Generalforsamling 2017 – tag med!

Generalforsamling 2017 – tag med!

Kom med til generalforsamling onsdag den 20. december kl. 16.30-17.30.

Du bliver bl.a. sat ind i de aktiviteter, vi har igangsat siden sidst – og du kan godt glæde dig! For vi har virkelig sat en udvikling i gang og glæder os til at kunne rulle den ud i 2018.

Naturligvis forelægges også regnskabet, og vi vælger bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Jf. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til behandling under ethvert af dagsordenens punkter skal underskrives og tilstilles bestyrelsens forperson Karim Buus Drif senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding

Tilmeld dig til vores sekretariatsleder Per Baar Kæseler
via csrforum@csrforum.dk senest den 6. december.

Generalforsamlingen er for betalende medlemmer.
Tøv ikke med at kontakte os, hvis du gerne vil med, selvom du endnu ikke er betalende medlem!

Endnu en generalforsamling i marts 2018

Allerede i marts 2018 afholder vi endnu en generalforsamling.

Datoerne ligger tæt på hinanden, fordi vi har brugt dette år på at bygge et solidt grundlag for foreningen. Det grundlag glæder vi os til at præsentere den 20. december – og så bliver det dejligt at se jer igen allerede i marts 2018!

De bedste hilsener,
CSR Forum

CSR​ ​Reporting​ ​in​ ​a​ ​Danish​ ​Framework

CSR​ ​Reporting​ ​in​ ​a​ ​Danish​ ​Framework

The general theme for our Fall semester is Sustainability & Strategic Reporting.

In collaboration with oikos Copenhagen and PRME we have four lectures and two workshops to present for this semester.

The first lecture is themed: “Is the Danish case a point of reference for future CSR reporting developments?”.

For this lecture, we among other speakers have Carina Ohm, Executive Director Climate Change and Sustainability Services at EY, presenting on the topic. Watch Carina’s video on the topic

More info about Lecture 1                                                                                                                                    Visit our event calendar for info on timeplan, speakers, learning goals etc.                                                         

How to Join                                                                                                                                                                    Sign up an get more info by sending af mail to csrforum@csrforum.dk  

Watch out for more news and updates here on our blog!

  • Get inspired and enjoy valuable knowledge while waiting for the first lecture in November!
  • We recommend you to read this CSR Forum produced post from the winner for best Danish CSR-report in 2016 on our blog (In Danish). 
  • Read more about the collaboration and oikos Academy here
  • Get more info about the Spring semester and our experiences here

Created by:

Per Baar Kæseler 

Per Baar Kæseler, ny på CSR Forums sekretariat

Per Baar Kæseler, ny på CSR Forums sekretariat

Mød Per Baar Kæseler, der er vores nye mand. Han skal være med til at opbygge vores sekretariat. Per kommer desuden til at stå for de 4 lectures i oikos Academy her i efteråret.

Jeg er den nye mand på forummets sekretariat                                                                                           

Jeg er 52 år og uddannet civiløkonom fra Aalborg Universitet tilbage i 1993. Jeg er gift med Vibeke på snart 48. Vi bor i Skodsborg – på den billige side af Strandvejen. Herudover har jeg over 35 års erfaring med bestyrelsesarbejde i foreningslivet. Jeg er født med cerebral parese, et fysisk handicap, der populært kaldes ”spasser”. Det er også derfor, at I kun vil kunne træffe mig på sekretariatet i ca. 15 timer om ugen.

Lidt om min baggrund                                                                                                                                                  

I min foreløbige erhvervskarriere har jeg været en hel del steder. Arbejdsformidlingen Handicap-konsulent, Personlig Assistent (PA) for en erhvervsadvokat og sekretær for en konsulent i Nordisk Ministerråd. Jeg har planlagt et hav af møder og et par store arrangementer. I mine tidlige år i Dansk Handicap Forbund koordinerede jeg en stor skandinavisk sommerlejer for ca. 50 unge med handicap, der fandt sted på Egmont Højskolen i Hou. Som ansat i Nordisk Ministerråd stod jeg som praktisk ansvarlig, da 4 beslægtede arbejdsgrupper skulle udarbejde en ny 4-årig handlingsplan. Det foregik over 3 dage. På 2. dagen var der en konference for alle medlemmer af arbejdsgrupperne og andre interessenter, i alt små 100 personer. Der var simultantolkning dansk <-> islandsk og dansk <-> finsk. Denne konference afholdtes på Hotel Admiral i København med en efterfølgende reception, og alt det praktisk havde jeg det overordnede ansvar for.

Jeg har prøvet alle funktioner indenfor bestyrelsesarbejde. Jeg har i flere sammenhænge været med til at bygge noget op fra bunden. Senest var jeg ansat som kontormand på et stutteri, hvor ejeren drev ridefysioterapi og almindelig rideundervisning. Da jeg blev ansat var der ingen systemer på kontoret, men jeg fik lavet lønsystem, faktureringsprocedurer, bogholderi og stod bl.a. for aflønning af 10 ansatte eller i perioder flere.

Om personen Per Baar Kæseler er dér det at fortælle, at jeg som nævnt er 52 år, født og opvokset i Vestjylland, rundet af klitsandet – for vi havde ikke muld i Hvide Sande – på landtangen vest for Ringkøbing Fjord. Jeg er dedikeret humanist. Jeg møder altid nye mennesker med det udgangs-punkt, at det menneske, vil mig det godt. Jeg har været aktiv i handicaporganisationer i mere end 25 år. J Jeg holder af at opholde mig i naturen, og er stor tilhænger af diversitet. Vi skal passer godt på vores jordklode. Jeg synes, at vedvarende energi er den eneste vej frem, og jeg mener, at Danmark har alle muligheder for at udbygge vores status som førende i vindenergi.

Min rolle i CSR Forum

I forhold til CSR Forum sekretariat kan jeg byde ind med stor erfaring. Jeg har erfaring med at få en forening til at fungere i en dagligdag og at bygge op. Vi står jo overfor at åbne et nyt sekretariat, der formodentlig kommer til at ligge i Nærum. Det skal indrettes, vi skal have etableret internet og telefoni og meget andet. Der skal opbygges systemer for medlemspleje, kontingentprocedurer og vores nyhedsbreve skal sættes ind i et fast ramme. Det andet ben, jeg kommer til at stå på, er vores 4 lectures over Oikos Academy, der kommer til at køre nu i november. Her får jeg til opgave at være eventkoordinator på de fleste af lecture’rne. Jeg håber at træffe en del af jer i den forbindelse.

Jeg er foreløbig tilknyttet CSR Forum som frivillig, men er egentlig selv på udkig efter et job, der så kun skal være 15 timer om ugen. Så må vi jo se om det bliver her hos CSR Forum, eller måske at nogle af jer medlemmer med tiden kunne bruge mine kvalifikationer. Jeg er åben for mange ting.

Jeg glæde mig til at komme i gang og at lære meget mere og jer medlemmer at kende. Jeg vil lægge mig i selen for at kunne levere det jeg har lagt op til her i CSR Forum.

Læs min LinkedIn profil for nærmere info om mig