Mulighed for at benytte CSR Forums navn og logo

Flere og flere medlemmer og samarbejspartnere ser stor nytte i, at anvende CSR Forums navn og logo til at styrke egne karriemuligheder og/eller virksomhedens omdømme.

Det skal give mening – og skabe værdi begge veje

I CSR Forum læner vi os op ad AERIK-modellen (Kilde: Tanja Moesgaard), som udfolder den værdiskabelse CSR Forums navn og logo, kan give det enkelte medlem og vores samarbjedspartnere, hvis anvendt jf. vores anbefalinger til brug.

AERIK – Sådan synliggøres værdien 

A = Associering med CSR Forums stærke faglighed, fællesskab og brand

= Eksponering over for CSR Forums medlemmer, samarbejdspartnere og følgere

R = Relationer du og din virksomhed ellers ikke har adgang til

IK = Integreret Kommunikation via en plan for fælles formidling af associering

CSR Forums kommunikationskanaler 

  • Foreningens webside
  • Nyhedsbrev 4-5 gange årligt
  • LinkedIn side og grupper
  • Mere end 100 faglige aktiviteter årligt – online såvel som live

Vil du vide mere?

  • Skriv til sekretariatet på mail csrforum@csrforum.dk 

Temabaserede grupper med mulighed for fordybelse og videndeling

I CSR Forum knopskyder der hele tiden nye grupper, hvor medlemmer går sammen og sætter fokus på et specifikt fagligt område eller en særlig branche/sektor, over længere eller kortere tid.

Møder med fokus på fordybelse og videndeling  

Vi dykker løbende ned i specifikke områder der optager medlemmerne – og der gives mulighed for fordybelse. Vi organiserer os således løbende i  interessefælleskaber i form af mindre og større grupper, hvor vi i fuld fortrolighed, deler praksisnær viden og erfaringer.

Alle gruppemøder faciliteres af en erfaren mødeleder, som sikrer fremdrift – både på møderne og mellem møderne. Møderne kalendersættes oftest i forlængelse af foreningens ongoing tilbud af tematiserede online masterclass forløb.

Vil du vide mere om CSR Forums økosystem af medlemsgrupper?

Skriv til CSR Forum sekretariat på mail csrforum@csrforum.dk

CSR Forums netværk af forskere, specialister og super-praktikere

Med mere end 15 år bagen har CSR Forum i dag adskillige eksperter til rådighed for foreningens faglige udvikling og medlemmer.

Forskere, specialister og super-praktikere

CSR Forums sekretariat er har altid været – og altid på udkig efter ny viden og efterprøvede metoder. Det betyder at vi over tid har opbygget et stort tværfagligt “ekspertpanel”, bestående af forskere fra ind- og udland, specialister primært fra rådgivningsbranchen og super-praktikere fra hele erhvervslivet.

Medlemmerne og CSR Forums ekspertpanel 

Ekspertpanelet bidrager løbende med faglige inputs i forbindelse med CSR Forums mange faglige medlemsaktiviteter.

Det enkelte medlem kan via CSR Forums sekretariat blive sat direkte i forbindelse med ekperterne.

Skal du bruge en ekspert?

Skriv til sekretariatet på mail csrforum@csrforum.dk 

Personlig sparring med CSR Forums ressourcepersoner

Personlig sparring med CSR Forums ressourcepersoner

CSR Forum har over tid opbygget en robust og tværfaglig kapacitet omkring sekretariatet, bestående af medlemmer, som indgår i vores korps af ressorucepersoner, der engageret stiller sig til rådighed for fællesskabet. 

Sparring med fokus på faglige udfordringer og konkrete opgaver

Qua CSR Forums grundige og varme velkomst- og indflyvningsprocedure, kender vi vores medlemmer godt allerede fra start af – og vi får via den løbende dialog, indsigt i, hvad der fylder på den enkeltes bord i form af faglige udfordringer og konkrete opgaver.

Det er med afsæt i dette personlige kendskab og indsigter i dagligdagen, at CSR Forums sekretariat matcher det enkelte medlem op med den helt rigtige ressourceperson.

Dialog og møder i al fortrolighed 

Indholdet af dialogen forbliver mellem det enkelte medlem og den udvalgte CSR Forum sparringspartner. Selve sparringsforløbet defineres og tilrettelægges i al fortrolighed medlem og ressourceperson imellem.

Se listen over korpset af CSR Forums dygtige ressourcepersoner her

Vi du videre mere?

Skriv til sekretariatet på mail csrforum@csrforum.dk 

Match-making på tværs af CSR Forum medlemmer

I CSR Forum er netværket og relationerne lige så vigtige som fagligheden her og nu. Netværkstankegangen er derfor i fokus, så relationerne mellem medlemmerne styrkes og opbygges. Der er således utallige eksempler på, at relationer har resulteret i løsninger på konkrete udfordringer.

Vi lærer medlemmerne at kende 

Alle nye CSR Forum medlemmer tages i hånden fra start af. Dette foregår via en velkomst- og indflyvningsprocedure, der varetages af en dedikeret medarbejder eller ressourceperson fra CSR Forums sekretariat. Denne process sikrer, at den enkelte hurtigt og effektivt finder på plads i vores community.

Match-making med fokus på faglig sparring

Qua CSR Forums grundige og varme velkomst- og indflyvningsprocedure, kender vi vores medlemmer godt – og vi får via en løbende dialog, indsigt i, hvad der fylder på den enkeltes bord i form af faglige udfordringer og konkrete opgaver.

Det er med afsæt i dette personlige kendskab og dagligdags indsigter, at CSR Forums sekretariat matcher medlemmerne.

1-til-1 kaffemøder eller i mindre ad-hoc arbejdsgrupper

Der hvor det giver mening og skaber værdi for mere end et medlem, forbindes og udveksles kontaktoplysninger efter aftale med sekretariatet og i al fortrolighed.

Der er både tradition for 1-til-1 match-making og organisering i mindre adhoc arbejdsgrupper med hjælp fra CSR Forums sekretariat.

Mangler du et match?

Skriv til csrforum@csrforum.dk 

LinkedIn gruppe for medlemmer

Med mere end 250 brugere af CSR Forums LinkedIn gruppe, er der aldrig langt til et godt råd og en hjælpende hånd.

Gruppe med fokus på videndeling og networking 

LinkedIn gruppen er stedet, hvor CSR Forums medlemmer deler viden og finder frem til hinanden.

Skal du kobles på gruppen?

  • Skriv til sekretariatet på mail csrforum@csrforum.dk