Som lovet samler vi her op på etableringen af den CSR Forum arbejdsgruppe, som vi formelt besluttede at etablere i forlængelse af vores webinar om EU-taksonomien tilbage i maj.

Arbejdsgruppen

Vi har gode erfaringer med at etablere og facilitere ad-hoc arbejdsgrupper i CSR Forum. En af erfaringerne er, at kvaliteten igen vinder over kvantiteten, hvilket betyder at vi gør os ekstra umage i at finde frem til de helt rigtige ressourcepersoner og den rette sammensætning af gruppen.

Baggrund og opdrag 

I CSR Forum har vi igennem de seneste 12-18 måneder fået flere og flere henvendelser fra vores medlemmer og andre i vores økosystem, der ønsker EU Taksonomien udforsket og udfoldet. De vil prøve at forstå, hvad der “rammer” dem og hvordan de bedst muligt kan imødekomme kravene. 

Grundet dette og i tråd med foreningens formålsparagraf om at udbrede brugbar viden, har vi sat os for, at samle en gruppe kloge hoveder på tværs af faglighed og kontekster. Sammen skal gruppen bruge efteråret til at omfavne kompleksiteten og skabe et fortroligt rum for en fælles refleksion, en åben diskussion og en tværfaglig perspektivering.

Problemformulering

Herunder har vi fra sekretariatets side udarbejdet en midlertidig problemformulering, der afspejler vores medlemsdialog på området:

  • “Hvordan sikrer vi at EU taksonomien løfter danske virksomheders konkurrenceevne og bliver en katalysator for den bæredygtige udvikling globalt?”

Formål 

Jf. vores formålsparagraf er ambitionen med gruppens arbejde, at der i processen udfoldes brugbar viden, som kan deles med andre CSR Forum medlemmer og omverden i form af f.eks. et webinar, en artikel i et relevant medie, en how-to-guide, en konference eller noget helt femte. 

Det er arbejdsgruppen selv der bestemmer, hvad der skal deles og hvordan.

Mere info om arbejdsgruppen 

  • Skriv til csrforum@csrforum.dk