Circular Economy as a strategic approach in DFDS

Circular Economy as a strategic approach in DFDS

Raphael Wolf Haulage, Compliance Project Owner i DFDS Logistics A/S, delte med medlemmer af CSR Forum, DFDS’ arbejde med cirkularitet i logistikbranchen på et CSR Forum webinar d. 8. juni 2022.

Det er ikke nogen hemmelighed, at logistikbranchen i høj grad er domineret af ”gamle ressourcer” og Raphael gav os et spændende indblik i, hvordan de adresserer dette hos DFDS. Foruden ressourceudfordringen er branchen domineret af stor geografisk og kulturel spredning, lave marginer, kompleks regulering og ikke mindst stigende bæredygtighedskrav fra kunderne. Især ønsket om værdikædetransparens opleves som et vigtigt krav fra logistikbranchens kunder.

Generelt er der enighed om, at logistik spiller en stor rolle for den samlede cirkularitet af produkter, hvilket også blev fremhævet fra deltagergruppen.

Raphael gav os god indsigt i hvorledes DFDS møder disse udfordringer, med udgangspunkt i virksomhedens purpose We move for all to grow. Fokus på dagens møde, var to nøglepunkter i deres strategi; hvordan man sikrer bæredygtighed sammen med medarbejdere og kunder, samt hvordan man i DFDS samarbejder med forretningspartnere for at sikre den nødvendige cirkulære udvikling.

Arbejdet med cirkularitet hos DFDS ligger på tre fundamenter;

 1. Risikovurdering iht. interessenters forventninger og virksomhedens forretningsmodel.
 2. Auditering internt og hos leverandører og andre samarbejdspartnere. DFDS oplever størst værdi af fysiske møder, da der på den måde sikres den bedste dialog og det bedste resultat.
 3. Vedvarende revidering af indsatsområderne for at sikre, at DFDS holder øje på bolden, og adresserer de mest væsentlige forhold. Raphael fremhævede, at den kontinuerlige revidering er essentielt for at fremtidssikre DFDS konkurrencedygtighed.

Webinaret blev afsluttet med en god dialog med medlemmerne, om både vigtigheden af logistikbranchens andel af produkternes fulde cirkularitet, og udfordringerne ved at sikre den ønskede ansvarlighed og transparens af leverandørkæderne.

Vi står tilbage med et solidt billede af udfordringerne med at udvikle bæredygtige forretningsmodeller i logistikbranchen. Men også med den viden, at der bliver arbejdet grundigt og seriøst med problematikkerne både hos DFDS, men også i branchen som helhed. Især det store fokus på samarbejde igennem værdikæden, giver forhåbninger om udvikling og fremskridt.

Af CSR Forum medlem og ressourceperson Carina Lysgaard Hedemark

Kalender for efteråret 2022

Der arbejdes i skrivende stund på at fastlægge efterårets online sessions. Hold dig orienteret her på websiden og tilmeld dig vore nyhedsbrev ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk

Overblik, indblik og blik for fremtiden

Overblik, indblik og blik for fremtiden

Den 24. maj deltog over 100 deltagere ved webinaret ”Samspillet mellem EU Taksonomien & CSRD”, hvor Birgitte Rose Mogensen gav en grundig præsentation af et kompliceret emne og et situationsbillede af hvor er vi på rejsen.

Efterfølgende deltog Birgitte i et mindre medlemsforum, hvor dagens indlæg blev yderligere udfoldet, diskuteret og perspektiveret.

Reportage fra webinaret 

Med udgangspunkt i Taksonomien, opfriskede vi Taksonomiens overordnede mål om at re-orientere kapital mod mere bæredygtige investeringer. Der er i Taksonomien også en forbindelse til NFRD eftersom den indeholder disclosure krav til virksomheder der i forvejen er omfattet af NFRD.

Den 6. april udkom et supplement til Direktivet rettet mod den finansielle sektor (SFDR). De såkaldte PAIs (Principal adverse sustainability), er obligatoriske rapporteringsskemaer som er redskaber der vil skulle benyttes.

Vi fik en opdatering på arbejdet med CSRD og ESRD-standarder. Man kan finde disse på EFRAGs webside

De seks mål fra Taksonomien går igen under miljødelen. For Social er der fem standarder og for Governance 2 standarder. Senere kommer flere sektor specifikke, og der bliver 14 sektor grupper og 40 sektorer.

Fremover må man gøre brug af antagelser, scenarier og lignende hvis man ikke har den nødvendige konkrete data, hvilket er et tydeligt eksempel på en ændring i CSRD’en, ligesom man forventes at fortælle om planer for indsats.

Vi fik også et nærmere kik ESRS-standarderne og så hvordan nogle af dem forventes at blive ret omfattende. Indberetningen bliver i xbrl platform ligesom finansiel rapportering.

Der er høringsfrist 8 august. Det forventes ikke at implementering kan nås i 2023 og det bliver i stedet 2024.

