Netværksgrupper for ESG nøglepersoner

Netværksgrupper for ESG nøglepersoner

Søger du et udviklende fællesskab?

Bliv medlem af vores voksende netværk af ESG-professionelle, der til dagligt driver den bæredygtige omstilling ude i deres virksomheder.

Hvad får du?

 • 5 virtuelle møder á 2 timer + 2 hybrid møder á 8 timer årligt, med fokus på deling af erfaringer fra praksis
 • Vores grupper drives af erfarne netværksfacilitatorer med fagligheden på plads 
 • Netværksmedlemmerne tilføres løbende brugbare ESG-kompetencer, der med støtte omsættes til handling i egen virksomhed
 • Unik adgang til ekspertviden, best practices og efterprøvede ESG-værktøjer
 • Sparring på konkrete opgaver – både på og mellem netværksmøderne 
 • 100 % fortrolighed

Temaer vi mødes om i 2023/2024

Et udpluk:

 • Sådan griber vi hensigtsmæssigt dobbelt-væsentlighedsprocessen an
 • Den gode ESRS GAP/FIT analyse
 • Værdikæder og data 
 • Due diligence og best practices
 • IT-infrastrukturer og ESG-data
 • Regnskabsprincipper og datamanualer 
 • Samspillet med revisor
 • ESG rapportering jf. CSRD
 • Politikker og ledelsessystemer 
 • Governance modeller og organisering af ressourcer 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Årlig kontingent for personligt medlemskab = 11.000 kr.
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

Bliv medlem 

Hvor kommer medlemmerne fra?

Et udpluk:

 • Danske Bank
 • ECCO
 • Århus Vand
 • Bestseller
 • Danfoss
 • Novo Nordisk
 • Ørsted
 • A.P. – Møller Mærsk
 • Danish Crown
 • Hempel
 • PKA
 • DFDS
 • Novafos
 • Ib Andresen Industri
 • Rambøll
 • PKA
 • Muehlhan Wind Service
 • STICKS ´N´SUSHI
 • Aller Aqua
 • Danish Agro
 • Kvadrat
 • BEWI Denmark
 • Lantmännen Unibake International
 • STARK Group
 • AP Pension
 • European Energy
 • Arla
 • Better Energy
 • Arbejdernes Landsbank
 • HOFOR
 • ABB
 • Terma A/S
 • Pension Danmark
 • OJ Electronics A/S
 • TRYG
 • BEWI Denmark
 • Dansk Retursystem
 • andel
 • Schouw & Co
 • Aller A/S

 

Sådan sammensætter vi vores netværksgrupper?

Medlemmerne i vores netværksgrupper, har en udpræget kultur for, at dele viden og erfaringer med hinanden, hvilket hele tiden skaber nye og spændende samarbejder og partnerskaber. 

Udover kemien og de personlige relationer, sammensættes vores grupper hensigtsmæssigt i forhold til den enkeltes faglige formål. Derudover sammensætter vi grupperne ud fra medlemmernes brancher, geografi og kompetencer.

 

Netværksgruppe for Tax Directors & Tax Managers

Netværksgruppe for Tax Directors & Tax Managers

For flere og flere multinationale virksomheder handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Sammen med KPMG Acor Tax  tilbyder vi Tax Directors & Tax Managers et fortroligt rum, hvor vi sammen bliver dygtigere og opbygger en fælles faglig kapacitet, som styrker den enkeltes praksis hjemme i egen virksomhed.

Netværksgruppen består af nogle fagligt stærke medlemmer, som hver i sær dygtigt udvikler og dagligt driver skattepolitikken hjemme i deres egne virksomheder.

Fokus er på den fremtidssikrede skattepolitik og den ansvarlige praksis i koblingen til bæredygtighed og ESG.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudvekling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste Tax Directors & Tax Managers
 • Adgang til ekspertviden og best practice

 

 

Virksomheder i netværket

 • Ørsted
 • ECCO
 • Stark Group
 • Maersk
 • European Energy
 • DFDS
 • PKA A/S
 • Hempel
 • Bestseller A/S

 

 

Møder i 2024

 • 29. februar kl. 09.00-11.00 – online
 • 11. april kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 13. juni 09.00-11.00 – online
 • 19. september kl. 12.00-16.00 – fysisk
 • 21. november kl. 09.00-11.00 – online

 

 

Mere info og pris

 • 5 møder årligt – 3 online møder à 2 timer og 2 fysiske møder à 4 timer inkl. frokost
 • Prisen for netværksdeltagelse over 12 måneder er 9.000 kr.
 • Gruppens faste eksperter er Søren Dalby, CEO and Senior Partner, KPMG Acor Tax og Francois Marlier, Manager, Sustainability & ESG in Tax, KPMG ACOR TAX
 • Gennemgående mødeleder er ESG Senior rådgiver Karim B. Drif fra CSR Forum

 

Vil du vide mere om gruppen? 

Book et kort uforpligtende møde online ved at skrive til os på csrforum@csrforum.dk

CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

CSR Forums netværksgruppe for klimaansvarlige

I dette CSR Forum netværk sætter vi medlemmerne i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Og til at se klimahandlinger i kobling til EU-taksonomien og CSRD-direktivet samt vurdere indsatsernes forretningsmæssige værdi og potentiale på tværs af flere bundlinjer.

Medlemmerne bliver på den måde klædt på til at blive klimaledere og kulturbærere og til at udgøre en ressource på området for andre medarbejdere i organisationen.

