I dette CSR Forum netværk sætter vi medlemmerne i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Og til at se klimahandlinger i kobling til EU-taksonomien og CSRD-direktivet samt vurdere indsatsernes forretningsmæssige værdi og potentiale på tværs af flere bundlinjer.

Medlemmerne bliver på den måde klædt på til at blive klimaledere og kulturbærere og til at udgøre en ressource på området for andre medarbejdere i organisationen.

Det faglige indhold er tilrettelagt sådan, at den nye viden, metoderne der overdrages og best practice cases, kan bruges i en praktisk hverdag. 

Hvad får du ud af at være med i gruppen?

 • Erfaringsudveksling faciliteret af professionelle mødeledere
 • Ny viden tilføres løbende gruppen i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med fokus på nye partnerskaber og samarbejder
 • Adgang til ekspertviden, best practice cases og efterprøvede værktøjer

Møder i efteråret 2023 / foråret 2024

 • 24. oktober 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. november 2023 kl. 09.00-11.00 – online
 • 6. februar 2024 kl. 09.00-13.00 – hybrid
 • 19. marts 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 23. april 2024 kl. 09.00-11.00 – online
 • 28. maj kl. 12.00-16.00 – hybrid

Gruppens faste mødeledere

 • Gitte Grove Poulsen, AC-konsulent, Vejle Kommune
 • Karim Buus Drif, Sr. ESG Advisor

Medlemsvilkår og kontingent 

 • Personligt CSR Forum medlemskab i 12 måneder med fast tilknytning til netværksgruppen
 • Årlig kontingent er 11.000 kr.
 • 9.000 kr. for eksisterende CSR Forum medlemmer
 • Din virksomhed har mulighed for, at betale dit kontingent

Vil du vide mere om gruppen?