I november og december 2016 valgte en håndfuld passive CSR Forum-topfolk at træde tilbage fra det demokratisk forpligtende tillidshverv, som bestyrelsesmedlemmer i CSR Forum, herunder at undsige sig alle forpligtelser i relation til foreningens regnskab for den gældende valgperiode på 2 år.

For at sikre de udtrædende bestyrelsesmedlemmer, den blivende bestyrelse og ikke mindst den demokratiske proces i CSR Forum, valgte formanden fra start af at søsætte en undersøgelse til brug for 100 % transparens.

Advokaterne Bent Ellgaards Petersens og Viggo Bækgards indsigter i forløbet og rådgivning, betød at formanden, resten af den siddende bestyrelse og revisor, med afsæt i et hasteindkaldt bestyrelsesmøde d. 18/2 2017 besluttede, at:

  • Acceptere de 5 passive bestyrelsesmedlemmers ønske om udtræden af bestyrelsesarbejdet
  • Acceptere de 5 passive bestyrelsesmedlemmers ønske om fritagelse for personlig økonomisk hæftelse
  • Foreningens revisor, formanden og uvildig revisor udarbejder foreningens årsregnskab for perioden
  • Generalforsamlingen udsættes fra marts til juni 2017
  • Dette besluttes på bestyrelsesplan og sker uden inddragelse af foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen

Sikring af den demokratiske proces op til udskudt generalforsamling 

For at sikre foreningensdemokratiet i den noget ekstraordinære situation, har formanden med et flertal i den trimmede tilbageværende bestyrelse, valgt at nedsætte en medlemsdrevet task force, der med afsæt i CSR Forums eksisterende erfaringer, skal overvåge den demokratiske proces samt udarbejde et udkast til nye og tidssvarende vedtægter frem mod den udskudte generalforsamling.

Fremtidens bestyrelse, er medlemmerne i CSR Forum!

Siden foreningens inaktivitet i 2014/2015, har der hverken været et kontinuerligt medlemstilbud eller frivillige kræfter til at fastholde de mange medlemmer, herunder kræfter til indkrævning af kontingent. 

Torsdag d. 15/6 2017 kan du som medlem af CSR Forum bruge din forenings-demokratiske ret og lade din stemme tælle for CSR Forums fremtid.

Generalforsamlingen skal gøre op med foreningens forældede vedtægter, lytte til formandens beretning, godkende regnskabet og så skal der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter, som skal udfylde de tomme pladser i bestyrelseslokalet omkring mahognibordet.

Fra d. 1/4 – 1/5 2017 har du mulighed for at melde dig ind i CSR Forum for blot 300 Kr. og på den måde få ret til at støtte og styrke den demokratiske proces i vores allesammens CSR Forum.

Meld dig ind her

 

Læser info:

Foreningens regnskab er til sidste behandling hos vores egen revisor. Herefter skal det en tur forbi ekstern revison for sidenhen at publiceret her på siden.

Kan den utålmodige ildsjæl ikke vente til  generalforssamlingen i juni, men ønsker pludselig indflydelse og dermed at impulsivt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, kan guidelines herfor, læses i foreningens vedtægter  her.

Læs mere om CSR Forums organisering her