Community & Medlemsorganisering

Community for Sustainability Professionals

I CSR Forum er netværket og relationerne lige så vigtige som fagligheden her og nu. Netværkstankegangen er derfor i fokus, så relationerne mellem medlemmerne styrkes og opbygges. Der er således utallige eksempler på, at relationer har resulteret i løsninger på konkrete udfordringer.

Det personlige fællesskab

Vores medlemmer bidrager passioneret til CSR Forums community – og de står ikke tilbage for, at dele ud af værdifulde erfaringer og indsigter med hinanden og omverden.

Med mere end 15 år på bagen, som non-profit forening, er medlemmernes store personlige engagement en hjørnesten i den løbende styrkelse og udvikling af fælleskabet.

Organisering af foreningens medlemmer

Vi organiserer os i små og store interessefælleskaber i form af mindre og større grupper, hvor vi i fuld fortrolighed deler praksisnær viden og erfaringer. Vi dykker løbende ned i specifikke områder der optager medlemmerne og der gives mulighed for fordybelse på tværs af de mange grupper.

I CSR Forum knopskyder således hele tiden nye grupper, hvor medlemmer går sammen og sætter fokus på et specifikt fagligt område eller en særlig branche/sektor, over længere eller kortere tid.

Alle gruppemøder faciliteres af en erfaren mødeleder og moderator, som sikrer fremdrift, både på møderne – og mellem møderne.

Sådan bliver du en del af fællesskabet

Alle nye medlemmer tages i hånden fra start af. Velkomst- og indflyvningsproceduren varetages af en dedikeret ressourceperson fra CSR Forums sekretariat, som sikrer at den enkelte hurtigt og effektivt finder på plads i vores community.

Læs mere og ansøg om dit personlige CSR Forum medlemskab her