I 2019 etablerede foreningen CSR Forum i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen et netværksorienterede læringsforløb for kommuner, der sammen ønskede at udforske og udfolde FNs verdensmål.

I 2020 afsluttede CSR Forum samarbejdet med Mandag Morgen. Men fortsatte sammen med en del af de deltagende kommuner samt nye kommuner et netværk og åbnede netværket sig mod omverden ved, at dele ud af refleksioner, afprøvninger, best practice og nyeste viden om kommuners arbejde med bæredygtighed bredt og på flere bundlinjer.  

I 2021 etableres der vidensbaserede partnerskaber med CBS, Deloitte, KL, Cphfacilitation og RUC. Fagligt fokus på den danske SDG-baseline, best practice, kollektiv læring via online-symposier og virtuelle netværksmøder.   

CSR Forum x KL

I en netop publiceret artikel om CSR Forums netværk for SDG Leadership kommune, beskriver KL ovenstående rejse samt udfolder de indsigter, som netværket har genereret i fælleskab. Derudover beskrives en best practice case, hvor netværkssekretariatet og netværket har understøttet Sønderborg Kommune i sin sammenhængende og målrettede udviklingsproces. En samarbejde man kan høre mere om den 11. juni, når Sønderborg Kommune og CSR Forum sammen gæster KLs webinar 

Læs artiklen på KLs webside og mere om  webinaret den 11. maj her

Mere info

Skriv til sekretariatet på csrforum@csrforum.dk