Stakeholders og strategi

Stakeholders og strategi var blandt hovedemnerne til lecture 4 om CSR-rapportering, hvor det stod klart, at man næppe kommer sovende til en god CSR-rapport. Som Mia Kaspersen fra CBS påpegede, er datagrundlaget ofte svært at indhente, hvilket dels skyldes, at faktorer såsom bæredygtighed og trivsel kan være svære at måle, men også at virksomhedskulturen mange steder ikke er indstillet på at prioritere CSR-medarbejdernes anmodninger om data-adgang. Der er i denne sammenhæng nogle kulturelle og organisatoriske aspekter, der med fordel kan ændres, så CSR lettere kan integreres i virksomhederne.

Herudover har interessenter såsom leverandører, slutbrugere og investorer brug for vidt forskellig information. Målgruppen må derfor udvælges nøje blandt interessenterne, og ideelt set skal de udvalgte rapporterings-emner både være relaterede til virksomhedens kerneforretning og være relevante for målgruppen. Samtidig er det vigtigt, at rapporten fremstår ”balanceret”, så alle relevante emner rundes (også dem, det er mest fristende at udelade!), så det bliver lettere for målgruppen – fx investorer – at træffe beslutninger.

Heldigvis kunne Anne Gadegaard fra Novo Nordisk give gode eksempler på, hvordan en virksomhed kan arbejde strategisk og målrettet med CSR. Her var fokus bl.a. ”materiality” (dvs. overensstemmelse CSR og virksomhedens kerneforretning), FN’s verdensmål, Novo Nordisks tredobbelte bundlinje og hvordan man arbejder med CSR i et langtidsperspektiv. Novo Nordisk vandt i sidste måned FSR’s ”CSR Rapporteringspris 2017”, så der var nogle gode indsigter at få med på vejen.

Joachim Kattrup fra Økonomisk Ugebrev gav os et indblik i, hvordan han som journalist læser en CSR-rapport for at kunne vurdere den objektivt og sikre sig ikke at falde for misvisende informationer. Herefter ledte han debatten mellem publikum og de to oplægsholdere, som supplerede hinanden godt.

Fremadrettet

I CSR Forum vil vi nu evaluere forløbet, som i alt har omfattet 4 lectures om CSR-rapportering.
Vi har bl.a. gjort os nogle erfaringer med forskellige lecture-formater og samarbejdet med både CBS-studenterforeningen  OIKOS, vores moderatorer Joachim Kattrup og Christel Skousen Thrane og nydt de gode input, vores oplægsholdere er kommet med.
Læs evt. mere i indlæggene om Lecture 1, Lecture 2 og Lecture 3.

Den co-creation workshop, som vi havde planlagt at afholde efter Lecture 4, har vi besluttet at rykke til efter evalueringen. Den er derfor rykket til det nye år, og I vil høre mere, så snart der er nyt.

Indtil nu vil vi sige: Tak for et godt forløb!

Skrevet af Linda Thyme