Hvordan kan foreninger og virksomheder skabe højere værdi for hinanden? – Og for samfundet?

Vi er overbevist om, at det bedst sker, hvis de mødes. Derfor vil vi skabe en platform, hvor virksomheder og foreninger kan møde hinanden ansigt til ansigt, kortlægge behov og ikke mindst gå sammen om at løse problemstillinger på tværs.

For at opnå dette, vil vi relancere konceptet CSR Speed Dating og mødtes denne uge med repræsentanter fra Skandia, Frivilligcenter Amager og Frivilligcenter Vesterbro med henblik på at afklare, hvordan vi bedst skaber et rum, hvor meningsfulde relationer kan opstå.

Ét af mødets vigtigste output var, at vi fik italesat, hvordan både foreninger og virksomheder kan få glæde af CSR speed dating. Foreningerne kan bl.a. indhente hjælp til konkrete udfordringer såsom digitale løsninger og formidling. Samtidig kan virksomhederne opnå bedre indblik i hvad der rør sig i lokalsamfundet, og få inspiration til – og erfaring med – hvordan de bedst skaber en meningsfuld CSR-profil.

Vi glæder os til næste møde om, hvordan vi aktiverer det kæmpe potentiale, der ligger i at skabe nye samarbejdskonstellationer. Mødet afholdes efter nytår, og har du input, hører vi gerne fra dig.
CSR speed datings hjemmeside kan besøges hér.

Skrevet af Linda Thyme