Tæller vi det, der tæller?

Tæller vi det, der tæller?

Tæller vi det, der tæller? hed en bog, der udkom for kort tid siden, og som var redigeret af Lene Tanggaard & Malene Friis Andersen‎. Titlen minder om Einstein-citatet: Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller! Jeg tænker på begge disse sætninger, når jeg læser Oles meget interessante indlæg. Det er ikke bare vigtigt, det er uhyre vigtigt, at vi hele tiden arbejder med og er bevidste om disse spørgsmål. Der er jo en gammel sætning, der siger: Du får det, du måler (eller tæller)! Vi er fx meget hidsige med at måle og tælle penge. Så penge tæller. I virksomhederne har vi fx mange mennesker, der sidder og laver udførlige regnskaber over, hvad ting koster, og vi har en hær af revisorer, der efterfølgende kontrollerer, at de rigtige tal er med, og at tingene stemmer.

Men det er ikke alle tal, der er med, det er de rigtige tal. Og hvad, der er det rigtige, er i virkeligheden politisk, værdimæssigt bestemt. Vi laver normalt ikke regnskaber over, hvor meget en virksomhede forurener, eller hvor mange medarbejdere, der kommer til skade, får stress eller får deres livskvalitet forbedret eller forringet som et led i arbejdet. Og det samme kan vi sige om samfundets regnskaber. Heller ikke her er det alt, vi måler. Vi måler og tæller det, vi plejer at måle; vi kalder det bruttonationalproduktet. Alle véd og erkender, at det er et højst utilstrækkeligt mål, men vi fortsætter ufortrødent med at måle og sammenligne, land med land og år med år. De analyser, vi lægger til grund for beslutninger i virksomheder, kommuner og lande, er ofte også højst utilstrækkelige og i vid udstrækning vane- og politisk bestemte. Konsekvensen er bl.a., at mange af de beslutninger, vi træffer i virksomheder og lande, er baseret på et forkert eller et for snævert beslutningsgrundlag, hvorfor beslutningerne – set i det store perspektiv – bliver forkerte eller ikke-optimale.

Oles bemærkninger og de efterfølgende kommentarer for mig også til at tænke på FN’s 17 verdensmål, de såkaldte SDG’ere eller bæredygtighedsmål. Jeg ved, at Novo er én af de virksomheder, der arbejder med verdensmålene, og jeg vil gerne nævne disse mål i denne sammenhæng, fordi jeg forestiller mig, om vi om føje år vil benytte disse mål som måleredskaber eller som mål- og måle-referenceramme i mange lande og virksomheder verden over. Novo er jo berømt for den tredobbelte bundlinje, som også nævnes i Oles indlæg. Med de 17 verdensmål nærmer vi os noget, der godt kunne blive til 17 bundlinjer.

Af:

Steen Hildebrandt, Ph.D. 

Professor og adjungeret professor