Den 27. Juni deltog jeg i konferencen for Cirkulære Indkøb arrangeret af KL og Forum for Bæredygtige Indkøb. Et helt igennem godt arrangement, med gode indlægsholdere der beskæftiger sig med det Cirkulære på flere niveauer. Denne artikel beskriver hovedpointerne vedrørende indsats, praksis og struktur for Cirkulære indkøb.

Cirkulære Indkøb blev introduceret grundigt af blandt andre Flemming Besenbacher, formand for Advisory Board og formand for bestyrelsen i Carlsberg Fonden. En lokalpolitiker fra Aalborg Kommune beskrev Aalborgs Kommunes politiske veje til at arbejde med cirkulære indkøb, og så var der en konkret case omkring istandsættelse og genanvendelse af skolemøbler og anbringe dem i nye læringsmiljøer – en spændende case med interessant potentiale.

Vi er der ikke endnu!

Jeg sad dog tilbage med en oplevelse af, at cirkulær økonomi i det offentlige stadig er baseret på enkeltstående projekter, og som primært baseres på enkeltstående ildsjæle i stedet for et reelt cirkulært strategisk fundament. For mig er det et vigtigt mål, at organisationer tænker cirkulære indkøb ind som en del af det strategiske fundament. Dér er vi ikke endnu.    

For fire år siden deltog jeg i et lignende arrangement – også i Forum for Bæredygtige indkøb  – og jeg oplevede ikke at Danmarks kommuner og Regioner er kommet stort videre.

Naturligvis er det ikke rimeligt at vurdere Kommuners og Regioners samlede arbejde på ud fra denne konference, men jeg vil alligevel mene, at vi burde være kommet længere på både et politisk/strategisk og operationelt niveau.

Hvad kan nogle af årsagerne være?

En indikation kom tydeligt frem, da jeg senere på dagen deltog i Workshoppen med titlen: ”Samarbejde og organisationer bag de cirkulære indkøb” . Her var en række kommuner, en Region, en større og et par mindre virksomheder repræsenterede.

En af de første udfordringer der blev nævnt var ”os der sidder i Klima/miljø/bæredygtigheds afdelingerne i Regionerne og kommunerne blive ofte ikke lyttet til og vi bliver sat i den der lidt fodformede kasse, hvor ting som ofte er lidt for komplekse, vores gennemslagskraft er lille og vores handlinger begrænset som følge heraf”.

Når CSR bliver skudt til hjørne

Jeg kan godt nikke genkendende til denne placering af CSR – i min egenskab af CSR konsulent har jeg flere gange oplevet virksomhedernes eget syn på CSR. CSR bliver ofte projekter som ikke nødvendigvis implementeres uanset hvor god en idé det måtte være – og der videreudvikles ikke på det.

Men denne position kan og skal man selv aktivt ændre på:

  1. Tænk alle dine Projekter og tiltag som har noget med Bæredygtighed/Klima/Cirkulære indkøb som en businesscase, fremlæg det som en og evaluér det som en
  2. Beting at såfremt resultaterne er gode er det et KRAV at de implementeres, ikke bare i den enkelte enhed, men i hele kommunen. Naturligvis skal det samtidig deles med andre kommuner. Et godt eksempel er netop Aalborg Kommunes skolemøbel projekt.
  3. Kommuner og Regioner er også virksomheder og i virksomheder kommer man ikke uden om at ”Money talks”. Med en god økonomisk business case OG et projekt der gør gode og nyttige ting for borgerne, vil Borgmestre, Regionsråds formænd, kommunalbestyrelser , regionsråd og økonomifolkene i Regioner og kommuner nu være lydhøre.

I plenum blev der spurgt ind til, hvor Staten var ift. Cirkulære indkøb og cirkulær tænkning, samt hvordan man med lovgivning og regelsæt på et overordnet plan kan gøre offentlige indkøb nemmere og mere fornuftige. Med henblik på at staten bidrager til at skabe en hurtigere og bedre fremdrift på den Cirkulære tænkning og udvikling.

Dette var et godt spørgsmål der ikke blev besvaret – og som hermed er givet videre…

Tak for en god eftermiddag i det Cirkulære tegn – lad os sammen rykke lidt hurtigere!

Mettes profil:

Jeg stiftede Responzibility efter 12 år i Forlagsbranchen som Kommunikation og Marketing chef. I Responzibility arbejder jeg med Life Cirkle Assessments – LCA og Cirkulær Økonomi og ressourceøkonomi.

3 dage i ugen arbejder jeg fast i en Virksomhed som CSR Manager med primær opgaver i discipliner som Leverandørstyring, BSCI Standarden, Fødevarekontaktmaterialer og diverse certificeringer.