Forretning for fremtiden – en webinar-række for SMV’er

Vi anser de danske SMV’er, som yderst kapable, viljestærke og modige. Derfor er det også de danske SMV’er, der i fremtiden skal være drivkraften i den bæredygtige udvikling af vores samfund.

For at understøtte SMV’ernes rejse, har vi tilrettelagt en webinar-række, hvor vi med et praksisnært fokus vil inspirere dig til, at tænke ud boxen, via best practice cases, hvor bæredygtighed og vækst på bundlinjen går hånd i hånd.

Det koster ikke noget at være med – og man må gerne tage en kollega, chef eller samarbejdspartner med under armen.

Webinar-række – programmer og tilmedling 

4. februar kl. 09.30-11.00 – Bæredygtighed i værdkæden – en optimeringen af forretningen 

I en stadig mere kompleks verden bliver virksomheder nødt til at arbejde aktivt med deres værdikæde for at integrere CSR og bæredygtighed. På dette webinar kigger vi ind i SMV’ers værdikæder, og hvilke skridt man kan tage for at optimere.

Dagens indlægsholdere:

 • Anna Kathrine Ahler Nielsen, Forretningsudvikling, CSR & marketing, Horn Bordplader A/S
 • Jesper Terp Christensen, CSR and Environmental Manager, Lemvig Müller A/S

Tilmedling via vores partner Green Network her

10. marts kl. 11.15-12.30 – Cirkulær økonomi – en nødvendig mulighed?

Cirkulær økonomi bliver ofte præsenteret som en kompliceret, men nødvendig omstilling alle virksomheder skal implementere. Alt imens bliver bæredygtighed et centralt konkurrenceparameter for de fleste virksomheder hvor cirkulær økonomi kan sikre bundlinjen og understøtte den grønne profil.

Dagens indlægsholdere:

 • Hør bl.a. Anders Koed Jensen fra TrÆls fortælle om hvordan de som SMV har tænkt cirkulær økonomi ind i forretningen helt fra start, og hvilke muligheder det har åbnet for dem.

Tilmedling via vores partner Green Network her 

 17. marts kl. 09.30-10.30 – Verdensmålene – en accelerator for vækst

Hvordan accelererer små og mellemstore danske virksomheders arbejde med at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller vækst på bundlinjen og samtidig bidrager til Verdensmålene? 

 Dagens oplægsholder: 

 •  Kenneth Storbank, CCO, TripleNine

Tilmedling via vores partner Green Network her 

28. april kl. 09.00-10.00 – Verdensmålene – en booster af forretningen 

Green Network og CSR Forum byder velkommen til dette webinar hvor vi vil sætte fokus på “hvordan skaleres væksten på bundlinjen med udgangspunkt i de produkter og løsninger, som din virksomhed allerede ligger inde med – i sammenhæng med Verdensmålene?”

Dagens indlægsholder:

 • Christian Rud Ingvardsen, Direktør, Christonik ApS, SDG Business Booster virksomhed

Tilmedling via vores partner Green Network her

Vil du vide mere

Skriv til csrforum@csrforum.dk

Online møder skærper vores fælles viden om verdensmålene – SDG Leadership

Over fem online-møder har vi her i november og december dykket vi ned i substansen, udfoldet og udforsket verdensmålene. Formålet har været at skærpe de indsigter, dialoger og perspektiver, som vi allesammen bærer med os videre ind i 2021. 

Møderækken

9. november 

 • Kl 12.30-14.00 – “Hvorfor verdensmålene er vigtige…, og hvordan de egentlig går og har det?“. Analyse og perspektivering v. Mogens Lykketoft, Tidl. formand for FN

 24. november

 • Kl. 10.30-12.00 – “Hvordan kan vi bruge verdensmålene som en strømpil i vores forståelse af fremtiden for vores virksomheder og organisationer?“.  Analyse og perspektivering v. Ida KrabekHead of Sustainability Programmes and Partnerships, Ørsted 
 • Kl. 13.00-14.30 – “Verdensmålene som driver for forandringer i private og offentlige organisationer og i samfundet“. Analyse og perspektivering v. Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Slagelse Kommune

2. december

 • Kl. 09.30-11.00 – “Hvad er det for nogle tendenser, vi er vidne til, som et forvarsel om en verden i forandring?”. Analyse og perspektivering v. Clara Halvorsen, Engagementschef, Verdens Bedste nyheder
 • Kl.. 13.00-14.30 – “Kan vi blive bedre til at kommunikere om verdensmålene ?“. Analyse og perspektivering v. Christina Blak, Kreativdirektør, We Love People

Mere info

Skriv til csrforum@csrforum.dk

Værdiskabelsen ved en tæt kobling af skattepraksis til virksomhedens CSR/Sustainability/SDG

Den 11. november afholdte netværksgruppen for ansvarlig skattepraksis og CSR/Sustainability/SDG, årets sidste netværksmøde.