Af CSR Forum medlem og ressourceperson Vibeke H Rasmussen 

Kalender for efteråret 2022

Der arbejdes i skrivende stund på at fastlægge efterårets online sessions. Hold dig oritenteret her på websiden og tilmeld dig vore nyhedsbrev ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk

A pragmatic approach on how to manage EU taxonomy obligations, strategically as well as operationally at A.P. Moller – Maersk

A pragmatic approach on how to manage EU taxonomy obligations, strategically as well as operationally at A.P. Moller – Maersk

Yet again we had a very rewarding webinar with participants from all over the world, with our guest speaker Frederik Bo Rementorp, Senior ESG Manager, A.P. Moller – Maersk.

CSR Forum and its partners thank Frederik and Maersk for a valuable journey into the engine room regarding their approach to the EU Taxonomy.

We got a greater understanding of A.P. Moller – Maersk’s strategic approach to the EU taxonomy and the company’s methodology on how to scope, measure and implement on an operational level.

The EU taxonomy is a classification system, establishing a list of environmentally sustainable economic activities. This should hopefully play an important role helping the EU scale up sustainable investment and implement the European Green Deal.

The EU taxonomy will provide companies, investors and policymakers with appropriate definitions for which economic activities can be considered environmentally sustainable. In this way, it should create security for investors, protect private investors from greenwashing, help companies to become more climate-friendly, mitigate market fragmentation and help shift investments where they are most needed.

Together with our competent members and partners, we will regularly invite you to free webinars of high professional quality.

Keep an eye on the event calendar here on our website and follow us on LinkedIn.

 

 

Developing & Implementing the ESG Strategy in Danfoss

More than 100 participants from all over the world attended our webinar about Danfoss’ journey from development to implementation of the ESG strategy.

CSR Forum with its partners thank Flemming Lynge Nielsen (Sustainability Director) for a formidable post and for sharing invaluable know-how with the rest of us.

ESG criteria are of increasing interest to companies, their investors and other stakeholders. With growing concern about he ethical status of quoted companies, these standards are the central factors that measure the ethical impact and sustainability of investment in a company.

Our focus on ESG will continue to be on best practice and next practice. What works and what does not work, now and in the future?

Together with our competent members and partners, we will regularly invite you to free webinars of high professional quality.

Keep an eye on the event calendar here on our website and follow us on LinkedIn.


.

Genanvendelig emballage, deling af viden og koblingen til det strategiske arbejde med cirkulær økonomi og verdensmål – Webinar med Plus Pack A/S

Om webinaret

Gennem arbejdet med FN’s verdensmål har Plus Pack forpligtet sig til, at udvikle bæredygtige og genanvendelige emballageløsninger, der bidrager til en cirkulær økonomi og samtidig reducerer CO2.

På dette webinar bliver vi klogere på, hvordan Plus Pack’s helhedsorienterede tilgang til den bæredygtige transformation, har skabt nye forretningsmæssige fordele og muligheder.

Vi kigger konkret ind i projektet ”Emballageskolen”, hvor Plus Pack forener sin bæredygtige udvikling med sit samfundsmæssige ansvar.

På Emballageskolen uddannes både medarbejdere og kunder. Derudover deles fakta og viden om materialer, som kan bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomi på samfundsplan.

Indlægsholder                                                                                                   

 • Ksenija Garbacenka Group Sustainability Manager, Plus Pack A/S.

The Strategic & Systematic Approach to Circular Economy

Webinar-rækken i 2022 er udviklet i et tæt parløb mellem:

 • Dell Technologies, Danmark
 • Bureau Veritas
 • CSR Forum
 • Erhvervshus Hovedstaden
 • Green Network
 • PlanMiljø
 • Jespers Torvekøkken
 • Plus Pack A/S

Mere info 

 • Skriv til os på csrforum@csrforum.dk 

ESG as an strategic choice and Ørsted’s experiences related hereto

Thursday 24th of March we had our first webinar on the topic “EU Taxonomy, Compliance & Sustainability”.

About the webinar

The EU has established the EU taxonomy as an important enabler to scale up sustainable investments and make the EU carbon-neutral by 2050.

At the webinar we got an understanding of why Ørsted welcomes the EU taxonomy as a catalyst for real change and a strategic opportunity to strengthen the capabilities to secure future growth across more than one bottom-line.

We also had a peek into Ørsted’s ESG methodology on how to scope, measure and implement at an operational level.

Guest speaker

 • Peter Gylling Krusaa, Senior Lead Regulatory Advisor Group Regulatory Affairs, Ørsted.

Next webinars on the topic 

EU Taxonomy, Compliance & Sustainability

This webinar-series is brought to you in a collaboration between:

 • AP Møller – Maersk
 • Bureau Veritas
 • CSR Forum
 • Ørsted
 • Copenhagen Business School, The Department of Accounting
 • Board Management

Price & Info

 • It is free to participate
 • We screen all registrants before approving their participation
 • Slides and recordings are exclusively reserved for members of CSR Forum