Det faglige indhold er tilrettelagt sådan, at den nye viden, metoderne der overdrages og best practice cases, kan bruges i en praktisk hverdag. 

Hvad får du ud af at være med i gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionelle mødeledere
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden, best practice cases og efterprøvede værktøjer

Møder i efteråret 2023 / foråret 2024

 • 24. oktober 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. november 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 6. februar 2024 kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 19. marts 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 23. april 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. maj kl. 12.00-16.00 – hybrid

Gruppens faste mødeledere

 • Gitte Grove Poulsen, AC-konsulent, Vejle Kommune
 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 11.000 kr.
 • 9.000 kr. for eksisterende CSR Forum medlemmer
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

Vil du vide mere om gruppen? 

CSR Forums netværksgruppe for rådgivere

CSR Forums netværksgruppe for rådgivere

Flere og flere rådgivere søger CSR Forum og det er vi enormt glade for, da vi anser rådgiverne, som en afgørende kapacitet i den bæredygtige transformation i de danske virksomheder.

Traditionelt set er CSR Forum en forening, som står for det fortrolige og reklamefri rum, hvor virksomhedsrepræsentanter, kan dele erfaringer og viden. Dvs. et rum mere eller mindre frit for rådgivere.

Som noget nyt tilbyder vi nu rådgiverne – på lige fod med vores andre virksomhedsgrupper – et faciliteret og fortroligt rum for en vigtig debat om rådgivernes rolle i fremtidens bæredygtige erhvervsliv.

Med afsæt i faglig udvikling og netværkstanken kapacitetsopbygger vi i fællesskab og nye partnerskaber og samarbejder fordres.

 

Hvad får du ved at være en del af gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionel mødeleder
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på udvikling nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til diverse tværgående medlemsaktiviteter, hvor CSR Forums grupper og medlemmer mødes på tværs 

Meget mere end blot en netværksgruppe

CSR Forum bringer gruppens medlemmer helt tæt på vores andre medlemmer ved løbende at invitere til tværgående medlemsaktiviteter, hvor CSR Forums grupper og medlemmer mødes på tværs. Vi har årligt mere end 10 af disse medlemsfora. 

 

Hvem kan blive en del af netværksgruppen?

 • 3 års erfaring med ESG- og bæredygtighedsrelateret rådgivning eller 5 år, som udførende nøgleperson i en større virksomhed
 • Både for generalister og specialister på tværs af alle fagligheder 
 • For de der tør dele med fællesskabet

Møder i efteråret 2023 / foråret 2024

 • 26. september kl. 09.00-11.00 – online
 • 12. oktober kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 6. december kl. 09.00-11.00 – online
 • 31. januar kl. 09.00-11.00 – online 
 • 13. marts kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 22. maj kl. 09.00-13.00 – hybrid

 

Gruppens faste mødeleder

 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor 

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årligt kontingent er 9.000 kr. 
 • Din virksomhed har mulighed for at betale dit kontingent

 

Vil du videre mere om gruppen?

Netværksmøde med best practice fokus på den bæredygtige skattepolitik

Netværksmøde med best practice fokus på den bæredygtige skattepolitik

Den 5. maj afholdte CSR Forum sammen med vores netværksgruppe for Tax Dirctors og Tax Managers endnu et godt og givende møde, hvor alle bidrog med stort engagement.

Reportage fra netværksmødet

I første halvleg af mødet bød Søren og Francois fra KPMG Acor Tax ind med seneste nyt på området. Her blev vi bl.a. klogere på:

 1. EBTF report on tax transparency
 2. GRI Perspective: We need to talk about Tax
 3. Amazon Inc. public CBCR saga
 4. UN Tax Convention

Derudover blev vi præsenteret for KPMG Acor Tax’ egen GRI 207 rapport, som du kan finde på websiden her

I anden halvleg diskuterede vi vores skattepolitikker med hinanden.

Kommende møder i gruppen

1. september kl. 12.00-16.00 hos CSR Forum

 • Her vil der være mulighed for, at spise frokost sammen i tidsrummet kl. 12.00-13.00, hvorefter det faglige program påbegyndes.
 • Vi arbejder fortsat på, at tilrettelægge dagen og opdaterer derfor det endelige program inden sommerferien.

24. november kl. 14.30-16.30 online via Microsoft Teams

 • Tilrettelæggelsen af programmet for dette netværksmøde sker sammen med netværksgruppen ved det foregående møde

Mere info om netværksgruppen

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk 

Netværksgruppe åbner op for nye medlemmer

For flere og flere multinationale virksomheder handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Vi tilbyder Tax Directors & Tax Managers et fortroligt rum, hvor vi via netværkstanken sammen bliver dygtigere og opbygger en fælles faglig kapcitet, som styrker den enkeltes praksis hjemme i egen virksomhed.

Hvad får du?

 • Erfaringsudvekling faciliteret af tværfagligt mødeleder-team
 • Ny viden tilføres løbende i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste Tax Directors & Tax Managers
 • Adgang til ekspertviden og best practice

Kommende møder

 • 5. maj kl. 13.00-16.00 (Hybrid)
 • 1. september kl. 13.00-16.00 (Hybrid)
 • 24. november kl. 14.00-16.00 (Online)

Mere info og pris 

 • 5 netværksmøder årligt
 • Årlig kontingent er 7.000 kr
 • Gruppen drives i et samarbejde mellem KPMG Acor Tax og foreningen CSR Forum
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk, hvis du er interesseret i, at høre mere