“Digital (ud)dannelse – Bæredygtig business i en verden med Corona”

CSR Forum har bedt sine medlemmmer reflektere og komme med bud på, hvordan corona influerer eftertidens bæredygtige udvikling i erhvervslivet og samfundet generelt. Dette indlæg af Sanne Urbak, CSR Director, IBM Danmark er det femte i rækken af bidrag til den kollektive diskussion og fælles udforskning, som vi med tiden vil forsøge at omsætte til brugbar viden for vores medlemmer og omverden.

“Digital (ud)dannelse – Bæredygtig business i en verden med Corona”

Udsagn og holdninger i denne artikel er helt og holdendt mine personlige, de står for egen regning og afspejler ikke nødvendigvis IBM’s.

Og hermed mit personlige bud og perspektiver på, hvordan den nære fremtid kan se ud i det danske erhvervsliv for den bæredygtige udvikling med Corona, som bagtæppe.

Som bidragsyder til denne artikelserie, tilhører jeg gruppen ’praktikere’ – da jeg hverken er forsker eller ekspert. Jeg sidder som lokal CSR-direktør i en multinational og stærkt globaliseret, meget stor teknologivirksomhed med ca. 350.000 medarbejdere på verdensplan og jeg kan hver dag følge med i hvordan vi i ’store IBM’ som virksomhed reagerer her i Corona-tiden med stærke initiativer sammen med resten af verden.

Jeg vil udnytte ’taletiden’ til at slå et slag for uddannelse og for digital (ud)dannelse – også for alle de, der står udenfor arbejdsmarkedet og som kan se ud til at komme endnu længere væk fra en realistisk mulighed for opkvalificering og beskæftigelse post-Corona. De 2 ting tilsammen er omdrejningspunktet for artiklen.

Kan Corona-krisen komme til at betyde en større polarisering i vores samfund? – En polarisering imellem; 1. de med de rigtige (digitale) kundskaber som er i arbejde,og 2. de med de ‘ikke-strategiske kundskaber’ og som – fordi de er blevet arbejdsløse, eller allerede står udenfor arbejdsmarkedet – får svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, hvor adgangsbilletten ofte er digitale kundskaber.  En polarisering der er socialt usund og som er direkte skadelig i forhold til at sikre adgang til den nødvendige arbejdskraft.

Første stop – spørg dem som det handler om

Hvad siger de mennesker det handler om? hvad er deres konkrete uddannelsesønsker? og hvad er deres motivation og mål?  Og lige så relevant er at finde ud af, helt konkret, hvor undervisning og uddannelsen skal foregå og i hvilket regi. Det er desværre ofte at man haster forbi ’første stop’ i iver efter hurtig eksekvering og resultater.

Næste stop er virksomhederne

Det er samfundsansvar og bæredygtig business af højeste karat, at gøre en ekstraordinær indsats og tage ansvar i forhold til opkvalificerende uddannelse og digital (ud)dannelse og virksomhederne har et stort ansvar, i samarbejde med en række andre aktører naturligvis som erhvervsorganisationer, alliancer, fonde, civilsamfundsorganisationer og det offentlige.

At mødes og samarbejde på tværs i konkrete indsatser er alfa omega – også når pandemien har lagt sig, hvormed de mest relevante indsatser kan blive fornuftigt koordineret og skaleret. Det er i det konkrete at værdien bliver skabt – og det er også klart det sværeste, for her kommer viljen til en test.

Jeg glæder mig meget over at der er nu er afsat midler til efteruddannelse post-Corona og det bliver interessant at se indsatser og resultater. Jeg håber ikke, at de vil blive anvendt i parallelverdenen afkoblet virksomhederne, men at det derimod sker i et tæt samarbejde med virksomhederne, som jo ved hvilke kompetencer der er behov for.

I den vogn, der blev koblet af…..

Og endnu værre, at stå på den forkerte perron, når det næste tog kommer. Bæredygtig business handler også om, hvem man sender hjem eller fyrer først og om hvem man så efterfølgende ansætter. ’Corona bagtæppet’ kan således meget vel blive et patchwork af arbejdsløshed, ødelagte økonomier og braste drømme – og det er ikke en bæredygtig baggrund at drive erhvervslivet videre på. Så vi skal sørge for, at så mange som muligt bliver relevante som arbejdstagere og det kan vi gøre ved at sørge for, at så mange som muligt får de nødvendige personlige- og faglige kundskaber og at vi så i samme moment ansætter dem i vores virksomheder.

Det er ’tough’ og jeg tror heller ikke på at det kommer til at ske uden nogen form for incitament, men jeg tror på, at vi kan komme et langt stykke ad vejen med den rette indstilling og vilje. Det gode er jo, at vi kan gøre det helt uden noget politisk diktat eller økonomiske bistand – fordi det netop ’bare’ handler om handling og vilje og om at gøre det rigtige.

Job-digitalisering kommer med eksprestogsfart

At være digitalt grunduddannet er en ’adgangsbillet’ til arbejdsmarkedet og at have de rigtige personlige kompetencer er nøglen til at forblive der. De faglige kundskaber fyldes på og leveres ofte på jobbet og af arbejdsgiveren eller i et samarbejde imellem uddannelsesinstitutioner, kursusudbydere og virksomhed.

Ifølge World Economic Forum, vil 42% af alle jobs i 2022 kræve teknologiske kundskaber som grundlæggende digital forståelse- og praktisk beherskelse samt mere avancerede digitale discipliner. Der vil komme et langt større mix imellem ’håndens og åndens arbejde’ i et og samme job som igen stiller krav om at kunne beherske begge dele. Så vi er nødt til at gøre noget anderleders og noget der batter, for at sikre fremtidens arbejdskraft til gavn for erhvervslivet og for Danmark og trivsel for den enkelte.

Sporskifte

Jeg har ikke løsningen, men jeg ved som praktiker, at mere af det samme normalt giver samme resultat, så en mere innovativ og ’disruptive’ tilgang og systembrud vil være gavnligt. Med det mener jeg dels at der skal være mere fleksibel adgang til beskæftigelse og dels, at virksomhederne i langt højere grad skal bydes indenfor og tage ansvar for opkvalificerende uddannelse og digital (ud)dannelse – det giver også virksomhederne muligheden for i højere grad at udvise samfundssind og drive bæredygtig business med Corona som bagtæppe.

Relaterede indlæg 

https://esgforum.dk/2020/05/19/efter-corona-krisen-maa-vi-have-mere-fokus-paa-verdensmaalenes-etiske-visioner-for-en-bedre-verden/

https://esgforum.dk/2020/05/14/2898/

https://esgforum.dk/2020/05/12/naar-corona-aendrer-alt-eller-intet-og-begge-dele-er-godt/