Siden december 2017 har vi i CSR Forum overvåget danske virksomheders implementering af nye krav til CSR jf. Årsregnskabsloven

Målet er fortsat at bidrage til et oplyst grundlag, som henter CSR rapportering fra en omkostning til en rentabel investering hos den enkelte virksomhed.

I juli sidste 2018 lancerede vi de første indsigter fra monitoreringen. Indsigter vi siden hen har udforsket og udfoldet i vores netværk af eksperter og indsigtsfulde praktikkere.

Konkret har vi i perioden afholdt en faglig møderække, hvor vi har zoomet ind på udvalgte problematikker og temaer. Læs fx om vores møde om Gender Equality and Diversity i samarbejde med IKEA, PANDORA og EY her.

Vi har desuden lanceret et læringsforløb i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, hvor fokus er på koblingen i mellem den lovpligtige CSR rapportering og det strategiske arbejde med FNs verdensmål. Det faglige indhold er udviklet i tæt dialog med førende folk på området. Læs mere her

I løbet af efteråret udkommer vi med flere indsigter fra vores monitorering og updates på vores mange understøttende aktiviteter.

Skriv til hvis du vil vide mere om CSR Forum fokus på CSR rapportering på csrforum@csrforum.dk