Onsdag den 23. Maj var Christiansborg samlingspunkt for spidser og interesserede i grøn energi og investering med henblik på bl.a. at diskutere, hvordan der kan arbejdes hen mod Paris-aftalen 2015.

Til konferencen blev der stillet spørgsmålstegn ved politikeres rolle i arbejdet mod grøn energi og stillet skarpt på vigtigheden af, at det er de rigtige data og analyser der bliver arbejdet med i forbindelse med konsekvenserne af virksomheders og investeringsfondes passivitet.

Rasmus Nordquist (MP), Alternativet, åbnede med en introduktion til den (ønskede) politiske grønne omstilling, hvorefter vi igennem en videooptagelse fra Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation, og en af hoved arkitekterne bag Paris-aftalen, fik et indblik i udviklingen af risikominimering i investeringsverdenen. Herefter gav Michael Waldron, Energy Investment Analyst at the IEAS, et oplæg omkring konkrete analyser af energisituationen.

Sian Ferguson, Trust executive at the Sainsbury Family Charitable Trust, satte fokus på det finansielle, lovpligtige og etiske omkring vigtigheden af investorenes omstilling fra at investere i fossile brændstoffer til investering i vedvarende energi.

Oplæggene gav som vist ovenfor en meget bred viden både teknisk og praktisk i hvordan det både er nødvendigt med en grøn omstilling indenfor investering, men også minimeringen af risiciene herved.

Henrik Jeppesen, Carbon Tracker, Head of investor Outreach North America, gav et oplæg om økonomisk attraktive investeringer og en indsigt i at fossile brændstoffer simpelthen ikke er en økonomisk bæredygtig investering længere. Konferencen sluttede af med en paneldebat bestående af Troels Børrild fra MP-Pension, Søren Larsen, Nykredit og Kasper Billy Jacobsen fra Sparinvest, som svarede på nogle meget direkte spørgsmål omkring, hvad investorer helt konkret kan gøre, både for at opnå målene i Paris-aftalen og samtidig tilgodese deres kunder.

Find flere udvalgte faglige CSR Forum events her