Den 8. december afholdtes den sidste virtuelle session i webinar-rækken under titlen; “Kommunerne som accelerator af den bæredygtige transformation”, som er fagligt udviklet af CSR Forum, SDG Leadership, KL og Bureau Veritas i et tæt fagligt parløb med flere kommuner på tværs af landet.

Reportage

  • Indlæg – Det globale bynetværk C40 har i 2021 godkendt Frederikshavn Kommunes Klimaplan, der beskriver hvordan kommunen vil reducere udledningen med 70% inden 2030 – og med 100% i 2050. Planen indeholder partnerskaber med landbruget, havne/skibsfarten og erhvervslivet.
  • Chefkonsulent Bente Bundgård Jokumsen, Frederikshavn, fortalte på mødet fortælle om kommunens arbejde med planen, herunder arbejdet med at række ud til alle aktører i kommunen.
  • Dialog – På baggrund af ovenstående indlæg faciliteres en samtale om udfordringer og foreløbige resultater af arbejdet hos de deltagende kommuner, herunder om hvordan man bruger rammen “Climate Action Planning Framework” til at måle på flere bundlinjer“. 
  • Samtalen blev faciliteret af CSR Forums SDG Leadership moderator, Flemming Olsen.

Mere info og på gensyn i 2022

  • Skriv til csrforum@csrforum.dk