Siden 2017 har vi haft fokus på at koble foreningen tættere på Akademia. 

Med afsæt i en løbende overvågning af relevant ny forskning, finder vi frem til de forskere, som vi mener kan understøtte medlemmernes faglighed og perspektiver.

Flere forskere er med tiden blevet trukket ind, som ressourcepersoner med direkte tilknytning til vores medlemsnetværk og arbejdsgrupper. Her deltager de på lige fod med virksomhederne. 

Forskerne bidrager desuden til selve kurateringen af det faglige indhold på tværs af vores netværksforløb og forskellige uddannelser.

Derudover faciliterer CSR Forums rådgivende sekretariat brobygning imellem virksomheder og forskere. Her faciliterer CSR Forum dialogen og fungerer, som tovholder på kvalificering af funding, projektdesign og kommunikation.

Vil du videre mere om CSR Forums brobyggende initiativer?

Skriv til csrforum@csrforum.dk