Her gav Søren Dalby, Corporate Tax Partner, KPMG Acor Tax en opsamling på netværksforløbet i 2020; “Hvad har vi lært om værdiskabelsen ved en tæt kobling af skattepraksis til virksomhedens CSR/Sustainability/SDG”

Efterfølgende bidrog Frances Iris Lu, Head of CSR & Sustainability Services, KPMG Denmark med et crash course til brug for faglig faglig krumtap til netværksforløbet i 2021; “Megatrends in Sustainable Finance and Corporate Sustainability”. 

Mere info  

Skriv til csrforum@csrforum.dk

Mogens Lykketoft gæster SDG Leadership

Den 9. november blev det første af fem online sessioner med omdrejningspunkt om verdensmålene afholdt.

Her bidrog Mogens Lykketoft med sin analyse på “Hvorfor verdensmålene er vigtige, og hvordan kan det være, at de lige pludselig figurerer over det hele?”

CSR Forum havde inviteret på tværs af sit netværk.

Mere info  

Skriv til csrforum@csrforum.dk

 

 

Netværk skubber til praksis for CSR/ESG/Sustainability reporting

Den 12. november mødtes gruppen online for at dele indsigter, sparre og diskutere.

Birgitte Mogensen, Founder Board Mangement og Formand USB udvalget, FSR – danske revisorer, var dagens faglige indpisker med flg. relevante indspark:

 • “Best practice for CSR/Sustainability/Klima rapportering med udgangspunkt i årets nominerede og vindere i regi af CSR Prisen 2020”  
 • “Redegørelse om dataetik – nyt rapporteringskrav”

Lidt om gruppen

 • Arbejdsgruppen består af passionerede og dygtige nøglepersoner, der til dagligt udvikler og driver store virksomheders CSR/ESG/Sustainability reporting
 • Udvalgte eksperter og forskere er koblet på gruppen for at styrke fagligheden og fremdriften – også  mellem møderne
 • Arbejdsgruppen mødes årligt til fem halvdags-seminarer og fem kortere online-sessions, hvor CSR Forum faciliterer videndeling og networking samt tilrettelægger det faglige indhold

Netværksmøder i foråret 2021 (Online)

 • Den 14. januar – 14.00-16.30  
 • Den 18. marts – 14.00-16.30 
 • Den 28. april – 14.00-16.30 
 • Den 3. juni – 14.00-16.30

Mere info  

Skriv til csrforum@csrforum.dk

Kommuner for fremtiden

“Hvordan anvender vi – mest optimalt – den ny danske baseline for verdensmål, som et brugbart værktøj der understøtter mål- og implementeringsarbejdet i vores kommuner?”

Dette spørgsmål blev den 29. oktober belyst i en åben dialog- og udviklingsramme med over 30 deltagende kommuner på tværs af 12 kommuner.

Opsamling 

 • Præsentation af det ny SDG Leadership Videncenter, formålet med det hele og aktiviteter fremadrettet v. Caroline Aggestam Pontoppidan, Associate professor, PhD, Institut for Regnskab, CBS og  Karim Buus Drif, CSR Forum Chairman, SDG Leadership Founder 
 • Indflyvning til verdensmålene med afsæt i indsigter fra SDG Leadership netværksporet for bæredygtige kommuner v. Tidl. direktør i Herlev Kommune 
 • Indsigter i den danske verdensmål-baseline, som frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling i Danmark v. Majbritt Skov, Partner, Director, Deloitte Economics 
 • Indsigter i Sønderborg Kommunes arbejde med Vores Mål v. Lene Sternsdorf, Klimakoordinator, Sønderborg Kommune
 • Internationale best practice cases og ny forsking v. Caroline Aggestam Pontoppidan, Associate professor, PhD, Institut for Regnskab, CBS
 • Diskussion, perspektivering og etablering af en fælles kapacitet

Kommende SDG Leadership online-symposier i 2021 (Online)

 • Den 28. januar kl. 13.30-15.30
 • Den 4. maj kl. 13.30-15.30
 • Den 10. juni kl. 13.30-15.30

Deltagelse

 • Tilmeld dig ved at skrive til csrforum@csrforum.dk