CSR Forum er til for at hjælpe alle virksomheder mod en transformation af et bæredygtigt dansk erhvervsliv. Det er ikke et spørgsmål om omkostninger, det er et spørgsmål om at blive en del af den nye verden, hvor kunden er i centrum og forventer at modtage produkter med et minimalt negativt aftryk på kloden. I stedet for fokus på kortsigtet omkostningsminimering, ser vi et stort værdiskabende potentiale og en måde at differentiere sig fra sine konkurrenter på. Lad os lukke kløften mellem den gamle og den nye verden sammen!

Ved at klæde CSR- og bæredygtighedsprofessionelle på med viden og -metoder til at påvirke og overbevise organisationerne de arbejder med, støtter vi disse ildsjæle i at transformere og konvertere dem til morgendagens sande bæredygtige virksomheder

Vi gør dette ved at stille nøgleviden, succeshistorier og vindermetoder til rådighed igennem alle vores kanaler og initiativer. Alt sammen i tæt samarbejde med alle vores inspirerende medlemmer, hvorfra vi udvikler de vigtigste indsigter og innovative løsninger.

De mest afgørende elementer i en bæredygtig transformation og dermed vores fokusområder er således en målrettet facilitering af:

  • Community og
  • Transparens

Fuld transparens er en grundlæggende forudsætning som formidler af relevant og værdifuld information og samtidig en accelerator for indflydelse og gennemslagskraft på bæredygtighedsområdet.

I erkendelse af at den nødvendige transformation skal ske nedefra-op, vil vores primære målgruppe være ildsjæle der kan, vil og brænder for sagen! Vi tror inderligt på, at hvis vi igennem vores community kan få denne gruppe engageret, vil resten følge med på sigt.

Formålet med vores metodiske tilgang

Vi tager udgangspunkt i en eksperimenterende metodetilgang, hvor vi sætter testprojekter i værk så tidligt som muligt, så vi lærer igennem succeser og fejl tidligst muligt i processen og derved udvikler de stærkeste prototyper til læring for alle vores medlemmer.

Den eksperimenterende tilgang er særlig effektiv, når den kombineres med tidlig brugerinvolvering for at få så mange input og tidligere tilbagemeldinger fra de involverede interessenter. En interaktiv og demokratisk tilgang skaber fundamentet for et stærkt community med stærkt tilknytningsforhold og loyalitet.

Vi vil altid have fokus på læring og vidensdeling. Derfor vil vi altid tilstræbe at opsamle proces, publikationer, resultater og tilbagemeldinger fra deltagere og samarbejdspartnere – til dokumentation og læring for foreningen internt, medlemmer og andre interessenter.

Vi arbejder fortsat på strategiudviklingen og i samarbejde med We Love People, vil vi inden længe lancerer en opdateret version af vores strategi. Hvis du vil høre mere om vores strategi, initiativer og aktiviteter, så kontakt os gerne eller besøg os på vores kontor. Vi vil altid gerne fortælle om vores forening og hører også meget gerne input og gode idéer til videreudvikling. På forhånd tak!