Partnerskaber for videndeling 

Partnerskaber for videndeling 

Vi sætter handling bag ordene i vores formålsparagraf, som kort og godt går på, at formidle og udbrede brugbar viden, der understøtter danske virksomheders bæredygtige transformation.

Det gør vi i særdeleshed med vores ongoing tilbud om åbne og gratis webinarer med fokus på best practice, need to know og megatrends. Vi skaber tilgængelighed og sikrer, at den viden, der er i CSR Forum qua de mange kloge og dygtige medlemmer, deles med omverden.

 

Meningsfuldhed og værdiskabelse for alle parter 

For at nå så langt ud som overhovedet muligt – på tværs af landsdele, brancher og fagligheder – har vi været ude for, at etablere en række meningsfulde partnerskaber, hvor der i den grad skabes værdi ved, at gå sammen om, at udbrede lige netop brugbar viden, der understøtter danske virksomheders bæredygtige transformation.

I CSR Forum er vi mere end glade og ovenud stolte over, at vi herunder kan præsentere vores nyeste videndelings-partnere samt give en kort introduktion til værdiskabelsen ved de enkelte partnerskaber:

  • Finans Danmark: Styrke videnoverførslen mellem den finansielle sektor og resten af erhvervslivet
  • Sustainable Change Makers: Fremtidens ledere skal findes i Change Makers – og derfor er vi deres partnere
  • Green Network: Med rødder i det midtjyske og CSR, skabes der forbindelse på tværs af landet
  • IDA: Ingeniørerne skal virkeliggøre vores bæredygtige fremtid – derfor bygger vi bro
  • SMVdanmark: Rygraden i dansk erhvervsliv, er de små virksomheder – derfor er de vigtige, at få med ombord

 

 

Hvem vil være med til at dele?

Vi er altid på udkig efter flere partnere. Læs mere om CSR Forums partnerskaber her

Kontakt os for et uformelt og udforskende møde. Skriv til csrforum@csrforum.dk

Nyt partnerskab forbinder på tværs af landet

Nyt partnerskab forbinder på tværs af landet

Green Network, CSR Forum og SDG Leadership står bag et nyt partnerskab, for udviklende og værdiskabende videndeling på tværs af – og i – virksomheder.

Vi tror på at den bæredygtige udvikling er en holdsport, der bygger på partnerskaber og fælles løsninger på tværs af virksomheder, sektorer og landsdele.

Green Network, CSR Forum og SDG Leadership er derfor gået sammen i et partnerskab om, at formidle brugbar viden via best practice om CSR/Sustainability/SDG, facilitere meningsfuld networking og sikre erfaringsudvekling på tværs.

På den korte bane vil vi i første halvår af 2021, invitere til en gratis webinar-række, hvor vi sammen med vores medlemmer, vil etablere det fælles faglige sprog og den forståelsesramme, som vi på den længere bane, allesammen skal stå sammen på.

CSR Forum og SDG Leadership har adgang til en stor vidensbank blandt sine medlemmer og et enormt stærkt netværk, specielt blandt de store danske virksomheder, som vi med vores blik for de små og mellemstore virksomheders udfordringer kan supplere og nuancere. På den måde kan vi sammen sikre at den nyeste og bedste viden bliver spredt bredt, og at der kan skabes forståelse for de nogle gange forskellige verdener virksomhederne opererer i.” Siger Susanne Lydholm direktør for Green Network om en af styrkerne i samarbejdet med CSR Forum.

Selvom både Green Network, CSR Forum og SDG Leadership er landsdækkende netværk er de fysisk forankret i hver deres landsdel. ”Ved lettere at kunne være til stede på begge sider af Storebælt gør vi det meget nemmere for vores medlemmer at mødes på tværs. Vi kan på den måde skabe helt nye netværk og styrke allerede eksisterende”, siger Karim Buus Drif, bestyrelsesformand om hvordan samarbejdet styrker medlemmers adgang til viden og netværk. Han fortsætter ”I første omgang vil vi koncentrere os om webinarer, for at skabe fælles sprog og forståelse, men vi glæder os enormt til også at kunne se vores medlemmer i øjnene og mødes til mere almindelige netværksmøder i både Vejle og København.”

Vi ved at virksomheder er forskellige og har forskellige behov, når det kommer til den bæredygtige udvikling. Derfor har vi tilrettelagt to forskellige forløb her i foråret, hvor vi henvender os til A) små- og mellemstore virskomheder og B) de store virksomheder, som skal rapportere på CSR jf. paragraf 99a i Årsregnskabsloven.

Læs mere om de kommende webinarer og tilmeld dig online hos Green Network vores her

Vil du vide mere?

Skriv til csrforum@csrforum.dk