Strategic Circularity & New Business Models – Webinar-række, netværk og Master Class forløb

Vi sætter fokus på cirkulære forretningsmodeller med afsæt i vores populære aktiviteter om emnefeltet tilbage i 2021. Vi inviterer således i 2022 til 4 webinarer og et virtuelt læringsprogram.

Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability ekspertviden, efterprøvede metoder og værktøjer med omverden. Læs mere om Tomorrow her

Webinar-rækken frem til sommer 2022

2. marts kl. 09.00-09.45 

 • Titel: “Det strategiske arbejde med cirkulær økonomi i relation Dell’s produkters bæredygtige livscyklus – fra design til genanvendelse” 
 • Indhold: Best Practice & Q&A
 • Indlægsholder: Christian Riise, Kommunikations- & Marketingdirektør, Dell Technologies, Danmark 

29. marts kl. 09.00-09.45 

 • Titel: “Genanvendelig emballage og koblingen til det strategiske arbejde med cirkulær økonomi og verdensmål
 • Indhold: Best Practice & Q&A
 • Indlægsholder: Ksenija Garbacenka Group Sustainability Manager, Plus Pack A/S

Læringsmålet for vores webinarer i 2022 er, at overdrage efterprøvede og brugbare metoder og værktøjer, som deltagerne kan anvende hjemme i egen organisation.

Hvem henvender webinar-rækken sig til?

 • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som allerede arbejder eller skal arbejde med cirkularitet i spillerummet mellem strategi og drift. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.

Etablering af netværksgruppe  

I Bureau Veritas har man allerede en række netværksgrupper, der beskæftiger sig med best practice samt det helhedsorienterede, systematiske og strategiske arbejde med cirkulære forretningsmodeller.

I forbindelse med de 2 webinarer frem mod sommerferien vil der blive løbet et nyt netværk i gang i regi af Bureau Veritas.

Læringsprogram for SMV – Circularity Leader 

Læringsformatet er efterprøvet 2021 og baserer sig på Master Class metoden, hvor der fokuseres på best practice og ekspertviden. Den faglige tilrettelæggelse er stadig i proces. Den første virtuelle undervisningsdag udbydes i uge 9 efter først-til-mølle-princippet (Max 10 deltagere). Nærværende læringsforløb udbydes i regi af Bureau Veritas.

Samarbejdspartnere og faglig kvalitetssikring 

Ovenstående aktiviteter i 2022 er udviklet i et tæt parløb mellem:

 • Dell Technologies, Danmark
 • Bureau Veritas
 • CSR Forum
 • Erhvervshus Hovedstaden
 • PlanMiljø
 • Plus Pack A/S

Tilmelding til webinar-rækken og mere info om netværk og læringsforløb

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk 

Sustainability/ESG/SDG Reporting – Webinar-række med fokus på best practice og etablering af endnu et netværk

Vi inviterer igen til webinar-række om Sustainability/ESG/SDG Reporting. Denne gang under titlen: “Sustainability/ESG/SDG Reporting – Best Practice & Methods“.

Over 6 webinarer sætter vi i 2022 fokus på best practice samt det helhedsorienterede og systematiske arbejde med Sustainability/ESG/SDG Reporting.

Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability ekpsertviden, efterprøvede metoder og værktøjer med omverden. Læs mere om Tomorrow her

Webinar-rækken frem til sommer 2022

9. februar kl. 09.00-09.45

 • Title: “Sustainability/ESG Reporting – Planning the Process from A-Z
 • Content: Best Practice & Q&A
 • Guest speaker: Johan Dahl, Chief Sustainability Consultant, Danske Bank.

3. marts kl.  09.00-09.45

 • Title: “Sustainability/ESG Reporting – Indicators, Methodology and Performance (FutureFit)
 • Content: Best Practice & Q&A.
 • Guest speaker: Cora Olsen, Director of Sustainability & Regeneration, Better Energy.

21. april kl.  09.00-09.45

 • Title: “Sustainability/ESG Reporting – Developing & Implementing the ESG Strategy
 • Content: Best Practice & Q&A.
 • Guest speaker: Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director, Danfoss.

Læringsmålet for vores webinarer i 2022 er, at overdrage efterprøvede og brugbare metoder og værktøjer, som deltagerne kan anvende hjemme i egen organisation.

Hvem henvender webinar-rækken sig til?

 • Primært til nøglepersoner, der til dagligt beskæftiger sig strategisk og/eller operationelt med rapportering i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.

Vi etablerer endnu en netværksgruppe 

Vi oplever en stigende efterspørgsel på etableringen af endnu en Sustainability/ESG/SDG Reporting netværksgruppe.

I CSR Forum har vi allerede en netværksgruppe, der sammen løbende bliver klogere på best practice samt det helhedsorienterede og systematiske arbejde med Sustainability/ESG/SDG Reporting. Gruppen består af medlemmer fra virksomheder, såsom; Arla, Terma, Chr. Hansen, Ørsted, Maersk og Andel.

I forbindelse med de 3 webinarer inden sommerferien 2022, etablerer vi endnu et netværk.

Samarbejdspartnere og faglig kvalitetssikring 

Ovenstående aktiviteter i 2022 er udviklet i et tæt parløb mellem:

 • Danfoss
 • SDG Leadership
 • Department of Accounting, Copenhagen Business School
 • Danske Bank
 • CSR Forum
 • Bureau Veritas
 • Better Energy

Tilmelding til webinar-rækken og mere info om netværksgrupperne 

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk 

Læringsforløb, netværk og webinar-række om EU Taksonomien – Best practice og ekspertviden

Med udgangspunkt i en voksende efterspørgsel og succesfulde aktiviteter med omdrejningspunkt om EU Taksonomien i 2021, inviterer vi i 2022 til 6 webinarer og udbyder et virtuelt læringsprogram.

Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability ekspertviden, efterprøvede metoder og værktøjer med omverden. Læs mere om Tomorrow her

Webinar-rækken frem til sommer 2022

24. marts kl. 09.00-09.45 

 • Title: The Regulatory Process in the EU for Sustainable Finance and Ørsted’s Experiences related hereto
 • Content: Best Practice & Q&A
 • Guest Speaker: Peter Gylling Krusaa, Senior Lead Regulatory Advisor, Gas & Financial Regulation, Group Support, Ørsted

28. april. kl. 09.00-09.45 

 • Title: “A pragmatic approach to how to manage EU taxonomy obligations – strategically as well as operationally
 • Content: Best Practice & Q&A
 • Guest speaker: Frederik Bo Rementorp, Senior ESG Manager, A.P. Moller – Maersk

24. maj kl. 09.00-09.45 

 • Titel: “EU Taksonomien – “Samspillet mellem EU Taksonomien & CSRD – set fra en rapporteringsvinkel og et brugerperspektiv – et situationsbillede hvor er vi på rejsen
 • Indhold: Ekspert indsigter & Q&A
 • Indlægsholder: Birgitte Mogensen, Founder Board Management & Chairman USB udvalget, FSR – danske revisorer

Læringsmålet for vores webinarer i 2022 er, at overdrage efterprøvede og brugbare metoder og værktøjer, som deltagerne kan anvende hjemme i egen organisation.

Hvem henvender webinar-rækken sig til?

 • Primært for nøglepersoner, der stil dagligt beskæftiger sig strategisk og/eller operationelt med EU Taksonomien i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.

Læringsforløb 

I løbet af 2022 udbydes der et læringsforløb, hvor vi virtuelt over 3 undervisningsdage gør deltagerne klogere på området, baseret på Master Class metoden, hvor der fokuseres på best practice og ekspertviden. Konkret vil der være fokus på, at; overdrage efterprøvede og brugbare metoder og værktøjer, som deltagerne kan anvende hjemme i egen lokale praksis.

Samarbejdspartnere og faglig kvalitetssikring 

Ovenstående aktiviteter i 2022 er udviklet i et tæt parløb mellem:

 • A.P. Moller – Maersk
 • Department of Accounting, Copenhagen Business School
 • Ørsted
 • Andel
 • BDO
 • Bureau Veritas
 • Board Management

Tilmelding til webinarer samt mere info om læringsforløb

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk 

Webinar-række og netværk med fokus på det strategiske og systematiske arbejde med SDG

Vi inviterer vi til en webinar-række med samlet set 6 nedslag under titlen; ”The Systematic Approach to SDG & Value Creation Across Bottom Lines

Med vores webinarer i 2022 fremhæver vi erfaringer og indsigter i en kobling til best practice og overdragelse af metoder fra en række virksomheder, der arbejder strategisk og systematisk med FNs verdesmål i rela via Bureau Veritas SDG17 certificering. Læs mere på Bureau Veritas webside her

Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability ekspertviden, efterprøvede metoder og værktøjer med omverden. Læs mere om Tomorrow her

Webinar-rækken frem til sommer 2022

30. marts kl. 09.00-09.45

 • Titel: “Verdensmålene – Forretningsudvikling og værdiskabelse på tværs af flere bundlinjer” 
 • Indhold: Best Practice & Q&A
 • Indlægsholder: Sanne Strandskov, Head of Marketing & Sustainability Responsible Nopa Nordic 

26. april kl. 09.00-09.45

 • Titel: “Det systematiske arbejde med verdensmålene, som katalysator for organisationsudvikling på tværs” 
 • Indhold: Best Practice & Q&A
 • Indlægsholdere: Sanna Lambers, QHSE & HR Manager & Lykke Christensen, QHSE & Sustainability Coordinator, ProCon Wind Energy 

18. maj kl. 09.00-09.45

 • Titel: “Fra CSR til SDG – Den helhedsorienterede og systematiske tilgang til bæredygtighed
 • Indhold: Best Practice & Q&A
 • Indlægsholder: Louise Elver, CSR-chef, Elis Danmark 

Læringsmålet for vores webinarer i 2022 er, at overdrage efterprøvede og brugbare metoder og værktøjer, som deltagerne kan anvende hjemme i egen organisation.

Hvem henvender webinar-rækken sig til?

 • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som allerede arbejder eller skal arbejde med SDG i spillerummet mellem strategi og drift (QHSE/CSR/Sustainability/SDG/ESG). Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.

Netværksgruppe under etablering i regi af Bureau Veritas 

I Bureau Veritas har man allerede en netværksgruppe, der beskæftiger sig med best practice samt det helhedsorienterede og systematiske arbejde med SDG.

I forbindelse med de 3 webinarer frem mod sommerferien vil der blive løbet et netværk i gang i regi af Bureau Veritas.

Samarbejdspartnere og faglig kvalitetssikring 

Ovenstående aktiviteter i 2022 er udviklet i et tæt parløb mellem:

 • Elis Danmark
 • SDG Leadership
 • ProCon Wind Energy
 • Nopa Nordic
 • Bureau Veritas
 • CSR Forum

Tilmelding til webinar-rækken og mere info om netværk 

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk