Hvordan foregår CSR-rapportering i praksis?

Det fik vi indblik i til månedens 3. lecture om CSR-rapportering, hvor Trine Pondal fortalte om Pandoras arbejde med CSR. Alle deltagere fik udleveret et eksemplar af Pandoras CSR-rapport fra 2016, hvilket skabte et godt udgangspunkt for den efterfølgende debat, som bl.a. handlede om hvilke overvejelser, der ligger bag de parametre, som smykkevirksomheden rapporterer om. Herfra udsprang yderligere en diskussion om forskellen på intern og ekstern CSR-kommunikation, og hvordan arbejdet med CSR kan være med til at påvirke virksomhedskulturen.

CSR i et større perspektiv

Marie Voldby fra Deloitte gav en god opfølgning på de 2 forrige CSR-lectures og fortalte bl.a. om hovedtrends inden for CSR-rapportering og hvilke faktorer, der driver udviklingen inden for området. De vigtige internationale standarder såsom GRI og AccounAbility Principles Standard (AA1000) forklaredes med let forståelige modeller.

Vores moderator Christel Skousen Thrane styrede den efterfølgende debat, bidrog med spørgsmål og sørgede for en god dynamik mellem oplægsholdere og publikum.

Deltag til Lecture 4

Du kan stadig nå med til Lecture 4 om CSR-rapportering, hvor:

  • Mia Kaspersen fra CBS holder oplæg om ”Non-Financial Reporting, Data Processing & Stakeholder Involvement”
  • Anne Gadegaard fra Novo Nordisk holder oplæg om ”How to link CSR Reporting to Business Strategy”
  • Debatten styres af Joachim Kattrup fra Økonomisk Ugebrev

Deltagelse er gratis, du skal blot møde op på CBS lokale SP216 onsdag den 22. november fra 14.30-16.
Læs mere her

Skrevet af Linda Thyme