jeg stiftede Responzibility efter 12 år i Forlagsbranchen som Kommunikation og Marketing chef. I Responzibility arbejder jeg med Life Cirkle Assessments – LCA og Cirkulær Økonomi og ressourceøkonomi.

3 dage i ugen arbejder jeg fast i en Virksomhed som CSR Manager med primær opgaver i discipliner som Leverandørstyring, BSCI Standarden, Fødevarekontaktmaterialer og diverse certificeringer.