Siden begyndelsen af 00’erne  har CSR Forum været et af Danmarks foretrukne faglige samlingssteder for professionelle på CSR- og bæredygtighedsområdet. Mere end 1000 personer har over tid været i forbindelse med CSR Forum, som menige medlemmer, nyhedsbrevsmodtagere, aktive frivillige, samarbejdspartnere, oplægsholdere, skribenter, bestyrelsesmedlemmer, følgere på LinkedIn eller på anden vis. Se billedet i toppen af blogindlægget for den eksakte tværfaglighed i CSR Forum. 

I udgangen af 2015 stod foreningen – grundet udeblivende fremdrift – til lukning af den daværende bestyrelse.

100 % medlemsdrevet blev der søsat en redningsplan og i marts 2016, blev der således indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor en håndfuld ildsjæle blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Kortlægning, dialog og inddragelse

Siden  april 2016 har foreningens sekretariat  arbejdet på at kortlægge og inddrage de mange personer, der på den ene eller anden måde har bidraget til CSR Forum.  Der er blandt andet blevet udført en online spørgeskemaundersøgelse med mere end 500 respondenter og besøgt over 50 virksomheder, organisationer, forskningsinstitutioner, myndigheder og andre CSR Forum relaterede interessenter. Dialogen med de mange engagerede interessenter udbygges og styrkes i 2017.

 

Læs blandt andet om vores Dialogmøder i foråret her.