Dan Boding-Jensen fra Væksthus Hovedstaden holder forlænget weekend på Færøerne for at vandre i de lokale fjelde, men nåede lige en snak med CSR Forum om, hvad han ser i det danske marked når det gælder grøn omstilling.

  Hvor længe har du lavet arbejde for Væksthuset?

Jeg startede i Væksthus Hovedstaden for tre år siden efter at have arbejdet ti år i Vestforbrænding. De sidste 2,5 år har jeg haft ansvar for projektet Grøn vækst via grønne forretningsmodeller. Væksthus Hovedstaden har primært kunder indenfor SMV gruppen, hvor vi ser tre forskellige hovedgrupper: Dem der overvejer at starte virksomhed, de små nye virksomheder med op til fem ansatte, og de større SMV’er med op til 250 ansatte. Vi møder i praksis i den sidste gruppe klart flest med op til 100 ansatte.

Totalt møder vi omkring 2000 virksomheder om året, i forskellige sektorer. Ud af de 2000, er der omtrent 600 der får individuel vejledning. Videre, deltager ni virksomheder netop nu i vores ’grønne omstillingsprogram’ og de repræsenterer ni forskellige brancher.

– Hvad ønsker du at se i grøn omstilling i Danmark?

Jeg ser helt klart et meget stort økonomisk potentiale, og gode forudsætninger for danske virksomheder at deltage i den innovation, der er nødvendig for at gå fra en lineær til cirkulær økonomi. Grøn omstilling passer også godt i et land som Danmark. Det er ikke sikkert, at vi skal satse på stor-skala produktion, men vi har en helt klar en rolle at spille i den omstilling af de værdikæder der skal til for at komme videre med den cirkulære tankegang.

Vi er i Danmark ikke nødvendigvis ledende på det globale plan, og vi ser blandt andet Holland og flere Amerikanske stater der er langt fremme i udviklingen generelt. Samtidig er der andre lande, som gør det godt inden for mere specifikke områder.

Vi ser den grønne omstilling i to niveauer i Danmark – et på virksomhedsniveau, hvor vugge-til-vugge (cradle-to-cradle) fylder mere og mere, og et på samfundsniveau, hvor cirkulær økonomi er i fokus.

Noget af det jeg oplever som fylder en del er, at danske virksomhederne udtrykker stor ydmyghed i forhold til deres muligheder for at øve indflydelse på deres leverandører. De grønne krav og ønsker skaber grobund for at leverandørerne kan differentiere sig i forhold til andre kunder. Derfor kan vejen til grønne leverandører være noget kortere end de fleste forventer.   Når  leverandørerne honorerer de grønne krav stillet af f.eks. danske virksomheder, vil det også have en ’spillover effect’ til andre markeder i den globale landsby.

– Hvad ser du som den største udfordring?

Omstillingen er stadig forsinket af at for mange af de nye virksomheder i de grønne værdikæder forventer at grønne modeller har dårligere tekniske egenskaber, og at de samtidig er dyrere. Det er forældet men svært at få bugt med og helt oplagt noget som forsinker

Samtidig har kunder i mange værdikæder en forventning om, at alle de tekniske egenskaber for grønne løsninger skal være på niveau med de gamle der forurener, og det skal være til samme pris.. Det kan virke hårdt men er en målsætning som er nødvendig, hvis virksomhederne skal lykkes. 

I den måske mindre rationelle afdeling er der desværre også fortsat mange måske især ældre som stadig er en del af en kultur, hvor det er legalt at latterliggøre det grønne. Man kan sige at der er et efterslæb i forståelsen af, at man fremadrettet skal tjene sine penge i de grønne værdikæder og at klimaudfordringerne ikke bare forsvinder. Det er også en dansk udfordring i at vi spilder et stort innovationsog indtjeningspotentiale, når vi blot kigger på mens de bolde vi burde gribe, falder til jorden.

– Hvad ser du som den største mulighed?

Vi oplever at der er store muligheder i den omstilling vores virksomheder har gang i. Det er ikke nødvendigvis fordi de altid er first movers eller first followers globalt, men de er det lokalt og i deres egen værdikæde. Der er det nemmere at se og udnytte det grønne som en differentieringsstrategi. De virksomheder, der lykkes med at skabe en ny plads for sig selv og deres produkter i markedet, er dem der lykkes.

Jeg vil også gerne tilføje, at nogle af de rigtig store virksomhederne, som Ikea for eksempel, ved at stille krav i deres værdikæder skaber store muligheder for dem som kan og vil gribe boldene.

En del af vores grønne program er også at de private konsulenter som hjælper vores virksomheder ved at løse opgaver inden for de grønne problemstillinger kan dokumentere at de reelt skaber værdi for virksomhederne og dermed understøtter deres muligheder for at få flere opgaver.

– Og på det mere personlige plan – hvad er en god bog/artikel du lige har læst, og som du gerne vil anbefale andre?

Jeg vil varmt anbefale alle der arbejder med mennesker, at læse ”Aben og jakkesættet” skrevet af konsulenthuset KL. 7. Den giver noget inspiration, og man lærer samtidig meget om sig selv, sine kunder og sine konkurrenter.

Jeg vil også anbefale ”10 skarpe om at samarbejde”, som handler om samarbejde og samhandel mellem det offentlige og det private. Det at sælge sig selv til det offentlige er et håndværk, og noget mange undervurderer og slår sig på.

 Og hvad er dit favorit rejsemål?

Lige nu er Færøerne et godt bud –Der er mulighed for at se noget fantastisk natur – der er vandreture for både de mere og mindre trænede. Vi har også set sæler og søpapegøjer under vores ophold.

Ellers vil jeg gerne anbefale alle at tage til Nordby på Fanø i efterårsferien – dog måske ikke alle på en gang! Efterårsferien er turistsæsonens sidste uge. Det oplever jeg medvirker til at alle er ekstra glade og afslappede, og man har også mere af naturen og restauranterne for sig selv.

 

Mere om Grøn Vækst med Væksthus Hovedstaden

Væksthus Hovedstaden er i gang med at rekruttere virksomheder til deres grøn vækst via grønne forretningsmodeller program. De udvalgte virksomheder bliver tilbudt et 8 måneders forløb med det formål at udvikle og teste en grøn forretningsmodel.

Programmet består af et intensivt rådgivningsforløb med feltets bedste rådgivere og eksperter, netværksdannelse mellem deltagerne og adgang til sparring med succesfulde serieiværksættere. Virksomhederne forpligter sig til at møde til fem workshops med forskellige tema, bl.a. salg. Samtidig møder virksomhederne vores sounding board tre gange undervejs –  ved start, midtvejs og ved afslutningen. Her får de konstruktiv feedback på deres vækstplan.

Kravet er at virksomheden skal have firmaadresse i Hovedstadsregionen og mindst 5 ansatte, og har et uudnyttet vækstpotentiale i voksende grønne markeder.

 

Den lille – og vigtige – detalje

Det koster 50.000 kr. at deltage i programmet, dette inkluderer et økonomisk tilskud på 180.000 kr. til køb af rådgivningsydelser, som fx materialestrømsanalyser, markedsanalyser, sikring af rettigheder, certificering, etc.

Det næste hold starter oktober 2017.

 

Du kan læse mere her

http://startvaekst.dk/vhhr.dk/groen_vaekst

https://www.hvidovre.dk/Erhverv/Erhvervsnyheder/2017/05/groenvaekst

http://startvaekst.dk/vhhr.dk/soundingboard-forretningsmodeller