I foråret er der blevet arbejdet tæt og hårdt sammen med lokale aktører på tværs af sektorer, brancher, fagligheder og landsdele at realisere  CSR Forum, som en landsdækkende forening.

Det er således os en stor glæde at vi her kan løfte sløret fra resultatet af 1. etape og bringe nyheden om, at CSR Forum fra den 1. august, åbner 2 nye lokale afdelinger i hhv. Odense og Aarhus.

Begge afdelinger drives af ildsjæle der vil bruge det kommende efterår på dialog, networking og nedbrydning af siloer i udforskningen af den lokale DNA.

I september måned vil de 3 CSR Forum afdelinger invitere til åbne dialogmøder for at styrke vores indsigter lokalt og på tværs, for på den måde bedst at sikre vores medlemmers interesser.

Datoerne og tidspunkterne for det første dialogmøde er fastsat til mandag den 18. september fra klokken 09.00-11.00. Dialogmøderne vil blive yderligere beskrevet under vores Events efter ferien/erhvervspraktikken.

I de kommende uger vil vi her på bloggen sætte de lokale ildsjæle i stævne og fortælle meget mere om CSR Forum’s vokseværk.