I 2020 åbnes der op for nye medlemmer og flere partnerskaber kommer til. Derfor udvides kapaciteten i sekretariatet. Det betyder konkret, at der tilføres flere ressourcer til den daglige fremdrift og løbende faglige udvikling og kvalitetsikring på tværs af medlemaktiviteterne, partnerskaberne og de mange mindre og større projekter, der opstår i mellemrummene.

Organisationsbeskrivelse

Sekretariatet består af to teams. Et team som skaber fremdrift i det daglige og et team bestående af udvalgte ressourcepersoner, der bidrager med rådgivning og faglig sparring internt i CSR Forum eller i relation til foreningens projekter med omverden.

Ugentligt holdes der et møde, hvor begge teams bringes sammen for at dele viden og indsigter. Hvor der er behov og det giver mening, nedsættes små tværgående ad-hoc arbejdsgrupper.

Mød folkene I de to teams her

Vil du vide mere om CSR Forums sekretariat

Skriv til os på csrforum@csrforum.dk